Flag

Best Workplaces event 2018 in teken van het thema Share

Op 27 maart 2018 maakt Great Place to Work de Best Workplaces van Nederland bekend tijdens een avondvullend event. Ieder jaar staat het event in teken van een specifiek thema gebaseerd op ontwikkelingen in de markt of de trends die wij zien bij de Best Workplaces. Dit jaar staat het thema in het teken van 'Share'. Het thema heeft twee perspectieven: ten eerste het betrekken van medewerkers bij beslissingen en hiermee het delen van meningen, kennis en ideeën. Ten tweede het delen met de maatschappij.

Betrekken van medewerkers bij beslissingen

De mate waarin medewerkers worden betrokken bij beslissingen die hun eigen werk(omgeving) aangaan is vele malen hoger bij de Best Workplaces (70%) dan organisaties die de lijst niet halen (39%). Dit is een van de belangrijkste kenmerken van het onderscheidend vermogen van Best Workplaces. In deze organisaties worden medewerkers bewust betrokken bij belangrijke beslissingen en telt hun mening mee.

Rene Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland, zegt hier het volgende over "Best Workplaces onderscheiden zich doordat alle medewerkers in de organisatie, van directieleden tot medewerkers op de werkvloer, mogen meedenken en feedback mogen geven op belangrijke beslissingen. Denk hierbij aan keuzes voor kantoorpanden en inrichting of bijdragen aan sessies om kernwaarden vast te stellen. Deze vorm van samenwerking zien wij steeds vaker en werkt alleen als er onderling vertrouwen bestaat en mensen ook de ruimte krijgen om mee te denken."

Bijdragen aan de maatschappij

Bij de Best Workplaces zien wij de afgelopen jaren een dalende trend op de score van de stelling 'Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel'. Deze dalende trend kan verklaard worden door de toename van millennials (geboren tussen 1985 en 2000) op de arbeidsmarkt. Deze generatie ziet het maken van een verschil en het hebben van een hoger doel als belangrijke factor in hun zoektocht naar werk. In 2020 zal de beroepsbevolking voor 50% uit millennials bestaan. In 2025 zal dit percentage zijn toegenomen tot 75%. De daling in het trotsgevoel hoeft dus niet per se te betekenen dat er minder maatschappelijke projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd, maar gaat ook samen met de groeiende behoefte van medewerkers naar een hoger doel en de behoefte om een verschil te maken.

René Brouwers zegt hier het volgende over: "Medewerkers anno 2017 hebben vaker een duidelijke behoefte om te werken voor een bedrijf dat iets wezenlijks bijdraagt aan de maatschappij. Dit is een aspect dat medewerkers meenemen in hun afweging om bij een organisatie te gaan werken en daarom voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt om zich op te ontwikkelen. We zien regelmatig dat deze organisaties zoeken naar manieren om een maatschappelijke bijdrage te leveren in lijn met hun core business, zodat medewerkers dagelijks het gevoel hebben dat ze ergens aan bijdragen in tijd en/of expertise. Dit heeft vaak veel meer effect dan een paar dagen vrijwilligerswerk."

Thema Share

De missie van Great Place to Work Nederland is om bij te dragen aan een betere wereld door vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties te vergroten. Met het thema Share willen wij tijdens het event en de periode eromheen organisaties stil laten staan bij de gedachte wat zij doen, ook vanuit hun core business, om bij te dragen aan een betere maatschappij. Tijdens het event zullen wij tevens het thema van delen stimuleren door mensen met elkaar in contact te brengen op allerlei manieren. Tevens worden er special awards uitgedeeld aan organisaties die excelleren op de HR thema's Inspireren, Spreken en Luisteren.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!