Menu

Voorwaarden certificering en Best Workplaces

Alle Great Place To Work pakketten (Assess, Analyze, Accelerate) zijn niet-restitueerbaar en hebben een termijn van één jaar vanaf de initiële aankoopdatum om alle inbegrepen componenten te gebruiken, inclusief survey(s), rapportpakketten, online analyse en manager-toegang.

 

1. Vereisten om in aanmerking te komen voor certificering

Elk pakket dat in aanmerking komt voor certificering (Assess, Analyze, Accelerate) bevat één (1) certificeringspoging. Om deel te nemen aan certificering, moet de organisatie:

  • 10 of meer full- en/of parttime werknemers in het land hebben.

  • er zorg voor dragen dat het onderzoek online toegankelijk is voor alle medewerkers.

  • een voor certificering in aanmerking komende Trust Index-survey bij alle werknemers afnemen, als het totale aantal werknemers in het land 5.000 of minder is. Als de organisatie meer dan 5.000 werknemers in het land heeft, moet de organisatie ten minste 5.000 werknemers ondervragen.

  • voldoende respons hebben op de Trust Index-survey om de huidige certificeringsdrempel te halen of te overschrijden met een foutmarge van minder dan 10,5% bij een betrouwbaarheidsniveau van 90%.

  • een Culture Brief indienen die de demografische gegevens van werknemers en organisatieprogramma's weerspiegelt op het moment dat het onderzoek wordt uitgevoerd.

  • de voor certificering in aanmerking komende Trust Index-survey en Culture Brief moeten de volledige entiteit in het land weerspiegelen, inclusief de moedermaatschappij, alle dochterondernemingen, divisies en afdelingen in dat land. De organisatie kan alleen onafhankelijk van hun moederorganisatie en gerelateerde dochterondernemingen een certificering krijgen als de organisatie voorafgaand aan de eerste aankoop kan aantonen dat ze als een afzonderlijk en gescheiden organisatie, merk en cultuur opereren.

 

2. In aanmerking komen voor Certificering, Werkgeverspagina en Best Workplaces lijsten

Zodra de organisatie alle vereiste stappen heeft voltooid en voldoet aan alle Great Place To Work Erkenningsvoorwaarden, krijgt de organisatie het predicaat Great Place To Work-Certified en wordt een werkgeverspagina op onze website gepubliceerd, indien van toepassing. Elke organisatie die voorkomt op een Best Workplaces Lijst wordt voornamelijk geselecteerd op basis van de antwoorden van hun werknemers op de Great Place To Work Trust Index Survey. De specifieke criteria en methodologie voor elke Best Workplaces lijst worden beheerd door Great Place To Work.

Certificering is 12 maanden geldig vanaf de datum van toekenning ("Certificeringsperiode"). Bedrijven waaraan certificering is toegekend, kunnen de land-specifieke certificeringsbadge zonder extra kosten gebruiken tijdens de certificeringsperiode volgens de richtlijnen die door Great Place To Work worden gedeeld.

De organisatie wordt in overweging genomen voor alle Best Workplaces-lijsten waarvoor het in aanmerking komt tijdens de Certificeringsperiode. Om in aanmerking te komen voor Great Place To Work Best Workplaces Lijsten, zijn de regels als volgt:

  • De organisatie moet voldoende antwoorden op de survey ontvangen om te voldoen aan de drempel van de Best Workplaces Lijst van minder dan 5,5% foutmarge bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% in de resultaten of deze te overschrijden.

  • De organisatie moet Great Place To Work-gecertificeerd zijn op het moment van een deadline voor een Best Workplaces Lijst en voldoen aan specifieke criteria. Deadlines en criteria zijn aan verandering onderhevig.

  • Organisaties die een plek op de Lijst van Best Workplaces hebben behaald kunnen de land-specifieke lijstbadge gebruiken volgens de richtlijnen die hier door Great Place To Work over worden gedeeld.

 

3. Integriteit van ons selectieproces

Great Place To Work zal geen rekening houden met persoonlijke relaties, geschenken of andere invloeden (of pogingen daartoe) bij de selectie van een organisatie voor certificering en/of een Best Workplaces Lijst. Het inschakelen van Great Place To Work voor diensten (bijv. Consulting) helpt de organisatie niet om certificering te verkrijgen of op een Best Workplaces Lijst te verschijnen. Beoordelaars die betrokken zijn bij de selectie van de organisatie voor een Best Workplaces Lijst ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst en worden gescreend op mogelijke belangenconflicten.

 

4. Vertrouwelijkheid: gegevens, materialen en andere bedrijfsinformatie

Great Place To Work zal bedrijfsgegevens uitsluitend verstrekken aan goedgekeurde media en onderzoekspartners die vooraf door schriftelijke overeenkomsten met Great Place To Work zijn gemachtigd ten behoeve van het ontwikkelen en publiceren van een lijst en/of gerelateerde bevindingen. Deze gegevens kunnen geselecteerde gegevenspunten bevatten die zijn verzameld in de cultuurbeoordeling, specifieke resultaten van de Trust Index Survey en opmerkingen van werknemers.

Great Place To Work kan geaggregeerde gegevens gebruiken om rapporten, artikelen, onderzoek of boeken te publiceren naast de lijst van Best Workplaces en Great Place To Work werkgeversprofielen.

Great Place To Work kan voorbeelden noemen van de best practices van de organisatie in presentaties en toespraken, media-interviews, artikelen en andere communicatie, in overeenstemming met de Richtlijnen voor Positieve Publicatie.

Deze Overeenkomst is niet van toepassing op enige informatie van de organisatie die (a) beschikbaar is of komt in het publieke domein; (b) op niet-vertrouwelijke basis beschikbaar wordt voor Great Place To Work via een derde partij of (c) toestemming krijgt voor openbaarmaking door de organisatie.

 

5. Richtlijnen voor Positieve Publicatie

Positieve publicatie kan worden verstrekt aan een organisatie door Great Place To Work en zijn mediapartners. De organisatie zal niet negatief worden bekritiseerd voor zijn inspanningen, beleid, programma's of praktijken.

Great Place To Work mag bevindingen over de organisatie publiceren zonder voorafgaande toestemming van de organisatie, mits dit gebruik in overeenstemming is met deze Richtlijnen voor Positieve Publicatie.

De organisatie machtigt en verleent onherroepelijk aan Great Place To Work het recht om de gegevens, informatie en ander materiaal dat het en zijn vertegenwoordigers verstrekt (gezamenlijk het "Materiaal") te gebruiken als onderdeel van de Great Place To Work-certificering en publiceren van Best Workplaces Lijsten of gerelateerde bevindingen. Dit materiaal kan geselecteerde gegevenspunten bevatten die zijn verzameld in de Culture Brief, specifieke resultaten van de Trust Index Survey en opmerkingen van werknemers. De organisatie ziet af van elke inspectie of goedkeuring van dergelijk materiaal of het gebruik ervan en erkent en gaat ermee akkoord dat deze toestemming het recht van Great Place To Work omvat om het materiaal geheel of gedeeltelijk te kopiëren, knippen, bijsnijden, bewerken, herzien, aanpassen, of anderszins wijzigen en gebruiken, geheel of gedeeltelijk, zonder verdere goedkeuring of overweging. De organisatie doet afstand van elke wettelijke claim op enige compensatie of ontvangst van een vergoeding van welke aard dan ook voor de rechten die door deze toestemming worden verleend.

De organisatie stemt in met de publicatie van het Great Place To Work werkgeverspagina dat is gemaakt door Great Place To Work, indien van toepassing, inclusief de publicatie van informatie, bedrijfslogo's of handelsmerken, of foto's of afbeeldingen, die door de organisatie of zijn werknemers aan Great Place To Work zijn ingediend om Great Place To Work in staat te stellen de organisatie te evalueren of een Great Place To Work werkgeverspagina op te stellen. Van tijd tot tijd kan Great Place To Work overeenkomsten aangaan met derden voor publicatie van het Great Place To Work werkgeverspagina in gedrukte en andere vormen van media, en de organisatie stemt ermee in dat het geen bezwaar heeft tegen het afdrukken van het Great Place To Work werkgeverspagina van dergelijke derden van het Great Place To Work werkgeverspagina van de organisatie.

 

6. Privacy en vertrouwelijkheid

Alle vragen of zorgen over de gegevens-privacy, gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid worden behandeld in de privacyverklaring.

 

7. Opschorting

Als de organisatie deze Erkenningsvoorwaarden schendt, kan Great Place To Work de certificerings-geschiktheid onmiddellijk opschorten, als het redelijkerwijs van mening is dat het de schending van het Intellectuele Eigendom van GPTW in gevaar kan brengen. Great Place To Work zal onmiddellijk met de organisatie communiceren om te beoordelen of de organisatie een dergelijke schending kan verhelpen en als een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen wordt verholpen, kan Great Place To Work de geschiktheid van de organisatie beëindigen.