Menu

Inzicht met een medewerkersonderzoek


Ontdek hoe jouw medewerkers écht over de organisatie denken met onze Trust Index™ -  de wereldwijde standaard op het gebied van medewerkersonderzoek.

Wat is de Trust Index™️?

Bekijk de video en ontdek welke thema’s centraal staan in ons medewerkersonderzoek en waarom juist deze thema’s van belang zijn voor het bouwen van een succesvolle organisatiecultuur.
 
Medewerkersonderzoek_04-1a Gain Insight

Krijg inzicht in wat er speelt binnen jouw organisatie

Het medewerkersonderzoek biedt een goed startpunt om samen in gesprek te gaan over verbeterpunten en belangrijke thema’s binnen jouw organisatie. Het onderzoek is niet het doel, maar het middel om de interne cultuur te versterken.

Medewerkersonderzoek_04-1b Compare Your Organisation

Vergelijk jouw organisatie met andere organisaties

Het medewerkersonderzoek kan dienen als een interessante benchmark. Het maakt inzichtelijk waar de organisatie gemiddeld hoog scoort én waar de meeste ruimte voor verbetering ligt ten opzichte van vergelijkbare organisaties.

Great Place to Work V2_01-1d Certification and Best Workplaces

Word gecertificeerd als
Great Place to Work

Wanneer een minimale score van 70% wordt behaald op de 60 stellingen van de Trust Index™️, ontvang je onze certificering. Deze erkenning van goed werkgeverschap draagt bij aan het versterken van jullie werkgeversmerk.

IntoAction Logo - Whiteout

 

“Great Place to Work sluit met het meten van vertrouwen, trots en plezier goed aan bij de waarden die wij belangrijk vinden. Met name het onderlinge vertrouwen is voor ons essentieel. Daarom is het jaarlijkse feedbackmoment van de Trust Index zeer waardevol.”

Yellowgrape-logo - Whiteout-01

 

“Het is een veilige en onafhankelijke methode om waardevolle feedback vanuit collega’s op te halen. Vervolgens biedt Great Place to Work ook de ruimte om in een veilige setting het gesprek aan te gaan en concreet processen en structureren te optimaliseren.”

Incentro-Logo - Whiteout

 

“Wij zijn een ambitieus bedrijf en kijken altijd hoe we nog beter kunnen worden. Great Place to Work geeft ons inzicht in deze verbeterpunten. De resultaten zijn altijd een mooi beginpunt om met elkaar in gesprek te gaan over waar we de komende tijd in willen groeien en hoe we dat kunnen doen.”

De vijf dimensies van het medewerkersonderzoek

De Trust Index™ maakt ontastbare thema’s als vertrouwen en werkplezier tastbaar aan de hand van data. Het medewerkersonderzoek richt zich op vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. 

Deze dimensies komen naar voren in drie onderlinge relaties. Allereerst de mate van vertrouwen (Geloofwaardigheid, Respect en Eerlijkheid) in de relatie tussen management en medewerkers. Daarnaast kijken we naar de relatie tussen medewerkers en hun baan gebaseerd op Trots. Ten slotte is een gedeeld gevoel van Kameraadschap belangrijk in de relatie tussen medewerkers onderling. 

De vijf dimensies van de Trust Index worden hieronder toegelicht:

Geloofwaardigheid

Heeft het leiderschap een duidelijke visie, is ze benaderbaar en geeft ze vertrouwen aan medewerkers? Geloofwaardigheid versterkt de vertrouwensrelatie tussen management en medewerkers. Wanneer management voorbeeldgedrag vertoont, draagt dat bij aan haar geloofwaardigheid.
Medewerkersonderzoek_Credibility

Respect

Goede werkgevers hebben aandacht voor het welzijn van medewerkers en hebben oog voor hun privéleven. Daarnaast richt deze dimensie zich op de samenwerking tussen management en medewerkers, en de mate waarin zij ondersteund worden door hun werkgever.
Medewerkersonderzoek_Respect

Eerlijkheid

Een eerlijke behandeling door middel van beloningen en promoties gecombineerd met rechtvaardigheid, is essentieel voor de mate van vertrouwen die medewerkers ervaren. Deze eerste drie dimensies - geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid - vormen samen de basis van goed werkgeverschap: vertrouwen. 
Medewerkersonderzoek_Eerlijkheid

Trots

Medewerkers zijn trots op hun baan wanneer ze het gevoel hebben een verschil te maken. Ook het imago van de organisatie speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer de organisatie goed op de kaart staat, voelen medewerkers zich trots om er te werken en zullen ze de organisatie eerder bij anderen aanraden als een Great Place to Work.
medewerkersonderzoek_Trots

Kameraadschap

In hoeverre ervaren medewerkers plezier? De Trust Index™️ maakt dit tastbaar door het meten van kameraadschap in de onderlinge relaties tussen medewerkers. Hierbij kijken we naar de mate waarin er onderlinge verbondenheid wordt ervaren, in hoeverre medewerkers zich welkom voelen en of ze het gevoel hebben dat ze op elkaar kunnen rekenen.
medewerkersonderzoek_Kameraadschap

Wat maakt ons medewerkersonderzoek anders?

De Trust Index™ onderscheidt zich van andere medewerkersonderzoeken
op drie punten:

medewerkersonderzoek_04-3b Trust Index

Naast de Trust Index kun je, in het pakket Accelerate, pulse surveys inzetten. Op deze manier kun je kort cyclisch meten en op teamniveau aan de slag met de verbeterpunten. 

medewerkersonderzoek_04-3d Our Method

Onze methode - met vertrouwen als basis - wordt gebruikt in 60 landen over de hele wereld. Deze unieke methodiek is gebaseerd op empirisch onderzoek, wat al 35 jaar succesvol blijkt. Jaarlijks voeren zo’n 10.000 organisaties ons medewerkersonderzoek uit. 

medewerkersonderzoek_04-3c Organisation Guidance

Jouw organisatie wordt gedurende het Great Place to Work® traject begeleid door een Customer Success Manager. Zo kunnen we jouw organisatie goed ondersteunen.

Aan de slag met ons medewerkersonderzoek

De Trust Index™ laat zien hoe jouw organisatie zich verder kan ontwikkelen op het gebied van goed werkgeverschap door inzicht te geven in belangrijke verbeterpunten. Klaar om te starten met het onderzoek of wil je meer weten?

Great Place To Work

Ontdek de winst van vertrouwen 

Hoe bouw je vertrouwen? Waarom is het belangrijk om vertrouwen te meten? En wat levert een hoge mate van vertrouwen op?

Onze laatste blogs

Meer leren over ons medewerkersonderzoek en de thema’s die daarin centraal staan? Of ben je op zoek naar ervaringen van Great Place to Work-Certified™ organisaties? Je leest het in onze blogs. 

GPTW - Trust Index - 3D Cover

De Trust Index™️

Ontdek of jouw organisatie hoog genoeg scoort op de Trust Index om gecertificeerd te worden. Met een score van 70% of hoger mag je jouw organisatie een Great Place to Work-Certified™️ noemen. Klaar om te beginnen met het in kaart brengen van jouw organisatiecultuur?

Download de Trust Index