Great Place To Work logo

Een veilige organisatiecultuur bouw je zo: 5 adviezen

'Ongehoord’ grensoverschrijdend gedrag in televisieprogramma’s, ellenlange rijen op Schiphol door stakingen, protesten voor eerlijke behandeling op de werkvloer ongeacht huidskleur én een oorlog op Europees grondgebied. Het blijft een actueel onderwerp: niet iedereen werkt, woont of leeft in een veilige (werk)omgeving.

Al ruim 35 jaar weet Great Place To Work dat vertrouwen de succesfactor is voor een veilige organisatiecultuur en hebben we een concrete aanpak om aan de slag te gaan met het bouwen van zo'n cultuur. In 2022 voldeden bijna 200 organisaties in Nederland aan onze criteria voor het bouwen aan een veilige cultuur. Zij scoren 70% of hoger op het Trust Index medewerkersonderzoek. Wat kunnen wij van deze Great Place To Work Certified organisaties leren? Wij delen 5 adviezen voor een veilige organisatiecultuur op basis van de data van ruim 33.000 respondenten. 

1. Wees een geloofwaardige leider

Geloofwaardig leiderschap is simpel: doe wat je zegt en wat je belooft. Praat een leider in de media over transparantie, maar is alles intern achter slot en grendel? Werd tijdens de coronacrisis beloofd dat iedereen flexibel mocht blijven werken, maar wordt er nu geëist om weer naar kantoor te komen? Of is die afgesproken promotie toch naar de favoriet van de manager gegaan?

Naast integriteit speelt het tonen van voorbeeldgedrag aan de hand van de kernwaarden een belangrijke rol in geloofwaardig leiderschap. Bij veel organisaties zijn kernwaarden niet meer dan loze woorden aan de muur. Bij gecertificeerde organisaties zien we dat zulke waarden invloed hebben op hoe mensen zich gedragen en hoe beslissingen worden genomen.

Het belang van geloofwaardig leiderschap blijkt uit de grote verschillen tussen gecertificeerde en niet gecertificeerde organisaties op deze drie relevante stellingen:

 • Management doet wat het belooft (certified: 72% versus niet-certified 50%).
 • Management doet wat het zegt (certified: 73% versus niet-certified 51%).
 • Management vertoont voorbeeldgedrag dat in lijn is met onze organisatiewaarden (certified: 76% versus niet-certified: 51%).

2. Betrek je medewerkers

Medewerkers willen invloed uitoefenen en hun ideeën uiten. Zij weten vaak ook het beste hoe zij hun eigen rol kunnen invullen en wat daarvoor nodig is. Alleen in een omgeving waar dat gewaardeerd en gezien wordt zetten mensen hun talenten in. Op dit thema maak je als leider en collega het verschil door niet aan te horen, maar door écht te luisteren. Mensen zijn professionals, zie ze ook zo en zet ze in hun kracht.

Al jaren is het betrekken van medewerkers een van de belangrijkste aandachtspunten in de Trust Index. Het is essentieel dat je helder communiceert hoe mensen betrokken worden. Zo voorkom je miscommunicatie door verschillende verwachtingen. Je kunt medewerkers op drie manieren betrekken:

 1. Inzage: je geeft inzage in de plannen, maar medewerkers kunnen geen feedback geven of vragen stellen.
 2. Inbreng: medewerkers mogen hun ideeën uiten en vragen stellen, maar de keuze wordt gemaakt door degenen die daar verantwoordelijk voor zijn.
 3. Inspraak: medewerkers hebben inzage, inbreng én mogen meebeslissen. Er is een helder besluitvormingsproces en de stem van de medewerker bepaalt mede welke keuze er wordt gemaakt.

Het belang van het betrekken van medewerkers blijkt uit het grote verschil tussen gecertificeerde en niet gecertificeerde organisaties op deze relevante stelling:

 • Management betrekt medewerkers in beslissingen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving (certified: 63% versus niet-certified: 43%).

3. Creëer ruimte voor innovatie

De tijd van een losse Research & Development afdeling is voorbij. Als het aankomt op innovatie hebben medewerkers die elke dag hun werk doen namelijk de beste inzichten en ideeën.

In een omgeving van vertrouwen mag je falen, dingen uitproberen zonder dat je de uitkomst weet en telt het lerend vermogen groter dan het uiteindelijke resultaat. Als leider betekent dit voorbeeldgedrag tonen en mislukkingen vieren. Neem mensen mee in genomen beslissingen die je nu anders zou nemen en beschouw mislukkingen als leermomenten.

Dat vertrouwen een belangrijke rol speelt in een omgeving creëren waarin mensen kunnen innoveren, blijkt uit het grote verschil tussen de gecertificeerde en niet gecertifieerde organisaties op deze stelling:  

 • We waarderen mensen die zaken op nieuwe en betere manieren aan proberen te pakken, ongeacht het resultaat (certified: 76% versus niet-certified: 55%).

4. Wees eerlijk

Eerlijkheid is cruciaal voor een veilige werkomgeving. Als mensen het gevoel hebben dat er niet zuiver wordt gehandeld, dat er informatie wordt achtergehouden of dat er mensen worden voorgetrokken, dan heeft dat een groot negatief effect op hun veiligheidsgevoel.

Daarom gaat het niet zozeer om wat je aanbiedt als werkgever, maar om transparant en eerlijk zijn over de keuzes die gemaakt worden. Je kunt dit aanpakken door iedereen kansen en mogelijkheden te bieden en door oog voor iedereen te hebben.

Het belang van eerlijkheid blijkt uit de grote verschillen tussen gecertificeerde en niet gecertificeerde organisaties op deze relevante stellingen:

 • Promoties worden toegekend aan degenen die deze het meest verdienen (certified: 62% versus niet-certified: 41%)
 • Mensen vertonen geen oneerlijk gedrag om zaken voor elkaar te krijgen (certified:77% versus niet-certified: 57%)

 5. Vier grote en kleine successen

We vergeten het weleens: het vieren van successen en speciale gelegenheden. Dit gaat niet alleen om het vieren van zakelijke successen op organisatie-, team- of individueel niveau. Het gaat ook om het vieren van persoonlijke gelegenheden, zoals een huwelijk, een jubileum, de geboorte van een kind of de komst van een puppy.

Tijdens de coronacrisis was er volop aandacht voor successen om zo met elkaar in verbinding te blijven. Nu de crisis achter de rug lijkt, is het belangrijk om dit vast te houden. We zien dat gecertificeerde organisaties hier meer aandacht aan besteden dan de organisaties die het certificaat niet behaald hebben.

Het belang van vieren blijkt uit het grote verschil tussen gecertificeerde en niet gecertificeerde organisaties op deze relevante stelling:

 • Mensen hier vieren speciale gelegenheden (certified: 79% versus niet-certified: 52%)

Resultaten van vertrouwen

Een veilige werkomgeving waarin vertrouwen centraal staat heeft een positief effect op bedrijfsresultaten en de eNPS van een organisatie. We zien ook dat een hoog vertrouwen leidt tot meer sollicitanten, meer omzet en minder verzuim. Bovendien bevelen 8 op de 10 medewerkers van een gecertificeerde organisatie hun werkgever aan bij familie en vrienden. Bij organisaties die niet voldoen aan de 70% ondergrens geldt dat slechts voor 5 op de 10 mensen.

Great Place To Work is geen eindstation, maar de route naar succes

“We zijn nog niet zover.”: dit horen we vaker als reactie op de certificering van Great Place To Work. Maar de belangrijkste reden om mee te doen is bouwen aan een vertrouwenscultuur, of je nu 30% of 90% scoort op de Trust Index. Er is altijd ruimte voor verbetering.

Het waardemodel van Great Place to Work meet die aspecten die belangrijk zijn om een veilig werkklimaat te bouwen, zoals communicatie, integriteit en veiligheid. Met deze aanpak kun je een gezamenlijk beeld vormen vanuit het leiderschap over hoe de ideale werkomgeving voor jullie team eruit ziet. Hoe gaan we met elkaar om? En wat voor type leiderschap verwachten we (van iedereen)?

Het vraagt dat je als leider ook kwetsbaarheid laat zien in je voorbeeldrol. Dit betekent niet dat je elke dag huilend aan tafel moet zitten, maar wel dat je je openstelt, feedback kan ontvangen, fouten toegeeft en hulp vraagt als je iets niet weet.

Door het inzetten van de Great Place To Work meting zet je de eerste stap om echt te luisteren als leider naar wat er speelt, in plaats vanuit aannames te handelen. Je gaat met collega's in gesprek over de belangrijkste thema's. Op basis van deze gesprekken nemen jullie (kleine of grote) besluiten en volgen er afspraken over realisatie.

In alle fases van de route naar succes biedt ons onderzoek jouw organisatie inzicht in wat er echt speelt op de werkvloer. Wil je meer weten over onze aanpak? Vraag dan het stappenplan 2023 aan. 

Laten we kennismaken

In een online kennismaking bespreken we je doelen en ambities en heb je ruimte om vragen te stellen. Daarna vertellen we wat Great Place To Work voor jouw organisatie kan betekenen. Maak direct online een afspraak!

Ben je benieuwd welke organisaties Great Place To Work Certified zijn? Bekijk het Certiifed Magazine!

Nieuwe call-to-action

 

Topics: Psychologische veiligheid

Comments

Laat je inspireren!

Ontdek al onze blogs, best practices en artikelen over goed werkgeverschap, leiderschap, organisatiecultuur en employee experience.

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!