Great Place To Work logo

Waarom de Trust Index méér is dan een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Leestijd: 8 minuten

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een middel waarmee je tevredenheid en betrokkenheid onder medewerkers kunt meten. Maar heb je als organisatie genoeg aan tevreden medewerkers? 

In deze blog ontdek je waarom de Trust Index méér is dan een tevredenheidsonderzoek en waarom je als organisatie meer nodig hebt dan tevreden medewerkers om succesvol te zijn. 

In dit artikel:

Vrouw_bekijkt_resultaten_van_medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (ook wel tevredenheidsonderzoek of afgekort MTO) is een middel waarmee je tevredenheid en betrokkenheid onder medewerkers kunt meten. Zo’n onderzoek bestaat uit vragen of stellingen over verschillende onderwerpen, zoals werkomgeving, leiderschap, communicatie, beloning, werkdruk, arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. Het vertelt je hoe medewerkers hun werk en de organisatie als geheel beleven. 

Een tevredenheidsonderzoek geeft antwoord op vragen als: 

 • Wat speelt er op de werkvloer? 
 • Wat doen we goed en wat kan beter?
 • Zijn er dingen die we over het hoofd zien?

Op basis van de resultaten van zo’n onderzoek ga je gericht aan de slag met verbeterpunten, om de werkomgeving en werkbeleving van je medewerkers te verbeteren. 

Waarom is een medewerkerstevredenheidsonderzoek belangrijk?

Allereerst laat je met een tevredenheidsonderzoek zien dat je de stem van je medewerkers belangrijk vindt. Medewerkers voelen zich hierdoor gehoord en betrokken. 

Bovendien laten talloze onderzoeken zien dat tevreden medewerkers gemotiveerder, productiever, innovatiever en creatiever zijn. Ook zijn ze minder gestresst en minder vaak ziek, waardoor je als organisatie bespaart op verzuimkosten. 

Omdat tevreden medewerkers minder snel geneigd zijn om een organisatie te verlaten, is er minder verloop. Hierdoor bespaar je als organisatie op de kosten van het werven en inwerken van nieuwe medewerkers. 

Ook zien we dat tevreden medewerkers gemotiveerd zijn om een goede service te verlenen aan klanten, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid. 

Hybride werken en krapte op de arbeidsmarkt 

In de afgelopen jaren is de wereld van werk in een ongekend tempo veranderd. De overgang naar hybride werken en de krapte op de arbeidsmarkt zijn slechts twee ontwikkelingen die het belang van een medewerkersonderzoek onderstrepen. 

Hybride werken maakt het lastiger om bepaalde signalen op te vangen, omdat werk zich niet meer alleen op de fysieke werkvloer afspeelt. Een MTO is een betrouwbaar middel om grip te krijgen op wat er buiten je zicht gebeurt.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol. Een medewerker die vertrekt om welke reden dan ook, kost gemiddeld een bruto jaarsalaris. En je verliest niet alleen een medewerker, maar ook waardevolle kennis over jouw organisatie, product of dienstverlening en klanten. Het werven en inwerken van een nieuwe medewerker kost tijd, geld en moeite, zeker in de huidige arbeidsmarkt. 

Om je huidige medewerkers vast te houden en om nieuw talent aan te trekken, is het dus belangrijk dat je je medewerkers op de eerste plaats zet. En als jij het niet doet, dan zijn er tien andere organisaties die dat wél doen. 

Wat is het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een tevredenheidsonderzoek is geen doel op zich, maar een betrouwbaar middel om inzicht te krijgen in wat er speelt op de werkvloer. Het is een startpunt om in gesprek te gaan en gerichte verbeteringen door te voeren. Maar er kan natuurlijk wel een achterliggend doel zijn, bijvoorbeeld grip krijgen op verzuim, verloop of werkdruk of een sterker werkgeversmerk neerzetten. 

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek verplicht?

Nee, een tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Maar volgens de Arbowet moet een werkgever wel beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of (als dat niet kan) te beperken. Met psychosociale arbeidsbelasting wordt volgens dezelfde wet bedoeld: factoren die direct of indirect werkstress veroorzaken. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. 

Alleen beleid is niet genoeg. Volgens de Arbowet moet er ook een plan van aanpak zijn met maatregelen om werkstress te voorkomen. 

Een medewerkersonderzoek is een betrouwbaar hulpmiddel om in kaart te brengen wat er speelt op de werkvloer. Ongewenst gedrag zoals pesten kan zich bijvoorbeeld onder de oppervlakte afspelen, waardoor je er als organisatie geen zicht op hebt. Op basis van de uitkomsten ga je met elkaar in gesprek om concrete verbeterpunten op te stellen. Die verbeterpunten kun je vervolgens vastleggen in een plan van aanpak. 

Door het onderzoek regelmatig opnieuw uit te voeren, kun je bovendien je voortgang in kaart brengen. 

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Veel organisaties schakelen een onafhankelijk onderzoeksbureau in om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. De kosten van een medewerkersonderzoek variëren van honderden tot duizenden euro’s, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de complexiteit van het onderzoek.

Bedenk dat een tevredenheidsonderzoek niet alleen kosten met zich meebrengt, maar op de lange termijn juist kan leiden tot kostenbesparingen en betere organisatieresultaten. Zie een tevredenheidsonderzoek dus niet als een kostenpost, maar als een investering in het succes van jouw organisatie. 

Waarom is respons belangrijk?

Een tevredenheidsonderzoek valt of staat met het aantal medewerkers dat het onderzoek invult. Een hoge respons vergroot de representativiteit en betrouwbaarheid van de resultaten. Een lage respons kan leiden tot vertekening van de uitkomsten en het moeilijk maken om bruikbare conclusies te trekken. 

Het is dus van belang om je medewerkers te stimuleren om het onderzoek in te vullen, bijvoorbeeld door tijd en ruimte (onder werktijd) te bieden om het onderzoek in te vullen en door uit te leggen wat deelname oplevert.

Lees ook: 7 tips om de respons te verhogen

Hoe vaak moet je een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren?

Er is geen gouden regel over de frequentie van het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek. Hoe vaak een onderzoek nodig is, hangt onder meer af van de grootte van de organisatie en eventuele (grote) veranderingen die zich voordoen. Denk hierbij aan een reorganisatie, een fusie of een nieuw bestuur. 

Over het algemeen is jaarlijks meten een goed uitgangspunt, waarbij je eventueel na zes maanden tussentijds kunt meten. Zo heb je als organisatie genoeg tijd om op basis van de resultaten verbeterplannen op te stellen, verbeteringen door te voeren en de effecten hiervan te meten, vóórdat er een nieuw onderzoek plaatsvindt. 

Aan de slag met de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een MTO uitvoeren is slechts het begin. Het echte werk begint pas zodra de resultaten bekend zijn. Hieronder leggen we uit hoe je aan de slag kunt met de uitkomsten: 

 1. Deel de resultaten in de organisatie en leg uit wat je ermee gaat doen. 
 2. Ga in gesprek met je medewerkers om de uitkomsten te interpreteren. 
 3. Bepaal de prioriteiten. 
 4. Stel een actieplan met verbeterpunten op en deel deze in de organisatie. 
 5. Implementeer het plan. Zorg ervoor dat het plan niet op zichzelf staat, maar integreer het in bestaande projecten, processen en overleggen. 
 6. Evalueer tussentijds hoe het gaat en stuur bij als het nodig is. 
 7. Rapporteer en deel de voortgang met de organisatie. 

Lees ook: Medewerkersonderzoek: 9 stappen van opvolging

Waarom is de Trust Index méér dan een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De Trust Index is ons medewerkersonderzoek dat vertrouwen, trots en plezier in organisaties meet. Al meer dan 30 jaar weten we dat dit de sleutel is van goed werkgeverschap. 

Natuurlijk, er is niets mis met tevreden medewerkers. Maar er is een groot verschil tussen een tevreden medewerker en een medewerker die zijn of haar volle potentieel kan en wil inzetten. Iemand die de hele dag koffie drinkt en hier en daar een praatje maakt met collega’s, kan heel tevreden zijn. Iemand die daarentegen zijn of haar volle potentieel kan en wil inzetten, draagt bij aan innovatie en groei in een organisatie. 

Om succesvol te zijn als organisatie, heb je dus méér nodig dan tevreden medewerkers. Maar hoe zorg je er dan voor dat iedereen zijn of haar volle potentieel kan en wil inzetten? Dit vraagt om een omgeving waar vertrouwen, trots en plezier centraal staan en waar elke medewerker zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. 

De Trust Index is dus geen medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het is veel meer dan dat.

Voorbeeldstellingen uit de Trust Index

De Trust Index is gebaseerd op universele waarden en daardoor wereldwijd toepasbaar in elke organisatie, ongeacht grootte of branche. 

Het onderzoek bestaat uit 60 stellingen over vijf thema’s:

 1. Geloofwaardigheid 
  Voorbeeldstelling: Management is gemakkelijk benaderbaar en prettig in de omgang.
 2. Respect
  Voorbeeldstelling: Dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving.
 3. Eerlijkheid
  Voorbeeldstelling: Mensen worden hier eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten.
 4. Trots
  Voorbeeldstelling: Ik zou onze organisatie sterk aanbevelen aan vrienden en familie als een great place to work.
 5. Kameraadschap
  Voorbeeldstelling: Je kunt hier op mensen rekenen als je ze nodig hebt.

Wil je meer voorbeeldstellingen zien? Download dan de gratis whitepaper over de Trust Index

Lees ook

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door Anouk Minnes. Anouk studeerde antropologie en commerciële economie en werkt al meer dan tien jaar bij Great Place To Work. Na diverse rollen te hebben ingevuld, is ze op dit moment marketeer. Met haar jarenlange kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening is ze één van onze vaste blogauteurs. 

Topics: Medewerkersonderzoek

Comments

Laat je inspireren!

Ontdek al onze blogs, best practices en artikelen over goed werkgeverschap, leiderschap, organisatiecultuur en employee experience.

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!