Flag

Persbericht: Werk en privé beter in balans bij Great Place to Work Certified organisaties

Amsterdam 26 februari 2019 – De 62 organisaties die erkend zijn met de titel Great Place to Work Certified laten een hogere score zien op het aanmoedigen van een goede werk-privé balans dan vorig jaar (een score van 76% ten opzichte van 71%). Dit blijkt uit de eerste resultaten van het Great Place to Work onderzoek. Enkele andere opvallendheden die naar voren zijn gekomen zijn:

 • De aandachtspunten liggen op het gebied van het delen van informatie, verwachtingen managen en het uitzetten van een visie.
 • Binnen de leeftijdsgroepen ervaren de medewerkers van 55 jaar en ouder meer betekenis in hun werk dan de jongere generatie. 
 • Medewerkers die het geloof in de missie en producten van de organisatie als belangrijkste motivatie hebben, willen langer bij de organisatie blijven werken dan medewerkers met werkzekerheid als motivatie. 

De trends laten zien waar het grootste ontwikkelpotentieel zit voor organisaties die willen uitblinken als werkgever, met name in een periode waarin het lastig kan zijn om talent aan te trekken en medewerkers te behouden. Het blijkt namelijk dat één van de belangrijkste voorspellers voor het zijn van een Great Place to Work het aannemen van mensen die goed bij de organisatie passen is, naast onder andere iedereen als een volwaardig lid van de organisatie behandelen. 

62 Great Place to Work Certified organisaties (in alfabetische volgorde)

De volgende 62 organisaties voldoen aan de criteria van het kwaliteitslabel Great Place to Work Certified (score van 70% of hoger op de 58 stellingen uit het medewerkersonderzoek en 21 punten of meer op de 9 thema’s uit het werkgeversonderzoek):

Special Great Place to Work Certified

Meer waardering voor een goede werk-privé balans, managers scoren het laagst

De 62 organisaties laten ten opzichte van vorig jaar* de sterkste stijging zien op de stelling ‘Mensen hier worden aangemoedigd om balans aan te brengen tussen hun werk en privéleven’ (van 71% naar 76%). Ook blijkt dat deze groep werkgevers hoger scoren op dit thema in hun werkgeversbeleid (het gemiddelde is gestegen van 13 naar 15 punten - maximaal aantal punten is 20). Op basis van de indeling op functie (medewerker, manager en senior-manager) scoort de groep managers het laagst op deze stelling (71%) ten opzichte van medewerkers (76%) en senior management (81%). 

Verwachtingsmanagement, duidelijke visie en informatie delen zijn de aandachtspunten

Hoe worden medewerkers op de hoogte gebracht van belangrijke veranderingen? Is er een heldere visie en zijn de verwachtingen duidelijk? Op deze thema’s is een daling te zien in hun scores op de stellingen ten opzichte van vorig jaar:

 • Management houdt mij op de hoogte van belangrijke kwesties en veranderingen (79% naar 77%). 
 • Management maakt zijn verwachtingen duidelijk kenbaar (71% naar 69%).
 • Management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen (van 75% naar 73%). 

Top 5 belangrijkste voorspellers voor het zijn van een Great Place to Work 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de volgende vijf stellingen de belangrijke voorspellers zijn voor een hogere score op de stelling ‘Alles overziend, vind ik deze organisatie een Great Place to Work’:

 1. Ik word behandeld als een volwaardig lid van onze organisatie, ongeacht mijn positie.
 2. Dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving.
 3. Als ik kijk naar wat we bereiken, ervaar ik een gevoel van trots.
 4. Als ik oneerlijk behandeld word, geloof ik dat ik een eerlijke kans krijg als ik het bespreekbaar maak.
 5. Management neemt mensen aan die hier goed passen. 

55+ medewerkers ervaren meer betekenis in hun werk dan millennials 

Het onderzoek geeft ook inzicht in de verschillen tussen leeftijdsgroepen. De gemiddelde score op de 58 stellingen laat een verschil zien tussen 25 jaar of jonger (85%) ten opzichte van de groepen 26 jaar tot 34 jaar (81%) en 55 jaar of ouder (81%). Het grootste verschil op stellingniveau is bij de stelling ‘Mijn werk heeft betekenis, het is niet zomaar een baan’. De groep 25 jaar of jonger scoort hier 77% op ten opzichte van 91% bij de groep 55 jaar of ouder. De jongere generatie voelt zich daarentegen wel meer betrokken bij beslissingen die betrekking hebben op hun werk (76% bij de groep 25 jaar of jonger en 66% bij de groep 55 jaar of ouder). 

Geloof in de missie als belangrijkste motivatie leidt tot het behouden van medewerkers

Wat is de motivatie van een medewerker om bij een organisatie te komen werken? Het Great Place to Work onderzoek vroeg dit uit aan de hand van vijf opties: werk-privé balans, arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, werkzekerheid en geloof in de missie, producten en diensten van de organisatie. 40% van de ondervraagden gaf als motivatie het geloof in de missie. 

In de scores is terug te zien dat respondenten met een motivatie voor geloof in de missie, producten en diensten (90%) op de 58 stellingen gemiddeld hoger scoren dan de respondenten met als belangrijkste motivatie werkzekerheid (74%) of arbeidsvoorwaarden (79%). Dit verschil is ook terug te zien in de volgende stelling: ‘Ik wil hier nog een lange tijd blijven werken’ (score van 93% bij geloof in de missie, producten en diensten versus een score van 68% werkzekerheid).

Over het onderzoek:
Het Great Place to Work onderzoek is uitgevoerd onder 38.000 medewerkers en bij 140 verschillende organisaties. De organisaties zijn getoetst op de perceptie van de medewerkers op 58 stellingen die te maken hebben met vertrouwen, trots en plezier en op negen thema’s uit hun werkgeversbeleid, waaronder onboarding, ontwikkeling en beloning. Van deze 140 organisaties deden 72 organisaties mee voor certificering, hiervan hebben 62 organisaties het certificaat behaald. Deze 62 organisaties zijn genomineerd voor een plek bij de Top 10 Best Workplaces in hun categorie (Multinational, Large, Medium of Small). De uitreiking van deze awards zal plaatsvinden op dinsdag 26 maart. Deze aanpak, met een verschil tussen Great Place to Work Certified en Best Workplaces, sinds juli 2018. De Certified organisaties van dit jaar worden vergeleken met de Best Workplaces van 2018.

Over Great Place to Work  
Great Place to Work gelooft dat iedere organisatie, ongeacht omvang of sector, een Great Place to Work kan zijn en zou moeten zijn. De organisaties hebben er baat bij, de mensen die er werken hebben er baat bij en daar heeft de wereld baat bij. Great Place to Work ziet namelijk dat deze goede werkgevers beter presteren op factoren zoals productiviteit, werkgeluk, lagere wervingskosten en lager ziekteverzuim.

Great Place to Work, als internationale organisatie met ruim 30 jaar ervaring, wil zoveel mogelijk organisaties als een Great Place to Work kunnen erkennen én organisaties die dat niet zijn helpen in hun ontwikkeling daarnaartoe. Dit doet de organisatie in Nederland, en in 56 andere landen, onder andere door het uitvoeren van onderzoek onder medewerkers én het analyseren van het werkgeversbeleid gebaseerd op het universele model waarin vertrouwen centraal staat. Daarnaast geeft de organisatie begeleiding in de vorm van advies en workshops én erkent goed werkgeverschap via de kwaliteitstitels Great Place to Work Certified en Best Workplaces.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Anouk Minnes (anouk.minnes@greatplacetowork.com of 06 52 72 64 17).Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!