Flag

Best Practices gidsen: inspiratie uit succesvolle organisatieculturen

Hoe inspirerend zou het zijn, met deze ontwikkelingen in gedachten, om even binnen te kunnen kijken bij goede werkgevers? Wat doen zij om het werk waardevol te maken, om mensen aan het werk te krijgen en de nieuwe manier van werken te faciliteren? En hoe trekken zij de beste mensen aan die passen bij hun cultuur, hoe ontwikkelen zij hun medewerkers en hoe behalen zij hun doelstellingen?

Korte inspirerende voorbeelden

Wij bieden in onze Best Practices gidsen een uniek kijkje in de keuken van Best Workplaces, door middel van allerlei korte voorbeelden die je inspireren om het net even iets anders te doen in je organisatie. Veelal zie je organisaties die leven vanuit een zogenaamd 'handboek soldaat', vol met procedures en regels, waarvan niemand eigenlijk weet waarom die ooit zo bepaald zijn. Een visie opgeschreven in een document betekent nog niet dat deze gedragen en geleefd wordt in alle lagen van de organisatie. De wereld verandert en daarmee veranderen organisaties én mensen. Natuurlijk is het belangrijk dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan, nog belangrijker het is een vereiste dat de basis goed is. Maar waarmee onderscheidt een organisatie zich, waardoor deze zich ontwikkelt van een organisatie waarin de medewerkers zeggen: "Ach ja, het is gewoon werk." tot een organisatie waarin de medewerkers zeggen: "Ja, ik ga met plezier naar mijn werk, ik heb en krijg vertrouwen en ik kan hier het beste uit mijzelf halen."

Wij zien dat dit bij deze goede werkgevers voornamelijk ligt aan drie facetten. Ten eerste wordt er meer gedaan dan wat er wettelijk van hen wordt verwacht en ten tweede past het bij het DNA van de organisatie. Als je weet waar je organisatie voor staat, welke mensen daarbij passen en hoe je de toekomst ziet, dan weet je hoe je je wervingsproces moet inrichten, je visie kunt uitzetten en hoe je je programma's moet vormgeven. Als laatste zien wij dat deze organisaties leidinggeven op basis van vertrouwen in plaats van controle.

Inzicht in het werkgeversbeleid van Nederlandse organisaties

Jaarlijks krijgen wij inzicht in het werkgeversbeleid van vele organisaties van Nederland. Wat maakt deze organisatie zoals ze zijn? En nog belangrijker: hoe doen ze dat? Great Place to Work® meet goed werkgeverschap aan de hand van negen beleidsterreinen. Deze gebieden hebben invloed op hoe medewerkers zich voelen en presteren. Het draait om werven van de juiste personen (werven & verwelkomen), medewerkers meenemen in de visie (inspireren), transparante communicatie (spreken), betrekken van medewerkers (luisteren), vieren van successen (vieren), bedanken en erkennen van (individuele) bijdragen (bedanken), gelijke beloning en bijdragen aan de maatschappij (delen), zorg voor elkaar (zorgen) en medewerkers laten ontwikkelen (ontwikkelen).

Iedere organisatie op de lijst van Best Workplaces heeft immers een Culture Audit©, de evaluatie van het werkgeversbeleid, ingevuld. Dit is een van de criteria om op de lijst van Best Workplaces te komen. Wij vragen niet aan organisaties om slechts hun beleidsplannen op te schrijven, het draait er juist om dat je weergeeft hoe je cultuur in elkaar zit. Wat doe je in het dagelijkse werk? Op die manier kun je ook kijken of wat je doet ook gewaardeerd wordt door je medewerkers.
 

Best Practices gidsen

Samen met de Best Workplaces van 2015 hebben wij dit jaar wederom de Best Practices uit vele ingevulde Culture Audits© geselecteerd. Het is mooi om te zien dat er in Nederland zoveel mooie initiatieven zijn die echt een verschil maken voor de medewerkers, maar ook voor organisaties zelf.

Dit jaar delen wij de gids op in drie delen, zodat wij uitgebreider in kunnen gaan op de Best Practices. Deze drie delen zijn gebaseerd op de managementdefinitie van een Great Workplace: een organisatie waarin organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd, waar mensen samenwerken als een team/familie en het beste uit zichzelf halen in een omgeving van vertrouwen.

Missie

Elke dag zetten wij ons in om organisaties te helpen in hun ontwikkeling naar een Great Place to Work. Wij hopen dat de voorbeelden in deze gids ook u inspireren om aandacht te besteden aan goed werkgeverschap. Zodat uiteindelijk iedere werknemer in die trein, auto of op de fiets onderweg is naar een organisatie waarvan ze zeggen: "Ja, hier voel ik mij thuis en hier kan ik het beste uit mijzelf halen". En zodat uiteindelijk iedere organisatie kan zeggen: "Wij stellen onze medewerkers centraal, behalen doelstellingen met het oog op de maatschappij, wij weten wie we zijn en geven leiding op basis van vertrouwen."

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

 
Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!