Flag

Succesvolle opvolging van het medewerkersonderzoek


'Hoe moeten wij opvolging geven aan de resultaten van het medewerkersonderzoek?' Dit is een belangrijke vraag die wij als Great Place to Work regelmatig gesteld krijgen. Het is een cruciaal aspect in het slagen van het onderzoek, want zonder opvolging te geven aan de resultaten schiet het onderzoek haar doel voorbij.


Om deze reden hebben wij een praktisch Action planning-document opgesteld. Organisaties die deelnemen aan het medewerkersonderzoek ontvangen kosteloos een exemplaar. Dit document dient als leidraad om de resultaten daadwerkelijk om te zetten in acties die effect hebben.

Integreer het medewerkersonderzoek in de organisatie

Het medewerkersonderzoek leent zich er niet voor om als eenmalige tool gebruikt te worden. Bij veel van onze deelnemende organisaties merken wij dat zij de ambitie hebben om een Best Workplace te zijn en het onderzoek daarom verankeren in alle facetten van het dagelijks werk. Het is een medewerkersonderzoek naar de mate van vertrouwen, trots en plezier. Dit betekent dat je met je medewerkers moet communiceren over de resultaten en niet zelf als management de resultaten kunt interpreteren. Vertrouwen is een breekbaar begrip dat je niet in één programma of initiatief kunt stoppen. Het betekent een verandering van gedrag en een bewustwording om het werk anders of beter te doen in elke interactie.

Rapportage als tool voor dialoog

De resultaten, die vormgegeven worden in een heldere en praktisch toepasbare rapportage, dienen daarom ook als spiegel en als startpunt voor de dialoog met de medewerkers. Transparantie en het regelmatig delen van informatie zijn van groot belang om medewerkers aangehaakt te houden bij de opvolging. Organisaties die bij Great Place to Work® meten hebben het onderzoek veelal geïntegreerd als uitgangspunt voor het maken van toekomstplannen op organisatie- en op teamniveau. Een voorbeeld hiervan is coöperatie DELA die het jaarlijkse onderzoek gebruikt om de teamplannen voor het komende jaar op te stellen. De respons is hoog, omdat iedereen input wil leveren voor het komende jaar. Lees hierover verder in het artikel op P&OActueel.nl.

Action planning-document

Maar hoe moet je dat doen? Dat is vaak de vraag van organisaties. Vooral na een nulmeting is het zeer belangrijk om het eerste jaar goed opvolging te geven aan het onderzoek. We zien bij organisaties die dit doen dat dit ook positieve gevolgen heeft voor de respons, dus de betrokkenheid, bij een volgend onderzoek. Het Action planning-document gaat in op het proces van opvolging, dat bestaat uit negen stappen. Het begint met stap 1: het communiceren van de resultaten én het vervolgproces in de organisatie en eindigt met stap 9: het rapporteren van de voortgang. Bij elke stap geven wij toelichting, bieden toepasbare tips en laten wij mogelijkheden zien die Great Place to Work® kan bieden (zoals workshops en trainingen). In het Action planning-document gaan wij verder in op de interpretatie van de resultaten en het definitief maken en evalueren van het actieplan.

Selecteer focusgebieden

Naast informatie en tips bieden wij een praktisch plan dat organisaties kunnen gebruiken om de acties in vorm te geven. Wij adviseren om een aantal focusgebieden te selecteren om veranderingen in door te voeren, waarmee de organisatie een positieve invloed kan uitoefenen op de mate van vertrouwen in het team/de organisatie. Per focusgebied bepaal je onder andere het doel, wie de betrokkenen zijn, wie verantwoordelijk is en wat de deadline is.

Wij geloven dat elke organisatie en Great Place to Work kan zijn en hopen dat het Action planning-document organisaties een stap verder helpt om te groeien als werkgever.


Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!