Menu

Slechts 55% van de medewerkers is positief over eerlijke betaling

Slechts iets meer dan de helft van de Nederlandse werkenden (55%) vindt dat mensen in hun organisatie eerlijk worden betaald voor het werk dat zij leveren. Dit blijkt uit het Trust Index-medewerkersonderzoek van Great Place To Work, wereldwijd advies- en onderzoeksbureau op het gebied van organisatiecultuur en bekend van de gelijknamige certificaten, onder bijna 850 respondenten. Ook hebben medewerkers het idee dat de winst niet gelijkmatig over iedereen in de organisatie verdeeld wordt. Zo geeft maar 26 procent aan dat zij het gevoel hebben dat ze eerlijk delen in de gerealiseerde winst. 

Anouk Minnes
Leestijd 2 min
17 januari 2023, geüpdatet 28 maart 2024

Gelukkig vindt het grootste deel van de medewerkers (66%) dat ze wel behandeld worden als volwaardig lid van de organisatie. Dit is in veel gevallen ondanks leeftijd, geslacht of etniciteit.

Vooral op het gebied van etniciteit (76%) en geslacht (74%) hebben Nederlandse medewerkers het idee dat collega’s op de werkvloer gelijk behandeld worden. Omtrent seksuele geaardheid zijn hier nog wat stappen in te zetten. Slechts de helft (53%) geeft aan eerlijk te worden behandeld, ongeacht hun geaardheid. 

Bekijk ook de infographic met de belangrijkste resultaten. 

Voortrekken door managers

Als we dieper ingaan op eerlijkheid binnen organisaties, zien we dat medewerkers nogal eens het idee hebben dat dit ontbreekt als het om promoties gaat. Minder dan een op de drie medewerkers (30%) gelooft dat promoties worden gegeven aan degenen die ze het meest verdienen. Een mogelijke reden hiervoor is dat medewerkers het idee hebben dat bepaalde collega’s voorgetrokken worden.

Momenteel geeft 48 procent aan dat managers bij hen op de werkvloer geen voortrekverdrag vertonen. Dit wordt vooral zo gezien door medewerkers die nog niet zo lang bij een organisatie werken. Zo heeft 68 procent van de medewerkers die minder dan twee jaar bij een werkgever in dienst zijn het idee dat de manager niet voortrekt. Bij de collega’s die tussen de elf en vijftien jaar in dienst zijn is dit slechts 36 procent.

Wencke Ester-Lorber, woordvoerder bij Great Place To Work: “Eerlijkheid op de werkvloer is ontzettend belangrijk om een veilige werkcultuur te creëren. Dit geldt niet alleen voor collega’s onderling, maar het is ook cruciaal dat eerlijkheid door leiders wordt getoond en gestimuleerd. Vergeet dan ook als (HR-)manager niet dat je een voorbeeldfunctie vervult. Hoe jij omgaat met medewerkers, heeft effect op hoe mensen de cultuur ervaren.

Daarnaast wil je natuurlijk niet dat medewerkers het idee hebben dat zij onvoldoende gezien worden, zeker als het om een promotie of hun persoonlijke groei gaat. Hier ligt een belangrijke taak voor managers, omdat zij doorgaans de schakel zijn tussen de medewerkers en de directie. Het is belangrijk dat zij aandacht hebben voor het individu achter de medewerker en zijn of haar wensen als het om bijvoorbeeld groeimogelijkheden gaat. Zo weet je zeker dat iedereen daar wordt ingezet waar zijn of haar kwaliteiten het beste naar voren komen en ontstaan er geen scheve gezichten bij collega’s.”     

Over het onderzoek

Het Trust Index-medewerkersonderzoek laat zien hoe medewerkers hun werk(omgeving) ervaren en hoe ze zich voelen. 

Vanuit het perspectief van de medewerker is een great place to work een organisatie waar medewerkers:

  • Vertrouwen hebben in de mensen voor en met wie ze werken;

  • Trots zijn op wat ze doen; en

  • Plezier hebben met hun collega's. 

Het Trust Index-medewerkersonderzoek meet vertrouwen, trots en plezier in organisaties. De vragenlijst bestaat uit 60 stellingen over 5 universele waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Naast de 60 stellingen bestaat het onderzoek uit 2 open vragen, 5 demografische vragen en 3 meerkeuzevragen. 

Al ruim 30 jaar voeren we dit onderzoek jaarlijks uit in 10.000 organisaties wereldwijd. Doordat de vragenlijst universele waarden meet, is de vragenlijst toepasbaar in elke organisatie, ongeacht branche of organisatiegrootte.

Meer weten?

Download het onderzoeksrapport en ontdek alle resultaten, tips en do's en don'ts om een veilige cultuur te bouwen. 

Download het rapport
GPTWNL-NinaVanVliet-9658
Anouk Minnes
Anouk werkte +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening was ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Organisatiecultuur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.