Menu

Great Place To Work For All: 9 vragen & antwoorden

Ken je die commercial waarbij de vraag wordt gesteld: "Aan wie kunnen we dit het beste vragen?" En dat het antwoord, zelfs na 12 vragen, altijd is: "Jochem"? Wel, binnen Great Place To Work kun je met gemak “Jochem” vervangen door “Anouk". Na alweer bijna twaalf jaar bij dit mooie bedrijf te werken word ik graag uitgedaagd op nieuwe vragen.

Deze keer beantwoord ik 9 vragen over het nieuwe meet- en organisatiemodel Great Place To Work For All.

Anouk Minnes
Leestijd 4 min
2 juli 2020, geüpdatet 13 februari 2024

1. Wat is Great Place To Work For All?

Great Place To Work For All is hét organisatiemodel dat onder andere meet hoe het gesteld is met de innovatiekracht binnen jouw organisatie. For All wordt gedefinieerd als: “Het maximaliseren van het potentieel van elk individu door het creëren van een omgeving met een hoge mate van vertrouwen, gedreven door betekenisvolle waarden en gefaciliteerd vanuit effectief leiderschap.”

For All is een uitbreiding van de huidige methodiek waarbij wij al meer dan 35 jaar vertrouwen meten binnen organisaties. Het zijn van een For All organisatie leidt tot meer innovatiekracht en leidt tot groei.

2. Waarom zijn jullie gestart met Great Place To Work For All?

Er zijn twee belangrijke redenen:

  • Gemiddeld is niet meer genoeg. Al 35 jaar is vertrouwen, als basis van goed werkgeverschap, het fundament van het gedachtegoed van Great Place To Work.  Het zorgt vanuit medewerkersperspectief voor een positieve werkbeleving, en vanuit organisatieperspectief leidt het tot betere bedrijfsresultaten. Toch zien we de laatste jaren dat goed werkgeverschap ‘on average’ niet goed genoeg meer is. Want een gemiddeld goede werkbeleving, kan betekenen dat er toch nog (groepen) mensen zijn die geen vertrouwen ervaren. Daarom gaat de standaard omhoog en willen wij streven naar organisaties die een Great Place To Work For All zijn.

  • Trends in de samenleving. De wereld (van werk) verandert in een hoog tempo. De vergrijzing neemt toe, de beroepsbevolking verandert van samenstelling, nieuwe generaties hebben een andere kijk op werken en de roep om meer gelijkwaardigheid wordt alsmaar groter. Het is tijd voor een andere manier van werken. Tijd voor meer verbinding, creativiteit en samenwerking. Meer mensgericht en leren van elkaar.

3. Hoe meten jullie of een organisatie een Great Place To Work For All is?

Met de meetinstrumenten Trust Index (medewerkersonderzoek) en Culture Audit (werkgeversonderzoek) krijg je inzichten in hoeverre jouw organisatie een For All organisatie is. De Trust Index bestaat uit 60 stellingen, 2 open vragen, 5 demografische vragen en 2 multiple choice vragen. Middels een anoniem onderzoek wordt deze vragenlijst uitgezet bij alle medewerkers om hun mening op te vragen.

De Culture Audit bestaat uit 6 open vragen over vertrouwen, betekenisvolle waarden, leiderschap, innovatie en het maximaliseren van ieders potentieel. 

De combinatie van beide metingen maakt dat jullie inzicht krijgen in de mate van vertrouwen, in de betekenisvolle waarden, in het leiderschap en in de innovatiekracht. Deze inzichten (inclusief een benchmark met de Best Workplaces) kunnen jullie inzetten als aanknopingspunten om te vieren wat goed gaat en te verbeteren wat nog beter kan.

4. Is For All voor mijn organisatie relevant?

Als er mensen in je organisatie werken, dan is For All relevant. Hoe mensen met elkaar omgaan is bepalend voor het organisatiesucces. We werken samen met organisaties uit allerlei soorten branches en van groot tot klein (vanaf 10 medewerkers). Hierbij is het wel belangrijk te noemen dat vertrouwen creëren de eerste belangrijkste stap is. Zonder vertrouwen kun je geen For All organisatie gaan bouwen. De focus zal in eerste instantie daarom op het vergroten van vertrouwen liggen. 

5. Hoe linkt For All met diversiteit en inclusie?

In de Trust Index gaan de stellingen onder andere over eerlijke behandeling, dat iedereen waardering kan krijgen en dat iedereen zich als volwaardig lid van de organisatie voelt.

In de rapportage krijg je inzicht in de perceptie van de medewerkers verdeeld over demografische groepen (alles is anoniem), zodat je goed inzicht krijgt in de verschillen en daarop actie op kunt ondernemen. Het is ook mogelijk om extra eigen (demografische) vragen toe te voegen.

6. Onze organisatie scoort waarschijnlijk niet hoog op vertrouwen, kunnen we dan wel meedoen?

Jazeker! Veel andere organisaties zetten Great Place To Work in als een ontwikkeltool, juist als er bijvoorbeeld veel wantrouwen is op de werkvloer of ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. In zo’n situatie is het belangrijk om (stapsgewijs) te bouwen aan vertrouwen en te laten zien aan je medewerkers dat je om ze geeft, hun input vraagt en betrekt bij oplossingen. 

7. Welk effect heeft For All op certificering en de Best Workplaces lijst?

De eerste stap voor erkenning van goed werkgeverschap is certificering. In de For All methodologie is certificering 100% gebaseerd op de perceptie van de medewerkers. Aanvullend levert een organisatie de Culture Brief aan: een document met daarin onder andere demografische gegevens en cijfers over bijvoorbeeld werving en verloop. Deze data gebruiken wij geaggregeerd voor publicaties van trends.

Waarbij certificering de basis vormt voor de erkenning, onderscheiden wij met de lijst van Best Workplaces die werkgevers die excelleren in het creëren van een Great Place To Work For All. De berekening van de lijst is gebaseerd op de vernieuwde For All methodiek. Om op de lange termijn goed werkgeverschap te waarborgen is het van belang dat wij het werkgeversperspectief meenemen. Dit doen wij door middel van de Culture Audit. Op basis van alle gecertificeerde organisaties maken wij een berekening om tot een top 10 per categorie te komen (Multinational, Large, Medium & Small).

8. We hebben eerder met jullie gemeten. Wat zijn de verschillen?

Vertrouwen als basis van ons gedachtegoed is niet veranderd, ook meten wij nog steeds met de twee meetinstrumenten Trust Index (medewerkersperspectief) en Culture Audit (werkgeversperspectief). De Trust Index is uitgebreid met vijf stellingen (en drie stellingen zijn verwijderd), ook zijn er twee extra multiple choice vragen toegevoegd. 

Voor certificering telt de Trust Index nu voor 100% (een Culture Audit is niet meer nodig voor certificering). Voor de deelname aan de lijst van Best Workplaces is de Culture Audit nog steeds een belangrijk onderdeel. De calculatie van de lijst is nu gebaseerd op de thema’s uit het For All model, en niet langer een verdeling van 2/3 Trust Index en 1/3 Culture Audit.

De ondersteunende diensten blijven hetzelfde (zoals workshops en training). In onze nieuwe tooling zijn de resultaten online in te zien en faciliteren wij de mogelijkheid tot pulse surveys. 

9. Wat voor nut heeft dit voor mijn organisatie en voor mijzelf?

  • De uitkomsten bieden organisatiebrede inzichten en laten zien hoe medewerkers binnen jouw organisatie hun werkplek ervaren, hoe ze zich voelen. Dat levert houvast en aanknopingspunten op om aan de slag te gaan met het creëren en behouden van een vertrouwenscultuur en geeft ook richting voor het aantrekken en behouden van talent.

  • Vertrouwen is dat ene ding dat concurrenten niet kunnen kopiëren. Investeren in vertrouwen, in het maximaliseren van het potentieel van alle medewerkers leidt tot meer innovatiekracht en groei. Organisaties met een hoge mate van vertrouwen laten significant hogere resultaten.

  • Het zijn van een great place to work helpt om een sterke employer brand te bouwen en talent aan te trekken en behouden

  • De samenwerking met Great Place To Work betekent dat wij er alles aan doen om jullie een geweldige beleving te geven, toegang te bieden tot een netwerk van gelijkgestemde organisaties én een bron van inspiratie te zijn.

Anouk Minnes
Anouk werkte +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening was ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Over Great Place To Work

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.