Flag

Trends binnen HR in Europa

Wat zijn de belangrijkste (HR) strategische topics voor de komende jaren? Wat is de rol van HR en wat zijn de meest ingezette programma’s? Hoe wordt de focus op Employer Branding in de verschillende Europese regio’s uitgevoerd? Op welke manier wordt HR gedigitaliseerd? Wat zijn de belangrijke investeringen binnen HR én welke middelen worden ingezet om de organisatiecultuur te verbeteren? 

Inzicht in de trends op basis van bovenstaande vragen worden beschreven in dit internationale (Engelstalige) rapport dat opgesteld is door Great Place to Work gebaseerd op de antwoorden van 700 HR professionals uit dertien Europese landen. In dit artikel delen wij de belangrijkste bevindingen. Download kosteloos het gehele rapport voor meer informatie en toelichting. 

Achtergrond Europees onderzoek onder HR door Great Place to Work
Voor meer dan 30 jaar helpt Great Place to Work organisaties wereldwijd, door middel van onderzoek en erkenning, in hun ontwikkeling naar een high performance organisatiecultuur. In 2018 hebben 13 Europese Great Place to Work landen een vragenlijst uitgezet onder 674 HR professionals. Meer dan 80% van de respondenten heeft beslissingsbevoegdheid en 43% werkt in een nationale organisatie. Het onderzoek draaide om 13 onderwerpen, waaronder: business- en HR-strategie, HR programma’s, nieuwe manieren om te werken en de rol van HR. Maar ook over specifieke onderwerpen als employer branding, digitalisering en flexibilisering. 

Belangrijkste topics op strategie-niveau
Op business niveau signaleren wij vijf belangrijke onderwerpen, namelijk:

 1. Innovatie 
 2. Groei (waaronder internationalisering
 3. Digitalisering
 4. Agile werken en efficiëntie
 5. Aantrekken en ontwikkelen van talenten

De strategische topics die spelen op niveau van HR zijn de traditionele HR thema’s met daarbij een nieuwe focus op innovatie en digitalisering:

 1. Recruiten van het juiste talent
 2. Ontwikkeling van leiderschap en management
 3. Ontwikkeling van medewerkers
 4. Digitalisering
 5. Veranderingsmanagement & behouden van medewerkers (twee topics) 

De rol van HR
75% van de respondenten geeft aan dat de invloed van HR in de gehele organisatie in de afgelopen drie jaar is toegenomen en 72% ervaart een verhoging van de geloofwaardigheid van HR binnen leiderschapsteams. Ook het budget is bij de meesten (52%) in de afgelopen jaren gestegen. Waarbij tegelijkertijd ook 44% aangeeft dat dit budget nog steeds een uitdaging vormt om de vele HR activiteiten goed te kunnen uitvoeren. 

Uitdagingen om de strategische waarde van HR in de organisatie in te bedden
De grootste uitdaging draait niet om lage engagement, vaardigheden of onduidelijk over een visie, maar om de afwezigheid van HR technologieën en tools. Daarnaast lopen veel respondenten er tegen aan dat veel HR teams onderbemand zijn en het lastig is om de juiste talenten aan te trekken. Ook de verbinding tussen de afdelingen en interne communicatie vormen een uitdaging. 

Meest ingezette HR-programma’s
De respondenten werden gevraagd om aan te geven, aan de hand van 30 programma’s, of deze uitgevoerd, geïntroduceerd zijn in 2017 of dat zij worden geïntroduceerd in de komende twee jaar. Bovenaan de lijst met de 6 meest ingezette programma’s staat leiderschapsontwikkeling. Leiderschap kan zorgen voor een positieve organisatiecultuur en heeft impact op de employee experience, wat uiteindelijk leidt tot betere presterende organisaties. Een ander veel ingezet HR-programma is het Onboarding programma. Een goed onboardingsprogramma zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen, commitment wordt opgebouwd en een goede eerste ervaring wordt gegeven. Het derde meest ingezette programma is medewerkersonderzoek. 82% van de respondenten geeft aan deze drie programma’s ingezet te hebben. 

Employer branding
64% van de respondenten vinden dat zij momenteel een sterk Employer Brand hebben ten opzichte van 36% die vinden dat zij een zwak Employer Brand hebben. De focus op Employer Branding is bij multinationals groter dan bij nationale organisaties. Ook zien wij verschillen in welke tools per regio binnen Europa worden ingezet. 54% van de respondenten uit Scandinavia hebben een dedicated persoon op Employeer Branding, ten opzichte van Centraal Europa 52% en 22% in Zuid Europa. De meeste gebruikte tool voor employer branding is interne analyse, vooral met gebruik van medewerkersonderzoek. Daarna volgt de externe analyse, via ranking of certificeringen. 

Digitalisering van HR
Zoals eerder beschreven is digitalisering zowel op business als op HR niveau een van de belangrijkste speerpunten. In het onderzoek is er gevraagd welke digitale tools HR heeft ingezet om hun activiteiten te verbeteren. 51% van de respondenten geeft aan dat zij social media en digitale tools hebben gebruikt, vooral voor recruitment, 40% voor interne communicatie en 39% voor online studiemogelijkheden. Opvallend is dat Agile werken een van de speerpunten is voor de toekomst, maar dat slechts 33% hiervoor tools hebben. Ook geeft 45% aan dat zij geen plannen hebben om dit in te zetten in de komende twee jaar. 

Toekomstige investeringen
In de komende twee jaar ligt de grootste focus op het digitaliseren van de HR processen en producten (40%). Andere belangrijke focuspunten zijn het opstellen voor programma’s voor innovatief leiderschap en een employer branding strategie. 

Bouwen aan een goede organisatiecultuur
Een van de laatste vragen uit het onderzoek was als volgt “Welke tools en initiatieven helpen jou het beste om de organisatiecultuur te verbeteren?”. De meeste genoemden punten die hieruit volgden zijn:

 1. Communicatie, op basis van empathie en oprechtheid, tussen managers en medewerkers
 2. Een goede link maken tussen waar de organisatie voor staat en de strategie 
 3. Continu focus op leiderschapsontwikkeling
 4. Zorgen voor een goede werkomgeving
 5. Diversiteit en inclusie

De meest genoemd tools om dit te bewerkstelligen zijn medewerkersonderzoek inclusief opvolging, employer branding activiteiten, performance management, bouwen van een lean organisatie, innovatie en digitalisering. In het rapport staan voorbeelden te vinden op welke manier de respondenten dit in hun eigen organisatie toepassen. 

Download het volledige rapport met alle cijfers en extra toelichting. 

In februari zetten de Europese landen een nieuwe vragenlijst onder HR professionals uit met dit jaar een focus op recruitment en stress op directieniveau. De resultaten van deze survey worden gepresenteerd op de Europese conferentie op 5 juni in Stockholm.

Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!