Flag

Op deze 4 factoren maakten de Best Workplaces in 2018 het verschil

Best Workplaces zijn mensgerichte organisaties waarin mensen vertrouwen hebben in de mensen voor wie en met wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met collega's. Waarop maakten de 63 Best Workplaces van 2018 het verschil? En wat kunnen andere organisaties van hen leren?  

 1. Hoog onderling vertrouwen

De Best Workplaces van 2018 scoren 83% op de Trust Index , oftewel de gemiddelde score op de 58 stellingen uit het medewerkersonderzoek. Deze score is met +1 gestegen sinds vorig jaar en is de afgelopen jaren (Great Place to Work publiceert sinds 2003 Best Workplace lijsten) nog nooit zo hoog geweest. Op de dimensies die samen vertrouwen vormen (Geloofwaardigheid (82%), Respect (80%) en Eerlijkheid (83%)) is er nog nooit eerder zo'n hoge score geweest. Het onderlinge vertrouwen wordt gemeten door aspecten als integriteit, communicatie, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, focus op medewerkers als mensen en niet als nummers, een eerlijke behandeling in termen van beloning en een eerlijke behandeling ongeacht wie je bent of wat je doet. 

2. Focus op verantwoordelijkheid en vrijheid 

Dit jaar is er een stijging te zien in de mate van autonomie die de werkgever aan de medewerker geeft om het beste uit zichzelf te halen. De hoogst scorende stellingen binnen de dimensie Geloofwaardigheid zijn “De mensen hier krijgen veel verantwoordelijkheid” (91%, +1) en "Het management stelt vertrouwen in haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen" (90%, +2). Ook de integriteit van het management is gestegen van 81% naar 83%. Dit houdt onder andere in of men doet wat men zegt en belooft .

3. Een duidelijke visie en toekomstbeeld 

Niet iedere organisatie die deelneemt voor de lijst haalt een positie op de lijst van Best Workplaces, omdat zij niet voldoen aan de criteria. De Best Workplaces maken in 2018 vooral het onderscheid op het gebied van het uitzetten van een visie. Zij scoren op de stelling "Het management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen" 75%. De organisaties die de lijst niet hebben behaald scoren gemiddeld slechts 46% op deze stelling. Dit betekent een verschil van 29 procespunten. Dit is hiermee het grootste verschil op stellingniveau tussen deze twee groepen. Het verschil is ook groter geworden ten opzichte van vorig jaar (in 2017: 26 procentpunten).

4. Medewerkers worden betrokken bij beslissingen

In 2018 is te zien dat de top 5 van de Best Workplaces met name verschil maakt op de dimensie Respect. Bij respect gaat het erom dat een leider de medewerker in zijn of haar volledigheid ziet. In een respectvolle werkomgeving zal een leider een oprechte interesse laten zien in medewerkers als individuen. Op stellingniveau is er een groot verschil op de stelling "Het management betrekt werknemers in beslissingen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving". De top 5 scoort 86% ten opzichte van 71% bij alle Best Workplaces. Andere thema’s waarmee de top het onderscheid maakt is gevoel van eerlijke deling in de gerealiseerde winst (top 5: 80% en Best Workplaces: 60%) en het aanmoedigen van een goede balans tussen werk en privé (Top 5: 86% en Best Workplaces: 71%).

De criteria van het erkenningslabel Best Workplace

Great Place to Work meet de mate van vertrouwen, trots en plezier bij elke organisatie met behulp van het medewerkersonderzoek: bestaande uit een vragenlijst met 58 stellingen en 2 open vragen. Deze resultaten leiden tot een gemiddelde Trust Index score. Daarnaast is er een evaluatie-onderzoek van het werkgeversbeleid: de Culture Audit. Dat beoordeelt het beleid, initiatieven en programma’s van de organisatie aan de hand van negen thema’s zoals Ontwikkeling, Beloning en Bedanken.

Voor lijstdeelname hanteren wij de volgende formule, waarbij er ook moet voldaan aan de minimale respons op het medewerkersonderzoek, om de kwaliteit van de lijst te waarborgen:

66% (Trust Index score minimaal 70%) + 33% (Culture Audit score minimaal 21 punten) = Best Workplace

Op de lijst van Best Workplaces 2018 staan 63 organisaties verdeeld over vier categorieën (Multinational, Large, Medium & Small).

Lees ook: 

Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

 

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!