Flag

Het belang van een goede werk-privé-balans

Het is vrijdag 6 maart. Ik word met een pendelbusje naar DeFabrique in Utrecht gebracht. Hier organiseert WOMEN Inc., een netwerkorganisatie van 50.000 vrouwen, een congres met als onderwerp: 'De toekomst van Nederland: een nieuwe verdeling van zorg en werk'. Honderden mensen, vrouwen en mannen, zijn aanwezig op deze industriële locatie.

Grote zorgvraag bij vrouwen
Daphne Bunskoek opent de dag, waarna de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, een aantal statistische gegevens deelt met betrekking tot de verdeling van zorg en werk in Nederland. 52% van de vrouwen in Nederland is economisch zelfstandig, vrouwen zorgen 2x zoveel voor de kinderen en nemen het merendeel van de mantelzorg voor hun rekening. De toenemende zorgdruk op de schouders van vooral vrouwen heeft te maken met de intrede van de participatiesamenleving. De grote zorgvraag bij vooral vrouwen leidt tot meer gejaagdheid, minder balans tussen werk en privé en zorgt ervoor dat mensen moeilijker aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Gelukkig zijn de verschillen tussen de groepen volgens Kim Putters overbrugbaar en is het belangrijk nu toe te werken naar een moderne participatiesamenleving. 

Verzuim
Onderzoeksbureau MotivAction presenteert de resultaten van een werkgeversonderzoek waaruit blijkt dat 68% van de werkgevers zich zorgen maakt over de toenemende zorgvraag. Dit is vooral het geval bij organisaties waar veel vrouwen werkzaam zijn. 90% van de werkgevers weet niet wat zorg, zoals verzuim, kost. Catelijne Joling, Directeur Research & Development bij ArboNed, legt uit dat de gemiddelde verzuimkosten per dag in Nederland € 250 bedragen. 67% van de werkgevers komt bovendien pas in actie als er sprake is van arbeidsverzuim. Werkgevers wachten hiermee te lang volgens Catelijne Joling. 

Rutger Mollee en Jeroen van der Weide organiseren vervolgens een superbrainstorm. De opdracht die we meekrijgen is om met elkaar ideeën te bedenken over hoe zorgpartners, werkgevers en de overheid kunnen komen tot een betere verdeling van werk en zorg. De zaal is verdeeld in verschillende vakken, waar steeds een kwartier gebrainstormd wordt vanuit het zorgpartnersperspectief, het overheidsperspectief en het werkgeversperspectief. Elk kwartier is het een vrolijke chaos van mensen die van vak wisselen. De beste ideeën worden in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima aangeboden aan Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Harry van de Kraats (algemeen directeur AWVN) en Mariëtte Hamer (voorzitter SER). 

Om dus te komen tot een betere verdeling van zorg en werk, is zowel de rol van de medewerkers als ook die van de werkgevers van groot belang. Hoewel nog niet elke werkgever zich bewust is van zijn rol daarin, zien we wel dat de Best Workplaces – de top van Nederland op het gebied van Goed Werkgeverschap – veel aandacht besteden aan het stimuleren van een goede werk-privé-balans van hun medewerkers. Immers, als je goed voor je medewerkers zorgt, zorg je goed voor je klanten en hiermee zorg je goed voor je eigen organisatie.

Great Place To Work® is een internationaal kennisinstituut dat al meer dan 30 jaar onderzoek doet naar Goed Werkgeverschap en duizenden organisaties begeleidt in hun ontwikkeling naar een Great Place to Work. Al in de jaren ’80 constateerden wij middels empirisch onderzoek dat drie relaties bepalend zijn voor succesvolle organisaties: de relatie tussen de medewerker en het management (vertrouwen), tussen de medewerker en zijn of haar baan (trots) en tussen de medewerkers onderling (plezier of kameraadschap). Deze organisaties excelleerden omdat zij een sterke organisatiecultuur gecreëerd hadden waarin medewerkers het maximale uit zichzelf haalden.

Maar hoe haal je het maximale uit je medewerkers? Een succesvolle manier om dit te doen is door je beleid, programma’s en initiatieven hierop af te stemmen. Bedanken, ontwikkeling en zorgen zijn hierin bepalend. Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen, zichzelf professioneel en privé ontwikkelen, zich ondersteund voelen en een goede balans ervaren tussen hun werk- en privé-leven.

De perceptie van de medewerker op de ‘zorg’ door de werkgever is dus erg belangrijk. Het bepaalt voor een deel of de medewerker het maximale uit zichzelf kan en wil halen. Maar hoe stimuleer je als werkgever je medewerkers een goede werk-privé-balans te vinden? Als we kijken naar de Best Workplaces in Nederland, dan zien we dat ze hier veel onderscheidende en persoonlijk programma’s voor hebben. Denk hierbij aan werken in deeltijd, flexibel werken (bijvoorbeeld vanuit huis), zwangerschapsverlof verdeeld over mannen en vrouwen, een bijdrage in de kinderdagopvang, sabbatical-mogelijkheden, en een happiness officer.

Een betere verdeling van werk en zorg is – juist nu – broodnodig om te komen tot een moderne participatiesamenleving. Zowel medewerkers als werkgevers spelen hierin een cruciale rol. De zorg voor medewerker is niet langer een altruïstisch, maar een sociaal en commercieel thema. Om als organisatie ambities te realiseren, is een sterke organisatiecultuur nodig waarin medewerkers het maximale uit zichzelf halen. Hiervoor moeten medewerkers zich goed voelen, wat gedeeltelijk door de werkgever beïnvloed kan worden.

Ga het gesprek aan met je medewerkers, mannen en vrouwen. Hoe ervaren zij de balans tussen hun werk- en privé-leven? Hebben zij voldoende tijd om bijvoorbeeld zorg te verlenen aan hun kinderen en mogelijkerwijs mantelzorg? En wat kun je hierin als werkgever betekenen zodat de medewerker goed in zijn of haar vel zit? Maak het onderwerp bespreekbaar. De medewerker voelt zich daarmee gehoord en gewaardeerd, je bouwt vertrouwen en respect, je leert je medewerkers beter kennen en draagt hiermee bij aan het geluk en de productiviteit van je medewerkers. 

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

 

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!