Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Geef per categorie jouw keuze voor het gebruik van cookies aan. Lees meer over de cookies in onze cookieverklaring. Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vinkjes aan.
Noodzakelijk
- Sessie cookies
- Inlog cookies
Statistieken
- Google Analytics
Functioneel
- Google Maps
- YouTube
- Social Media
Marketing
- Facebook

Great Place to Work ondersteunt Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland in hun transitie naar een ondernemende organisatiecultuur

De missie van Great Place to Work® is het bouwen aan een betere samenleving door organisaties te helpen in hun ontwikkeling naar een Great Place to Work. We geloven dat elke organisatie een Great Place to Work kan zijn en we dragen graag ons steentje bij om in elke sector werkomgevingen te creëren waarin medewerkers het beste uit zichzelf halen. Om dit extra kracht bij te zetten geven wij ons onderzoek elk jaar kosteloos weg aan een organisatie die zich inzet voor een betere maatschappij. Dit jaar hebben wij het onderzoek aangeboden aan Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland. In deze blog leg ik uit hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Als team van Great Place to Work® Nederland hebben wij een gewaagd doel voor onszelf opgesteld dat we in 2017 willen behalen en daaraan een aantal basecamps gekoppeld. Een van die basecamps is dat we zelf een Great Place to Work willen zijn. Daarom voeren we bij onszelf het Trust Index© onderzoek uit en evalueren we ons werkgeversbeleid (Culture Audit©), zoals we dat ook bij onze klanten doen. Een van de beleidsterreinen die invloed hebben op de perceptie van medewerkers is de manier waarop je als organisatie bijdraagt aan de maatschappij. We zien bij de Best Workplaces dat samen bijdragen aan de maatschappij vanuit je visie, missie en kernwaarden, resulteert in een sterk teamgevoel en een gevoel van trots. Daarom hebben wij ook gezocht naar een manier waarop wij vanuit onze core business iets moois kunnen doen en extra bijdragen aan de maatschappij.

Binnen Great Places to Work worden samenwerking, innovatie en effectiviteit geoptimaliseerd, halen medewerkers het beste uit zichzelf en wordt er minder geld verspild. Door het aanbieden van ons onderzoek willen wij een ngo helpen om hun prestaties te verhogen, zodat zij een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan hun maatschappelijk belang, waar alle stakeholders vervolgens profijt van hebben.

Hoe zijn we tot onze keuze voor Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland gekomen? We hebben dit als team besloten. Iedereen binnen ons team mocht een voorstel doen voor een goed doel en hier hebben we als team een keuze uit gemaakt. Een van mijn collega's stelde Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland voor, omdat dit doel haar persoonlijk erg aanspreekt. Op haar reis door Afrika, waar ze ook vrijwilligerswerk deed in een kindertehuis, is ze regelmatig in aanraking gekomen met volwassenen en kinderen die leven met de gevolgen van hiv of aids en dit heeft een blijvende indruk achtergelaten. Daarnaast had ze het idee dat we met ons onderzoek echt toegevoegde waarde konden leveren.

De visie van Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland is 'het einde van aids en het bereiken van een wereld waarin preventie, behandeling, zorg en ondersteuning ten aanzien van hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen voor iedereen toegankelijk zijn'. Belangrijke thema's zijn: microkrediet & inkomen, zorg & behandeling en voorlichting & preventie. Na een herstructurering van de interne organisatie is in 2013 een nieuwe strategie ontwikkeld 2014 – 2017 'Setting Milestones'. Onderstaand wordt in een schema weergeven wat de visie is en vanuit welke missie gewerkt wordt aan het realiseren van de gestelde lange termijn doelen.

In de nieuwe strategie is opgenomen dat Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland een ondernemende organisatie wil zijn waarin medewerkers als 'empowered professionals' werken. Om de visie te realiseren hebben Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland professionele medewerkers nodig die heel goed zijn in wat ze doen en zich gestimuleerd en geïnspireerd voelen om een extra stap te zetten. Als organisatie wil Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland actief investeren in de mensen en focussen op het aantrekken en behouden van de juiste mensen in een functie die past bij hun talenten, vaardigheden en kennis. In de gewenste organisatiecultuur wordt kennisdeling en ontwikkeling gestimuleerd en wordt medewerkers vrijheid en flexibiliteit gegeven om nieuwe ideeën en oplossingen om te zetten in concrete acties. Vanuit Great Place to Work® geloven we dat we Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland kunnen helpen om deze organisatiecultuur te realiseren.

Het Great Place to Work® onderzoek is extra waardevol in het geval van dergelijke interne verandering en op het moment dat er een nieuwe strategie wordt uitgezet. Het onderzoek geeft inzicht in de perceptie en beleving van de medewerkers op het gebied van vertrouwen, trots en plezier in de organisatie. Het geeft tevens inzicht in welke mate het huidige werkgeversbeleid effectief is en gedrag stimuleert dat de nieuwe strategie en kernwaarden ondersteunt.

Iedereen in ons team bleek enthousiast over het werk van Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland en we geloven dat onze diensten echt waarde kunnen toevoegen in de organisatie, dus het besluit was snel genomen. We hebben ze vervolgens benaderd en na een aantal verdiepende gesprekken wilden wij en zij de samenwerking graag aangaan.

Een voorwaarde die wij stellen aan het kosteloos uitvoeren van ons onderzoek, is dat we de organisatie behandelen als elke andere organisatie die meedoet met ons onderzoek. Zo moet het managementteam 'gecommit' zijn aan het onderzoek en de waarde ervan inzien voor hun organisatie. Vervolgens moet de organisatie de tijd en de ruimte creëren om het onderzoek uit te laten voeren en met de resultaten aan de slag te gaan.

Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland erkennen dat ze zich als werkgever moeten blijven ontwikkelen. Goed werkgeverschap zorgt voor optimaal functionerende medewerkers. Ze streven ernaar dat medewerkers zich fijn voelen op de werkplek, leuke collega's hebben en zich gewaardeerd voelen. Dit vraagt om een open blik, zelfkritiek, en reflectie. Inzicht in de mening en behoefte van medewerkers is dan ook nodig. Er was al in een eerder stadium met een intern cultuurtraject begonnen. In het kader daarvan heeft een samengestelde groep medewerkers in de hele organisatie interviews gehouden met collega's om feedback te krijgen op de organisatie en het beleid. Ons anonieme Trust Index© onderzoek en evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit©) zijn waardevolle toevoegingen op het cultuurtraject dat al was ingezet.

Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten intern gedeeld. De organisatie gaat aan de slag met de succesfactoren en verbeterpunten.

Ik ben er trots op dat wij ons onderzoek op deze manier hebben aangeboden aan een goed doel, met maatschappelijk belang voor ogen. Ik vind het mooi dat we dit als team hebben besloten en gezamenlijk de keuze hebben gemaakt welke organisatie we hiermee wilden helpen. Iedereen is daarbij betrokken. Het is ook heel goed om te zien dat het onderzoek Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland inderdaad het diepere inzicht heeft geboden dat ze zochten en dat ze aan de slag kunnen met de resultaten. Ik wens ze daar veel succes mee.

Wilt u meer informatie over Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland? Kijk op http://www.aidsfonds.nlhttp://www.stopaidsnow.nl of http://www.soaaids.nl.


Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:


Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC