Flag

De organisatiecultuur van Kimberly Clark

Tijdens de Europese Great Place to Work conferentie in Dublin hebben verschillende leiders van Best Workplaces hun visie gedeeld over goed werkgeverschap. Eén van de sprekers die mij het meest is bijgebleven is Ramiro Garces, VP Human Resources van Kimberly Clark in Zuid Amerika. Ramiro heeft de energie en overtuigingskracht van Emile Ratelband, aangevuld met een stevig Zuid-Amerikaans temperament. 

Medewerkersonderzoek als belangrijkste instrument om beter te presteren

Hetgeen mij het meest is bijgebleven, was niet zozeer zijn inhoudelijke boodschap, deze was mij al bekend en volledig in lijn met het gedachtegoed van Great Place to Work. Het was vooral zijn sterke overtuiging dat het medewerkersonderzoek van Great Place to Work het belangrijkste instrument is dat een organisatie moet inzetten om beter te presteren.

De resultaten die Ramiro met ons deelde waren zowel financieel als cultureel van aard. Zo toonde hij in een grafiek de sterk gestegen winstcijfers van de afgelopen tien jaar met daarnaast de resultaten van het medewerkersonderzoek. Ramiro’s conclusie over de afgelopen 10 jaar was simpel en overtuigend: voor iedere procentpunt stijging op het medewerkersonderzoek steeg de winst met 3 miljoen dollar. Deze conclusie heeft hij toegelicht met strategie en beleidskeuzes.

De strategie voor Kimberly Clark is om een ‘winning culture’ te creëren, een cultuur die zich kenmerkt door vertrouwen en ondernemerschap. De filosofie die hieraan ten grondslag ligt is de ‘value profit chain’: medewerkers creëren waarde voor de organisatie, de organisatie creëert waarde voor klanten en maatschappij en klanten zorgen voor tevreden aandeelhouders. Zie model ‘High Trust Employees Create Value’.

Maar waarom creëren high trust employees meer waarde dan ‘niet-high trust employees’? En hoe zorgt Kimberly Clark ervoor dat ze high trust employees in dienst hebben?

Volgens Ramiro is het simpel en bestaan er drie typen mensen:

  1. Mensen die dingen voor elkaar krijgen
  2. Mensen die kijken wat er gebeurd
  3. Mensen die zich afvragen wat er gebeurd

De mensen die dingen voor elkaar krijgen, zijn voor Ramiro gelijk aan ‘high trust employees’. Daarom is de strategie van Kimberly Clark zo ingericht dat medewerkers optimaal de ruimte en het vertrouwen krijgen om initiatieven uit te voeren. Medewerkers worden gestimuleerd om afwijkende meningen te hebben om de organisatie in beweging te houden, waarbij vertrouwen fungeert als lijm die de organisatie bij elkaar moet houden. Het gaat voor Ramiro om effectief leiderschap op alle niveaus waarbij voorbeeldgedrag en commitment van de top van de organisatie om een high trust workplace te zijn belangrijke succesfactoren zijn.

Het betrekken van de medewerkers bij de ambitie een Best Workplace te worden, heeft de drive om een ‘winning culture’ te creëren versterkt. Medewerkers wordt actief geleerd wat het Great Place To Work®-model betekent. Sinds ze hiermee binnen Kimberly Clark zijn begonnen, is de onderlinge afstemming over bepaalde programma’s veel beter verlopen. De communicatie geschiedde steeds meer in dialoog waardoor medewerkers zich sterker verbonden voelen met elkaar. Volgens Ramiro is het veel belangrijker hoe je met elkaar samenwerkt dan waaraan je met elkaar samenwerkt. “It’s not what you do, but it’s about how you do it”, een visie die Great Place to Work® volledig deelt.

Niet denken in budgetten, maar in dromen. Voor veel mensen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Bij Kimberly is het gelukt om niet meer in budgetten te denken, maar in mogelijkheden. Door de sterkere verbondenheid worden dromen en passies gedeeld wat heeft geleid dat mensen vaker kiezen voor de juiste weg in plaats van de makkelijke weg. Zo heeft Kimberly Clark goede resultaten op het gebied van employability behaald en wordt sterk geïnvesteerd in productinnovaties.

Terugkomend op de energie en overtuigende visie van Ramiro is voor mij toch één kenmerk bijgebleven die de cultuur van Kimberly Clark het beste representeert: Excitement. De indruk die ik van Ramiro en zijn organisatie heb meegekregen, is dat het belangrijk is om uit te spreken waar je voor staat, vast te houden aan je visie en de wereld willen veroveren. 

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!