Flag

Best Workplaces 2018: twaalf feiten die je wilt weten

Op dinsdag 27 maart wordt de lijst van Best Workplaces 2018 bekendgemaakt in het Transformatorhuis op het Westergasterrein in Amsterdam. Wat is een Best Workplace? Hoeveel organisaties deden mee en wat doet Great Place to Work? Hieronder geven wij antwoord op twaalf veelgehoorde vragen over de lijst en over Great Place to Work.

1.) Wanneer is een organisatie een Best Workplace?

De vijf criteria waaraan een organisatie moet voldoen zijn als volgt:

De Trust Index meet de perceptie van de medewerkers. Door middel van een universele vragenlijst van 58 stellingen meten wij in hoeverre medewerkers vertrouwen, trots en plezier ervaren . De Culture Audit analyseert het werkgeversbeleid en de cultuur van de organisatie. Door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst, ingevuld door HR/management wordt een beeld gegeven van de organisatiecultuur en het werkgeversbeleid. 

 1. Beide onderzoeken (medewerkersonderzoek (Trust Index) en evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit)) dienen te zijn uitgevoerd*.
  - De Trust Index meet de perceptie van de medewerkers. Door middel van een universele vragenlijst van 58 stellingen meten wij in hoeverre medewerkers vertrouwen, trots en plezier ervaren. 
  - De Culture Audit analyseert het werkgeversbeleid en de cultuur van de organisatie. Door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve vragenlijst, ingevuld door HR/management wordt een beeld gegeven van de organisatiecultuur en het werkgeversbeleid. 
 2. Op beide onderzoeken dient een minimum score behaald te worden om de lijst überhaupt te halen.70% op de Trust Index en 20 punten op de Culture Audit. Scoor je lager? Dan haal je als organisatie de lijst niet
 3. De score van de Trust Index telt voor 2/3e en de Culture Audit voor 1/3e mee in het bepalen van de positie op de lijst
 4.  Voor de Trust Index dient een minimale respons behaald te worden, welke wordt berekend op basis van het aantal uitgenodigden
 5. Een organisatie of organisatieonderdeel dient een eigen juridische entiteit te hebben en zo bekend te staan in de (arbeids)markt om als aparte organisatie vermeld te worden op de lijst.

2.) Waarin zijn jullie anders dan andere werkgeversranglijsten?

Great Place to Work is de meest kwalitatieve partij als het gaat om werkgeversonderzoek. Zowel de medewerker als het beleid van de organisatie wordt onderzocht en de focus op kwaliteit is hoog. Concurerende werkgeverslijsten zijn eenzijdig (alleen werkgeverskant of medewerkerskant) of minder diepgaand (slechts enkele vragen).

3.) Sinds wanneer publiceren jullie de lijst?

Great Place to Work publiceert wereldwijd al meer dan 20 jaar lijsten van Best Workplaces. In Nederland wordt de lijst dit jaar voor de 15e keer gepubliceerd.

4.) Publiceren jullie nog andere lijsten?

In Nederland publiceren we jaarlijks de lijst van Best Workplaces. In 52 landen worden ook nationale lijsten gepubliceerd. In Amerika is de Best Workplaces lijst beter bekend als de Fortune Top 100. Daarnaast publiceert Great Place to Work® regionale lijsten van Europa, Latijns-Amerika en Azië. Sinds 2011 maken wij de 25 World's Best Multinational Workplaces bekend.

5.) Wat betekent de titel Best Workplaces voor medewerkers en werkzoekenden?

Voor werknemers draagt het werken bij een Best Workplace bij aan een stuk trots ("Ik ben er trots op om bij zo'n goede werkgever te werken"). Werkzoekenden kunnen goede werkgevers herkennen aan het label Best Workplace en hier hun conclusies uit trekken als zij gaan solliciteren. Hiervoor bestaat sinds 2017 de speciale website www.bestworkplaces.nl voor werkzoekenden, waar middels onafhankelijk oordeel van Great Place to Work, Best Workplaces zich kunnen profileren.

6.) Hoeveel organisaties namen deel aan de lijst?

Wereldwijd doen wij onderzoek bij meer dan 6.000 bedrijven die samen meer dan 12 miljoen medewerkers vertegenwoordigen. In Nederland hebben dit jaar in totaal 145 organisaties onderzoek laten doen, waarvan 71 organisaties ook aan de lijst van Best Workplaces meededen. De verdeling ziet er als volgt uit:

 

7.) Wat zijn de vier categorieën?

Sinds 2018 hanteren wij vier categorieën waarbij de eerdere Large & Multinational categorie is opgesplitst.

 • Multinationals: aanwezig in minimaal 4 landen met minimaal 20 medewerkers en meer dan 50 medewerkers in Nederland
 • Large: meer dan 250 medewerkers
 • Medium: 50 tot 250 medewerkers
 • Small: 20 tot 50 medewerkers


8.) Wat doet Great Place to Work?

Great Place to Work is de internationale partner voor organisaties in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap. Veel organisaties werken met ons samen in de vorm van een meerjarentraject

9.) Wat is de missie van Great Place to Work?

Great Place to Work is een organisatie die als missie heeft om bij te dragen aan een betere wereld door vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties te vergroten.

10.) Wat levert het zijn van een Best Workplace op?

Naast inzicht in de mate waarin medewerkers het werkgeversbeleid waarderen, levert een actieve focus op goed werkgeverschap ook andere resultaten op. Zo zien wij dat organisaties die een Best Workplace zijn significant hogere resultaten behalen. Volgens jaarlijks onderzoek van de Russell Investment Group renderen Best Workplaces zelfs vier keer beter dan andere organisaties.

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het investeren in een cultuur van vertrouwen, trots en plezier een effectieve strategie is om organisatiedoelstellingen te behalen, welke uit te drukken zijn in zowel 'softe' resultaten (toegenomen innovatievermogen, imago en klantvertrouwen e.d.) als in 'harde' resultaten (financiële resultaten, omzet, beursresultaten, verloop en verzuimcijfers e.d.). In de business case van Incentro laten we zien wat de focus op vertrouwen voor deze Best Workplace de afgelopen jaren heeft opgeleverd.

11.) Wat voor organisaties doen mee? 

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen in meer dan 52 landen op alle zes continenten. Iedere organisatie kan meedoen, ongeacht sector, grootte of land. Lees de klantcases om te ontdekken wat een traject andere organisatie heeft opgeleverd. 

12.) Waar is Great Place to Work gevestigd?

Ons hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco. Daarnaast hebben we 52 filialen over de hele wereld. In Nederland zijn wij gevestigd in Amsterdam, aan de Herengracht 124-128.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!