Menu
HR

Hoe creëer je een leercultuur en uniek ontwikkelbeleid?

Vorige week had ik de eer om tijdens de ICM-relatiedag in Fort Voordorp in Groenekan een workshop te verzorgen, met als thema: Creëer een leercultuur en uniek ontwikkelbeleid. Bij de workshop waren 14 professionals aanwezig uit zeer uiteenlopende organisaties, met uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen. Een gezamenlijk vraagstuk van de aanwezigen was hoe zij een lerende organisatie konden creëren, waarbij zowel het senior management als de medewerkers zich bewust zijn van de voordelen van een leercultuur.

Anouk Minnes
Leestijd 3 min
1 oktober 2014, geüpdatet 28 maart 2024

Het groeiende belang van ontwikkeling

Jaarlijks voeren wij tientallen Culture Audits uit bij uiteenlopende organisaties. In deze analyse evalueren en beoordelen wij het werkgeversbeleid van organisaties op een negental beleidsterreinen, te weten: werven & verwelkomen, spreken, luisteren, inspireren, danken, vieren, delen, zorgen en ontwikkelen.

Een van de beleidsterreinen die de afgelopen jaren een zeer grote ontwikkeling heeft laten zien, is ontwikkelen. Bedrijven zien de noodzaak om een lerende organisatie te zijn om te kunnen blijven groeien en innoveren. Bovendien zijn ontwikkeling en groei belangrijke pijlers voor medewerkers; zij zien werk meer en meer als een plaats waar zij zich kunnen ontwikkelen, als individu en als professional. We zien dat de Best Workplaces een leercultuur ontwikkeld hebben en een uniek ontwikkelbeleid voeren. Zij zorgen op organisatie-, team- en individueel niveau voor ontwikkelingsmogelijkheden die zowel de organisatie als de individuele medewerkers ten goede komen.

Van transactioneel naar relationeel

Deze ontwikkeling sluit aan bij een belangrijke transitie die we zien: de transitie van de transactionele naar de relationele werkrelatie. Vroeger werd werk gezien als een transactie van werk voor loon: een medewerker kwam naar het werk, werkte de afgesproken uren, ging naar huis en kreeg voor het verzette werk het overeengekomen loon. Tegenwoordig wordt werk veel meer gezien als het verlengde van een individu, een plek waar een medewerker het beste van zichzelf geeft, werkt voor een doelstelling die hem of haar aan het hart gaat en waarin zijn/haar talenten het beste tot uiting kunnen komen. Mensen brengen een deel van zichzelf mee naar hun werk in de vorm van creativiteit, initiatief, samenwerking en ideeën.

Transactionele organisaties trainen hun medewerkers in de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor hun taak. Best Workplaces creëren een leeromgeving waar medewerkers hun talenten en interesses kunnen ontdekken en laten bloeien en scheppen mogelijkheden voor medewerkers om zowel professioneel als persoonlijk te groeien.

Medewerkers motiveren om persoonlijk en professioneel het beste te geven

In Best Workplaces worden mensen gestimuleerd om zowel persoonlijk als professioneel het beste van zichzelf te geven. Een van de manieren waarop organisaties dit doen, is door talent te koesteren. Medewerkers kunnen trainingen volgen die zowel binnen als buiten het bedrijf worden gegeven. De ontwikkeling en ontwikkelbehoefte van individuele medewerkers wordt ondersteund door een persoonlijk ontwikkelplan en door persoonlijke, op maat gemaakte trainingen. Ook bestaan er mogelijkheden voor stages en uitwisselingen tussen afdelingen. Professionele groei wordt ondersteund door interne promoties, en interne vacaturebank en mentor- en buddy-programma’s. Daarnaast wordt persoonlijke groei gestimuleerd door niet-werkgerelateerde cursussen aan te bieden.

Best practices van de Best Workplaces

Dat klinkt heel mooi, maar hoe brengen organisaties dat in de praktijk? Is er een one-size-fits-all-oplossing? Hoe een organisatie een uniek ontwikkelbeleid creëert, hangt af van de situatie waarin die organisatie zich bevindt; wat zijn de doelstellingen van de organisatie, wie zijn haar medewerkers, welke ontwikkelbehoeften hebben de organisatie en haar individuele medewerkers? Er is dus geen one-size-fits-all-oplossing.

Om dit te illustreren, heb ik tijdens de workshop enkele best practices van onze Best Workplaces gedeeld, onder andere van ORMIT. ORMIT is specialist in talent- en leiderschapsontwikkeling. De organisatie helpt organisaties en mensen succesvoller te maken door talenten te vinden, te ontwikkelen en te binden. Ontwikkelen is hun core business. Zij hebben een zeer uitgebreid trainingsprogramma dat bestaat uit drie onderdelen: persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van managementvaardigheden en kennisontwikkeling. Medewerkers hebben ieder een individuele coach en worden begeleid door middel van opleiding, coaching, intervisie en loopbaan coaching. Dit leerproces wordt ondersteund in een digitale leeromgeving. Een zeer compleet en gevarieerd opleidingsprogramma dus.

Het opleidingsprogramma van ORMIT is gericht op een selecte, hoogopgeleide groep medewerkers en sluit perfect aan op deze doelgroep. Hoe zou je dat doen als organisatie met een jongere doelgroep en een lager opleidingsniveau? McDonald’s is een organisatie met een jonge groep medewerkers die nog niet afgestudeerd zijn. McDonalds investeert veel in de ontwikkeling van haar medewerkers. Medewerkers worden opgeleid in hun vakgebied, maar hebben ook de mogelijkheid om de McStudiebeurs te ontvangen. Ze komen hiervoor in aanmerking als ze het werken bij McDonald’s combineren met een studie. Door een essay te schrijven over een McDonald’s gerelateerd onderwerp, kunnen zij een McStudiebeurs ontvangen ter waarde van een jaar lang collegegeld (HBO/WO) of lesgeld (MBO). Daarnaast heeft McDonald’s het McPaspoort ontwikkeld, een document dat lijkt op een echt paspoort waarin de werkervaring en het functioneren van de medewerker worden bijgehouden. Het McPaspoort kan medewerkers die naar het buitenland gaan, helpen bij het zoeken van een baan aldaar.

Geïnspireerd weer naar huis

Geïnspireerd door onder meer de bovenstaande voorbeelden en aan de hand van de individuele uitdagingen van de deelnemers en de Great Place to Work® UGIFT methode, zijn de deelnemers aan de slag gegaan met hun eigen ontwikkelbeleid. Ze hebben een programma of activiteit bedacht dat hen helpt om het ontwikkelbeleid van hun organisatie te verbeteren. Aandachtspunten hierbij waren dat het moest aansluiten bij hun individuele organisatiecultuur en bij de medewerkers binnen hun organisatie of binnen een specifieke afdeling of team. Deze ideeën zijn vervolgens gedeeld, besproken en verder aangescherpt in de groep. Mijn complimenten aan de deelnemers die werkelijk met out-of-the-box originele ideeën kwamen die ook praktisch zeer goed toepasbaar zijn.

De deelnemers zijn naar huis gegaan met inspiratie en handvatten om hun ontwikkelprogramma’s nog verder te ontwikkelen naar een beleid dat uniek is voor hun organisatie en dat hen kan helpen om een leercultuur te ontwikkelen. Ook ik ging weer geïnspireerd naar huis, na zoveel energie en motivatie te zien bij deze individuele medewerkers die allemaal van hun organisatie een Best Workplace willen maken. Ze zijn ervan overtuigd dat dat dé manier is om het beste uit hun mensen te halen.

Anouk Minnes
Anouk werkte +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening was ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over HR

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.