Menu

Testimonial Luckt

Luckt is het afgelopen jaar snel gegroeid. Hoe blijf je één organisatie? We gaan in gesprek met Edith de Ruiter (Office Manager) en Joyce de Laat (Partner & Senior Projectleider) van Luckt.

Luckt_Werkgeverspagina_Quote_Joyce
Joyce de Laat is Partner & Senior Manager bij Luckt. Luckt is een snelgroeiend en innovatief adviesbureau op het gebied van zorg en welzijn. Luckt is gevestigd in Eindhoven en Utrecht.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

Joyce: “Het afgelopen jaar zijn we flink gegroeid. Tijdens de vorige Trust Index in mei 2022 hadden we 19 medewerkers, inmiddels zijn dat er bijna 30. En we zijn niet alleen in aantal medewerkers gegroeid: we hebben er ook een vestiging in Utrecht bij. 

Deze groei is natuurlijk positief, maar we willen wel één Luckt blijven en het ‘Luckt-gevoel’ vasthouden. Dat gevoel hebben we samengevat in de kernwaarden positief, persoonlijk, praktisch en samen. Hierin zie je duidelijk kleinschaligheid en korte lijnen terug en dat willen we behouden. Vertrouwen is hiervoor een belangrijke voorwaarde en in die zin sluiten onze waarden goed aan bij die van Great Place To Work.

Het medewerkersonderzoek van Great Place To Work helpt ons hierbij. Het vertelt ons wat er speelt onder medewerkers, wat we goed doen, wat beter kan en het legt eventuele blinde vlekken bloot.”

Edith: “We vinden het ook belangrijk om alle medewerkers te betrekken bij zaken die in onze organisatie spelen. Great Place To Work geeft daarvoor concrete handvatten. En laten we eerlijk zijn: het Great Place To Work-certificaat is voor een werkgever natuurlijk heel aantrekkelijk. Dat is uiteraard niet het belangrijkste doel, maar het is wel een overweging geweest om mee te doen, juist omdat we die groeiambitie hebben. Met het certificaat laten we zien dat we een goede werkgever zijn, wat helpt om de juiste mensen aan ons te binden.”

Gratis stappenplan

Word ook een great place to work!

Ontdek wat er écht speelt op de werkvloer, krijg erkenning voor goed werkgeverschap en versterk je werkgeversmerk van binnenuit. 

2. Hoe gaan jullie aan de slag met de resultaten?

Edith: “Vorig jaar hebben we gekozen voor het Assess-pakket, waarmee we inzicht hebben gekregen in de vijf hoogst en de vijf laagst scorende stellingen. Onze aanpak is gericht op zowel de hoogst als de laagst scorende stellingen: hoe kunnen we die hoge scores behouden? En wat kunnen we doen om de lagere scores te verbeteren?

De actiepunten komen wekelijks aan bod, bijvoorbeeld in teamoverleggen of op een heidag zoals drie weken geleden. Op een heidag presenteren we wat we hebben gedaan om onze scores te verbeteren en gaan we erover in gesprek.

Tijdens de laatste heidag hebben we bijvoorbeeld aan de hand van onze arbeidsvoorwaarden het thema werkgeluk in beeld gebracht. Dit naar aanleiding van onze score op de stelling over speciale en unieke arbeidsvoorwaarden. Wat zijn onze arbeidsvoorwaarden eigenlijk? En waar hebben we nog behoefte aan? Van primaire tot quartaire arbeidsvoorwaarden: écht alles is aan bod gekomen.”

Joyce: “Het is niet alleen ons project, want we zien ontzettend veel betrokkenheid onder onze medewerkers om ook met de resultaten aan de slag te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep die zich inzet om onze score op de stelling over de verdeling van werk te verbeteren.” 

3. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

Edith: “Dat zijn een heleboel dingen. Zo heeft een van onze collega’s bijvoorbeeld de rol van ‘cultuurbouwer’ op zich genomen, iemand die continu bezig is met het ontwikkelen van onze organisatiecultuur." 

Joyce: “Een ander thema was psychologische veiligheid. Op de stelling ‘Dit is een fysiek veilige werkomgeving’ scoorden we 100%. Niet gek, want we werken niet in de bouw. Maar hoe zit dat met psychologische veiligheid? Hoe creëren we een cultuur waarin mensen zich durven uitspreken en wat hebben we daarvoor nodig? Een externe vertrouwenspersoon hadden we al, maar op basis van gesprekken over dit thema, hebben we ook intern iemand aangewezen als vertrouwenspersoon. Deze persoon is er om vroeg signalen op te pikken om zo een bespreekcultuur te bewaken.”

Edith
"Het onderzoek van Great Place To Work een kapstok om met je cultuur aan de slag te gaan. Het zet je écht aan.”
Edith de Ruiter, Office Manager bij Luckt

4. Hoe hebben jullie het traject ervaren? 

Edith: “Heel positief! We zijn gedurende het proces heel goed begeleid door onze Customer Success Manager. Wij zijn goed meegenomen in de resultaten en onze CSM’er heeft daarbij de tijd genomen om dingen uit te leggen.

Ik heb ervaring met meer conventionele medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Zo’n onderzoek wordt één keer per jaar uit de kast getrokken, waarna er vrijwel niets met de uitkomsten wordt gedaan. Het onderzoek van Great Place To Work is veel breder en een kapstok om met je cultuur aan de slag te gaan. Het zet je écht aan.” 

Joyce: “Laatst liepen we ergens tegenaan en het is fijn dat je dan weet: ik kan bij Great Place To Work om advies, relevante content of naar ervaringen van andere organisaties vragen. Je hebt de mogelijkheid om met elkaar te sparren. 

Dit jaar hebben we gekozen voor Analyze, omdat we toch meer de diepte in willen. Dat betekent dat we veel meer inzichten krijgen in de resultaten. Met een nieuwe vestiging erbij kunnen we kijken of er verschillen zijn tussen de vestigingen. Ook biedt dit pakket de mogelijkheid om resultaten van verschillende jaren met elkaar te vergelijken, zodat we onze voortgang kunnen meten. We vinden het spannend om opnieuw te meten, vanwege de groei die we hebben doorgemaakt, maar we zijn ook erg nieuwsgierig naar de resultaten.” 

5. Wat heeft meedoen opgeleverd?

Joyce: “Wat mij betreft is dat laten zien dat goed werkgeverschap hoog op de agenda staat, zowel richting je eigen medewerkers als naar potentiële nieuwe medewerkers.”

Edith: “Dat ben ik met je eens. Als ik sollicitanten spreek, dan benoem ik altijd dat we gecertificeerd zijn. Maar dat hebben ze dan vaak zelf ook al gezien. Het certificaat spreekt dus zeker aan. 

Wat je ook ziet, is dat onze medewerkers trots zijn op het certificaat en dat ze kunnen zeggen: ik werk bij een great place to work. Het onderzoek en het behalen van het certificaat heeft dus zeker bijgedragen aan een gevoel van trots. We zien ook een enorme betrokkenheid onder onze medewerkers om samen aan de slag te gaan met de resultaten.” 

Joyce: “Inderdaad. De kapstok is duidelijk en iedereen wil een bijdrage leveren. Het project wordt niet alleen door ons getrokken, maar alle medewerkers maken er onderdeel van uit.

Uiteindelijk zijn je mensen het belangrijkste dat je hebt. Met de Trust Index ontdek je wat er speelt onder je mensen, zodat je concrete acties kunt uitvoeren om een betere werkgever te zijn, waardoor mensen bij je willen blijven. Daarom zou ik Great Place To Work zeker aanraden.”

Lees ook