Menu

Testimonial Avisi

Avisi is een Arnhems softwarebedrijf waar werkgeluk en digitaal vakmanschap centraal staan. We gaan in gesprek met Jurriaan van Reijsen, Employee Engagement Lead.

Jurriaan_Avisi
Jurriaan van Reijsen is Employee Engagement Lead bij Avisi. Avisi ontwikkelt, host, beheert en adviseert over zinvolle software die meetbaar bijdraagt aan bedrijfsresultaten én waardevol is voor organisaties en maatschappij.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat is de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

"De aanleiding was voor ons tweeledig. We investeren veel in organisatieontwikkeling en onze cultuur, waaronder ook goed werkgeverschap. Tegelijkertijd zijn we sterk data-gedreven en dus waren we op zoek naar een instrument waarmee we konden toetsen hoe goed we het doen. Immers: meten is weten. We wilden graag een nulmeting doen om te zien waar we staan op het gebied van goed werkgeverschap. Daarbij was ik ervan overtuigd dat de uitkomsten ook handvatten zouden bieden om aan verdere organisatie- en cultuurontwikkeling te doen.

De tweede reden om mee te doen was om exposure te genereren voor onze organisatie, en dan vooral aan de kant van talentwerving. Omdat in onze sector – ICT – de war on talent stevig woedt, is het heel waardevol om ons met een Great Place To Work-certificering te onderscheiden en daarmee onze zichtbaarheid als prettige werkgever te versterken. Daarnaast is het natuurlijk waardevol om aan klanten en leveranciers te kunnen laten zien dat zij met een goede werkgever samenwerken."

2. Waarom hebben jullie gekozen voor het pakket ‘Assess’?

"Het Assess-pakket past goed bij hoe wij werken als organisatie. We zijn sterk gedreven in het continu verbeteren van onszelf en onze oplossingen. Een werkvorm die voor ons goed past om daar uiting aan te geven, is het uitvoeren van proof of concepts. Dat betekent: klein beginnen, kijken welke waarde het genereert en daarna bepalen hoe je het groter en succesvol kunt maken. Dat doen we met het Great Place To Work-traject ook.

Ook is Assess financieel aantrekkelijk en daardoor een prettige manier om het traject in te stappen. Het is een toegankelijk pakket en als het vervolgens een succes is, kun je uitbouwen naar een volgend pakket, de Lijst van Best Workplaces en/of aanvullende consultancydiensten."

3. Wat zijn volgens jullie de voordelen van dit pakket?

"Voor ons zit in Assess de basis om van het Great Place To Work-traject een succes te maken binnen Avisi. Ook kijkend naar onze organisatiegrootte (nu zo’n 130 medewerkers) past het pakket goed bij ons.

Wat ook een voordeel is, is dat Assess een hoop focus geeft. Je neemt wat minder functionaliteit af en zorgt daardoor direct voor focus. Je verdrinkt daardoor niet in de eindeloze mogelijkheden van de data. Op die manier kunnen we bij het begin beginnen, ervoor zorgen dat we daarmee op de juiste manier aan de slag gaan, om vervolgens verder te kijken en wellicht uit te breiden."

4. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"Hier hebben we een werkgroep voor samengesteld met collega’s uit verschillende disciplines. In dit geval maakten we een werkgroep met marketeers, recruiters en mijzelf. In die samenstelling zijn we aan de slag gegaan om te bedenken hoe we de opvolging wilden inrichten. We hebben dat vrij pragmatisch aangepakt.

Als eerste hebben we tijdens een Show & Tell – iedere woensdagmiddag kan iemand het podium pakken om iets te delen met de organisatie, een persoonlijke passie, een ontwikkeling in het vakgebied, het mag alles zijn – het moment genomen om terugkoppeling te geven aan de hele organisatie over de uitkomsten van het Great Place To Work-onderzoek. Ook zijn de uitkomsten ingebracht in ons MT en bij de OR, en ook daar is een werkgroep geformeerd, met afgevaardigden vanuit zowel het MT als de OR. Zodoende kunnen we samen sparren en daarna mogelijkheden en kansen bepalen om voor verdere organisatieontwikkeling te zorgen. Dit is wat ons betreft een continu proces."

"Great Place To Work en de aanpak die daarbij gehanteerd wordt, is een manier om grip te krijgen op cultuur en het meetbaar te maken. Cultuur is de basis van alles." 

Jurriaan van Reijsen, Employee Engagement Lead bij Avisi

5. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"Bij het bekend worden van de resultaten waren het op communicatievlak logische keuzes om het behalen van onze certificering te delen via onze socials en website. Op onze website hebben we een artikel over Avisi als Great Place To Work gepubliceerd. Ook hebben we onze vacatureteksten van een update voorzien en onze kijk op het belang van goed werkgeverschap er een duidelijke plek gegeven.

Wat onder andere naar voren kwam uit het onderzoek was dat middelen en mogelijkheden die we hebben ingericht als organisatie, voor onze collega’s soms niet altijd even duidelijk waren. Daar willen we dus explicieter over communiceren. Het zit hem op dit moment dus vooral in het duidelijker communiceren over en uitleggen van zaken die onderbelicht waren of niet gezien werden. De vraag is dan wel: wat gaan we nu de aandacht geven om duidelijker over te communiceren en welk podium gebruiken we daar dan voor? De belangrijkste verandering naar aanleiding van het onderzoek gaat zijn: transparant communiceren over zaken waarvan we nu gezien hebben dat daar behoefte aan is."

6. Hoe hebben jullie het traject ervaren?

"In het begin was het even wennen dat we met verschillende contactpersonen te maken hadden, maar dat ben ik op den duur juist gaan waarderen. Ik zie het vooral als een kracht dat iedereen in het team van Great Place To Work vanuit zijn of haar expertise een bijdrage levert.

Verder zijn bevlogenheid en betrokkenheid woorden die in mij opkomen als ik aan het traject denk. Het was erg prettig om te merken dat het voor de mensen vanuit Great Place To Work belangrijk was om erachter te komen wie Avisi écht is. Onze contactpersonen waren erg betrokken en dat maakte het contact heel menselijk en prettig."

7. Wat heeft Great Place To Work jullie als organisatie opgeleverd?

"Omdat we nog niet zo lang zijn gecertificeerd, zal de externe waarde zich pas in de toekomst echt duidelijk aftekenen. Intern heeft het ons zeer concrete handvatten gegeven om uiting te geven aan ons werkgeverschap en die verder te ontwikkelen. Het heeft ook echt iets losgemaakt.

Ik durf te stellen dat we niet eerder een survey hebben uitgevoerd waarin collega’s zo openhartig zijn geweest. Daartoe hebben we onze collega’s vooraf ook écht uitgenodigd en dan stel je je als werkgever dus kwetsbaar op. Dat is tegelijkertijd heel spannend en leerzaam om te doen. Dit heeft voor mijn gevoel gezorgd voor een mindset shift, waarin ik zie dat we ook op andere vlakken meer openhartig en transparant met elkaar zijn. Zaken worden makkelijker bespreekbaar, er is meer ruimte voor een goede discussie en er wordt transparanter gedeeld. Ik ben er écht van overtuigd dat door een onderzoek aan te gaan gebaseerd op vertrouwen, je je organisatiecultuur als werkgever echt kunt wegen en bewegen."

8. Wat adviseer je anderen die overwegen om te kiezen voor het pakket ‘Assess’?

"Ga ervoor! Het is een toegankelijke manier om te starten met onderzoek naar en verbetering van goed werkgeverschap. Als je hier net mee begint, dan zouden de andere pakketten van Great Place To Work best een hele stap kunnen zijn. Met Assess kun je klein beginnen, wennen aan het uitvragen van feedback over de typische Great Place To Work-thema’s en heb je voldoende tijd om er opvolging aan te geven.

Een tip die ik zou willen meegeven is: luid het onderzoek goed in. Deel vooral waarom je dit als organisatie belangrijk vindt om te doen en wat het voor iedereen kan opleveren. Leg vervolgens uit wat dit betekent en wat je in de praktijk van mensen gaat vragen. Nodig mensen uit om openhartig te zijn. Hoe openhartiger de feedback, des te meer handvatten het oplevert om te bouwen aan goed werkgeverschap.

En los van de verschillende pakketten: ik zie in Great Place To Work en de aanpak die daarbij gehanteerd wordt, een manier om grip te krijgen op cultuur en het meetbaar te maken. Cultuur is de basis van alles. Een mooie missie, stevige strategie en heldere doelen slagen enkel en alleen als ze worden gedragen door een sterke en fijne cultuur. Die cultuur meetbaar en tastbaar maken, zodat je er ook daadwerkelijk aan kunt bouwen, dat is waarom je Great Place To Work moet inzetten."

Lees ook