Menu

Klantcase: Macaw

Macaw
30.04.2018


"We love challenges": dit is het motto van Macaw. Al 25 jaar creëren meer dan 250 medewerkers vooruitstrevende digitale oplossingen vanuit de kantoren in Nederland, Litouwen en Duitsland. Sinds dit jaar participeert Macaw in het Great Place to Work onderzoek. In dit artikel beschrijven zij wat hun redenen zijn om mee te doen en wat het hen heeft opgeleverd. 

1. Aanleiding deelname Great Place to Work-traject

Bij Macaw realiseren we ons al sinds het begin dat onze medewerkers ons succesvol maken. Het enige wat wij hebben is de passie en de kunde van onze collega’s. En daar zijn we zuinig op. Tegelijkertijd realiseren we ons dat lang niet altijd iets kunnen doen aan de uitdagingen die we hebben en de druk die we allemaal dagelijks ervaren. Druk door klanten, onze eigen (privé) uitdagingen, vanuit onze sociale omgeving of die we onszelf opleggen. Maar we kunnen onze collega’s wel helpen hier beter mee om te gaan. Om de beste versie van zichzelf te zijn in een omgeving die je daarin ondersteunt. We willen de beste werkgever zijn en investeren veel in een vitale werkomgeving. Uiteraard willen we graag weten wat de resultaten hiervan zijn en hebben ons daarom aangesloten bij Great Place to Work.

“Clients do not come first. Employees come first. 
If you take care of your employees, they will take care of your clients.” Richard Branson

2. Opvolging aan resultaten

Na de uitslag van het onderzoek hebben we alle Macawers direct geïnformeerd over de mooie resultaten. Er zijn uiteraard zaken die we willen verbeteren. Vanuit directie, management en HR pakken we de Macaw-brede zaken op. Verder is elke afdeling zelf aan de slag gegaan met de resultaten op afdelingsniveau. Alle Macawers zijn uitgenodigd om in afdelingsbijeenkomsten in ons theater hun input te geven op de resultaten en gewenste verbeteringen. Gezamenlijk hebben ze bepaald waar ze het komende jaar mee aan de slag gaan.

3.  Belangrijkste lessen uit het begin

De resultaten zeggen op zichzelf nog niet zo heel veel. De opvolgsessies met alle Macawers gaven het inzicht waar sommige scores vandaan kwamen en wat er achter zit. Met deze inzichten kunnen we er pas echt opvolging aan geven. Daarnaast gaf het schrijven van de Culture Audit mooie inzichten in hoe bekwaam we soms onbewust al waren. We zijn een informele organisatie waarin niet alles op papier staat, maar bij het schrijven van onze Culture Audit bleek dat we al veel mooie dingen deden.

4. Veranderingen die zijn gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten

In het verleden scoorden we al hoog bij de Beste Werkgevers onderzoeken. Er kwamen geen grote revolutionaire verrassingen uit het Great Place to Work onderzoek. We staan nu nog aan het begin van de opvolging van de resultaten. De sessies met alle Macawers zijn geweest en afdelingen gaan nu aan de slag met de resultaten. We scoorden bijvoorbeeld relatief laag op het vertalen van de visie van de directie naar de bijdrage van de individuele medewerker. Dit is dit jaar in de businessplannen van de verschillende afdelingen concreet gemaakt.

5. Resultaten Great Place to Work-traject

Het Great Place to Work draagt bij aan onze ambitie om medewerkers met meer energie naar huis te laten gaan dan waarmee ze op kantoor gekomen zijn. Het onderzoek geeft inzichten om hier verder aan bij te dragen. In het eerste jaar kunnen we ons al meten met de beste organisaties uit het onderzoek. Daar zijn we natuurlijk heel trots op.

Ben je benieuwd wat Great Place to Work voor jouw organisatie kan opleveren? Neem contact met ons op.