Menu

Testimonial Cloetta

Cloetta is een internationale organisatie die voor Great Place To Work heeft gekozen, omdat de Trust Index in meerdere landen kan worden uitgevoerd en in elk land hetzelfde is.

Testimonial - Cloetta
Cloetta is opgericht in 1862 en bekend van onder meer Red Band, Venco en Sportlife. De producten worden wereldwijd in +50 landen verkocht, waaronder Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Nederland en Duitsland.
Ga naar website

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

"In 2011 is Cloetta internationaal gestart met Great Place To Work. Aanleiding was om binnen de gehele organisatie met éémedewerkersonderzoek te werken, zodat we allemaal één taal spreken als het gaat om employee engagement en we resultaten gemakkelijk kunnen vergelijken over de verschillende landen. Het voordeel is dat de Trust Index-vragenlijst in meerdere talen beschikbaar is."

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"Employee satisfaction staat hoog op de agenda bij Cloetta. We investeren in “happy & healthy employees. Great Place To Work is binnen Cloetta niet alleen een HR-instrument, maar wordt omarmd door het management en de teams. Vooraf vindt duidelijke communicatie plaats waarom wij het zo belangrijk vinden om een great place to work te zijn voor iedereen. We stimuleren dat iedereen de vragenlijst zo eerlijk mogelijk invult. Er is geen fout antwoord.

Zodra de resultaten bekend zijn, worden ze intern gecommuniceerd en wordt er per team gekeken wat we moeten behouden, ontwikkelen of loslaten. Er kunnen actiepunten uitkomen voor het management, de manager of de teams/medewerkers zelf. Iedereen pakt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Halfjaarlijks vinden er team of management intervisies plaats en terugkoppeling over de voortgang van de actiepunten worden elk kwartaal gepresenteerd in kantine sessies. Het is niet een kwestie van het afvinken van actiepunten maar een continu proces waarbij we kijken waar we zaken kunnen verbeteren. Uiteraard heb je te maken met verschillende meningen maar transparante uitleg maakt in ieder geval de gemaakte keuzes duidelijk."

3. Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

"In het begin wilden we alles oplossen wat als minder werd beoordeeld uit de enquête. De essentie is dan niet duidelijk. We hebben daarom gekozen om te focussen op de belangrijkste zaken en dit groots te communiceren en op te pakken. Communicatie en opvolging geven aan de resultaten is key."

"In het begin wilden we alles oplossen. De essentie is dan niet duidelijk. Nu focussen we ons op de belangrijkste zaken en pakken we dit groots aan."

4. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"Een praktijkvoorbeeld van ons commerciële hoofdkantoor in Nederland. De eerste survey scoorde we een nette voldoende. Door goed te luisteren naar onze medewerkers en met ze in gesprek te gaan, hebben we destijds een goed beeld gekregen van waar men minder tevreden over was. We hebben focusthema's benoemd en deze aandacht gegeven. Voorbeelden van wat we opgepakt hebben afgelopen jaren, zijn het “pimp-the-office”-project, Cloetta Energy Boost (ons vitaliteitsprogramma), meer autonomie voor/alignment met ons extended leadership team en het stimuleren van ideeën bij onze medewerkers, zodat ze zelf impact kunnen hebben en het verschil kunnen maken.

Het resultaat is dat we in Oosterhout al 5 jaar achter elkaar een Trust Index-score van 82 of hoger hebben. En op de vraag of onze medewerkers Cloetta alles overziend een great place to work vinden, scoren we 88 en hoger. Een score die duidelijk voelbaar is binnen ons bedrijf. Dit wordt ook teruggegeven door medewerkers die starten. En het is een score waar we erg trots op zijn en een onderzoek waar we aandacht aan zullen blijven geven."

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place To Work jullie als organisatie opgeleverd?

"Alles wat aandacht krijgt groeit. Met de Trust Index als instrument kunnen wij op een gestructureerde, eenduidige wijze het gesprek aangaan met onze medewerkers, om er samen voor te blijven zorgen dat Cloetta een great place to work is en blijft."

Lees ook