Menu

Klantcase: Gemeente Almere Vastgoedbedrijf

Gemeente Almere
29.05.2018

Het Vastgoedbedrijf is de centrale vastgoedorganisatie binnen de gemeente Almere en treedt namens de gemeente op als eigenaar van al het gemeentelijk vastgoed. Samen met haar medewerkers werkt het bedrijf aan het onderhoud, verhuur, beheer en renovatie van het vastgoed, maar het ontwikkelt ook nieuwbouw en begeleidt de uitvoering hiervan. Lees hieronder over de ontwikkeling die het Vastgoedbedrijf nu doormaakt op weg naar het worden van een Best Workplace.

1. Aanleiding deelname Great Place to Work-traject

In het begin van de doorontwikkeling was er veel te doen aan de cultuur en sfeer. Binnen het Vastgoedbedrijf werd een echte eilandencultuur ervaren en medewerkers waren lang niet altijd te spreken over elkaar en de sfeer onderling. Ook de communicatie en interactie met het management was lang niet altijd goed. Om eens te proeven hoe de cultuur bij andere bedrijven was, zijn een aantal collega’s op werkbezoek geweest bij ORMIT waar we kennismaakte met Great Place to Work®. We waren versteld over de sfeer bij een echt GPTW bedrijf. Conclusie was al direct: dit willen wij ook!

2. Opvolging aan resultaten

Na het onderzoek vragen we onze contactpersoon/consultant van Great Place to Work de resultaten toe te lichten waarbij alle medewerkers worden uitgenodigd. Daarna organiseren we een GPTW dag(deel) met alle medewerkers waarbij we met elkaar in dialoog (dialoogtafels) gaan over de resultaten en welke acties we daaraan koppelen. Eerst in kleine groepjes en daarna in het collectief. Het eindresultaat is een lijst met geprioriteerde speerpunten welke door de medewerkers zijn bepaald. Daarna gaat de werkgroep GPTW, welke bestaat uit een aantal collega’s, aan de slag met de uitwerking/implementatie van de speerpunten. Tussentijds koppelen we de resultaten terug in de “keek op de week” om alle medewerkers weer te infomeren over de stand van zaken. Tijdens deze terugkoppel-momenten vragen we weer feedback (post) van de medewerkers.

3. Belangrijkste lessen uit het begin

Voornamelijk dat het heel belangrijk is om alle medewerkers te betrekken bij het onderzoek en de resultaten. Op deze manier zorgen we ervoor dat de medewerkers betrokken zijn en blijven. Medewerkers krijgen echt het gevoel alsof het hun bedrijf is en willen zich daar ook voor inzetten.

4. Veranderingen die zijn gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten

  1. Na 3 jaar meedoen zijn we een gecertificeerde Great Workplace!
  2. Zeer tevreden klanten. De klant is betrokken bij ons GPTW-traject. De klanten zijn uitgenodigd op klantdagen en daarbij is de klantreis in beeld gebracht. Het hele Vastgoedbedrijf is in dialoog met de klant gekomen tot verbeteringen en afspraken.
  3. We kunnen dialoogsessies houden (kring gesprekken) met alle medewerkers i.p.v. een-op-een gesprekken of gesprekken met een paar medewerkers.
  4. Geen eilandjescultuur meer maar een open en transparante werksfeer. Tegenwoordig zitten we in een grote ruimte wat de openheid bevordert.
  5. Openheid en eerlijkheid naar elkaar. Elkaar de waarheid durven zeggen en feedback geven, ook al is dit soms geen vrolijke feedback.
  6. Het bespreken en daardoor wegnemen/verminderen van oud zeer.
  7. De “keek op de week” waarbij we elkaar informeren over zakelijke en privé aangelegenheden.

5. Resultaten Great Place to Work-traject

Een open cultuur en goede sfeer op de werkvloer. Meer communicatie onderling en meer betrokkenheid van de medewerkers bij veranderingen. Medewerkers dragen veranderingen vaak zelf aan en starten onderling een lab of bouwteam om aan de slag te gaan met de verandering. Betere relatie en betere communicatie met het management. En ‘last but not least’ een zeer gegroeide klanttevredenheid!

De Gemeente Almere Vastgoedbedrijf als werkgever

Interesse om meer over het Vastgoedbedrijf te weten te komen? Op www.bestworkplaces.nl staat alles wat medewerkers vinden van Vastgoedbedrijf

Ook schrijft de Gemeente Almere Vastgoedberijf op hun eigen site wat het voor hun betekent om een Best Workplace te zijn.