Menu

Testimonial ORMIT

Ontdek waarom ORMIT al jaren meedoet aan het Great Place To Work-traject en wat het zijn van een great place to work oplevert.

Medewerkersonderzoek-Ervaringen-van-ORMIT2
ORMIT wil organisaties succesvoller maken door het vinden, ontwikkelen en verbinden van jonge WO-toptalenten aan organisaties. ORMIT staat voor de duurzame ontwikkeling van de leiders van morgen.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

"ORMIT streeft er naar om het beste, leukste en succesvolste bedrijf te zijn voor alle stakeholders. Als ontwikkelaar van talent- en leiderschap willen we daarbij het goede voorbeeld geven met onze aansturing. Om dit te bereiken beseffen wij goed dat we ons constant moeten blijven verbeteren op alle aspecten van onze organisatie. Dat willen we ook. We leggen veel accent op innovatie van onze diensten en aanpak en we vragen meerdere keren per jaar feedback van al onze stakeholders om te kunnen koesteren wat goed gaat en kunnen verbeteren wat beter kan. Het is daarbij onze overtuiging dat we alleen succesvol kunnen zijn als onze medewerkers bevlogen zijn.

In onze leiderschapsontwikkeling heeft ORMIT een theorie over de Cirkel van Bevlogenheid. Dat betekent dat we niet hiërarchisch aansturen, maar veel vrijheid geven en mensen in hun kracht zetten. Het Great Place to Work onderzoek is voor ons een uitgelezen middel om een goed inzicht te krijgen in wat onze medewerkers vinden van elkaar, hun werk, de organisatie en onze aansturing. Wat hierbij met name aanspreekt is dat het onderzoek veel verder gaat dan een medewerkerstevredenheidonderzoek en het vooral gericht is op verschillende aspecten die van invloed zijn op inzichten omtrent de bevlogenheid van medewerkers." 

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"Wij willen weten wat we goed doen en dus moet koesteren en willen weten wat we nog verder kunnen verbeteren. Dit begint simpelweg met actief luisteren naar alle betrokken partijen. De uitkomst van het GPTW onderzoek is voor ons een zeer goed middel om met onze medewerkers de dialoog aan te gaan. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de medewerkers. Tijdens onze kwartaalmeeting maar ook op teamniveau wordt de uitkomst verder besproken om zo een beeld te krijgen van de achtergronden bij de scores en gekeken naar waar verbetermogelijkheden liggen. Die verbeteringen rangschikken we qua prioriteit en pakken we met behulp van medewerkers op. We zorgen dat we over de voortgang van de veranderingen regelmatig communiceren. En we zijn duidelijk als een punt (nog) niet aangepakt kan worden." 

"Het besef dat het juist gaat om de kleine stappen om als organisatie te blijven ontwikkelen, is wellicht de belangrijkste verandering."

3. Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

"Dat scores alleen eigenlijk niet zoveel zeggen. De les die wij hieruit hebben getrokken, is dat de achterliggende reden voor een bepaalde score per team en/of persoon soms erg kan verschillen. Daarom blijven we de dialoog met elkaar voeren, daarvoor bieden we veel mogelijkheden, zowel in teams, als 1 op 1, als via onze Raad van Meedenkers, via “Wandelen met Hetty” en in de kwartaalmeetings."

4. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"In de meer dan 10 jaar dat wij meedoen aan het onderzoek zijn veel kleine en grote veranderingen doorgevoerd in de organisatie. Dit proces van constante veranderingen heeft ons veel gebracht maar voelt meer als een evolutie met heel veel kleine stappen dan een paar grote veranderingen. Het besef bij al onze medewerkers dat het juist gaat om de kleine stappen die je elke dag moet zetten om je als organisatie te blijven ontwikkelen is wellicht de belangrijkste verandering." 

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place To Work opgeleverd?

"Het succes van onze dienstverlening wordt bepaald door de wijze waarop onze medewerkers elke dag weer hun werk doen. Onder andere met het Great Place To Work-traject willen wij een omgeving creëren waar iedereen ook daadwerkelijk het verschil kan maken. Een omgeving waar medewerkers ervaren dat ze vertrouwd worden, ruimte en verantwoordelijkheid krijgen en ingezet worden op hun talenten, trots zijn op de organisatie en plezier hebben met collega’s en in hun werk.

Met als resultaat dat onze medewerkers bevlogen zijn en door meer betrokken zijn, veel plezier hebben in hun werk, open staan voor feedback en verandering en graag samenwerken. De gedrevenheid waarmee zij dit doen en hun ambitie om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen, bezorgen ons mooie resultaten. Daarnaast vinden wij het bij ORMIT belangrijk om Great Place To Work ook als voorbeeld te zien in de leiderschapsontwikkeling van onze talenten. Het gaat erom dat leiders durven blijven vragen wat goed gaat en wat beter kan. We ontwikkelen dit gedrag bewust bij de leiders van de toekomst."

Lees ook