Menu

Testimonial HLB Blömer

Dankzij ons certificaat onderscheid HLB Blömer zich van haar concurrenten. We gaan in gesprek met Mirella Lenters, Manager Interne Organisatie bij HLB Blömer.

GPTW-HLB-Blomer-Review-1
Mirella Lenters is Manager Interne Organisatie bij HLB Blömer. HLB Blömer is een accountantskantoor in regio Utrecht. Met ruim 90 betrokken en deskundige specialisten adviseert HLB Blömer al ruim een eeuw MKB ondernemers, familiebedrijven en publieke organisaties in de regio.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place to Work?

“Great Place To Work is in de afgelopen jaren al vaker voorbijgekomen in gesprekken over plezier in het werk en goed werkgeverschap. Elk jaar gaat onze strategiegroep op roadtrip om organisaties te bezoeken die ons inspireren en waarvan wij kunnen leren. Zo kwamen we in contact met een organisatie die meedeed aan het Great Place to Work-traject en besloten we om zelf ook mee te doen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen plezier in zijn of haar werk heeft. Daarom meten we dit al ruim tien jaar met een eigen vragenlijst. We zien het onderzoek van Great Place to Work als een waardevolle aanvulling op onze eigen vragenlijst. Ook biedt het onderzoek van Great Place to Work een benchmark op basis waarvan we onszelf kunnen vergelijken met andere organisaties. 

Meedoen aan het traject en gecertificeerd worden is bovendien een bevestiging dat we niet alleen op basis van onze eigen maatstaven, maar ook op basis van externe maatstaven een goede werkgever zijn.”

2. Hoe geven jullie opvolging aan de uitkomsten van het onderzoek?

“Dat doen we allereerst organisatiebreed. Het zijn van een Great Place To Work is namelijk één van onze organisatiedoelen. Iedere honderd dagen geven we de organisatie tijdens een bijeenkomst een update over de voortgang van onze organisatiedoelen. De resultaten van het Great Place To Work-onderzoek worden tijdens zo’n update teruggekoppeld. We kunnen dan extra input ophalen en in gesprek gaan, om vervolgens de organisatiebrede actiepunten te bepalen.

Maar we geven ook op kleinere schaal opvolging aan de onderzoeksresultaten, namelijk per team. Dat doen we, omdat we zien dat de uitkomsten per team wisselen en elk team weer andere behoeftes heeft. Teamleden gaan met elkaar in gesprek en bepalen samen de actiepunten. Elk team heeft een eigen Great Place to Work-ambassadeur, iemand die op teamniveau actief met de actiepunten aan de slag gaat.”

“Meedoen maakt van onze organisatie een aantrekkelijke werkgever. Zeker op een krappe arbeidsmarkt is het zijn van een great place to work extra waardevol.”

Mirella Lenters, Manager Interne Organisatie bij HLB Blömer

3. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

“Dit jaar deden we voor de tweede keer mee aan het Great Place to Work-traject. We konden de uitkomsten van dit jaar dus vergelijken met die van vorig jaar. Waarin zijn we gegroeid en hebben onze inspanningen ook effect gehad? Het is mooi om te zien hoe we op alle dimensies in 2022 een hogere score hebben behaald.

Een van de belangrijkste organisatiebrede actiepunten van afgelopen jaar was het vergroten van de feedbackcultuur. We zeggen wel eens dat we te lief zijn voor elkaar, kameraadschap scoort hoog in onze organisatie. Daarom zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben we een praatplaat laten maken die het belang van feedback in onze organisatie laat zien. De praatplaat is afgedrukt op een groot canvasdoek en hangt op ons kantoor aan de muur, zodat hij goed zichtbaar is. Het vertelt ons hoe we dingen die minder goed gaan bespreekbaar kunnen maken, maar het laat ook zien hoe we waardering naar elkaar kunnen uitspreken.

Feedback gaat over iets dat al gebeurd is, maar ons doel is toekomstgericht. Groeien als persoon en als organisatie, met plezier in ons werk. Daarom blijven we hier ook dit jaar aandacht aan besteden onder de naam ‘Feedback To The Future’.

Een ander organisatiebreed actiepunt van afgelopen jaar had te maken met onze arbeidsvoorwaarden. Het was namelijk niet voor iedereen even duidelijk wat wij als werkgever te bieden hebben. Daarom hebben we naar aanleiding van de Trust Index en de daaropvolgende gesprekken onze arbeidsvoorwaarden op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier visueel laten vormgeven. 

Een goed voorbeeld van een verbetering op teamniveau zien we bij de stelling: “Management gaat op een goede manier te werk bij het coördineren van mensen en het verdelen van werk.” Een van de teams scoorde hier lager dan andere teams. Aan dit punt is het afgelopen jaar gewerkt en met resultaat: waar ze afgelopen jaar 43% scoorde op bovenstaande stelling, scoren ze dit jaar maar liefst 84%!”

4. Hoe hebben jullie het Great Place to Work-traject ervaren?

“Het traject verliep soepel en het contact met Great Place to Work was prettig. De lijntjes waren kort en we konden snel schakelen. Omdat we voor de tweede keer meededen, waren we al bekend met het proces en wisten we dat er vanuit Great Place To Work verschillende mensen betrokken zijn, ieder vanuit hun eigen rol. Dit was het eerste jaar op voorhand voor ons niet helemaal duidelijk.

De tool Emprising, waarin we de onderzoeksresultaten kunnen inzien, werkt prettig en geeft waardevolle inzichten. Onze Customer Success Manager heeft ons hier wegwijs in gemaakt en laten zien hoe je data gemakkelijk kunt vergelijken filteren om dieper op bepaalde stellingen in te gaan. Dit helpt om de resultaten beter te begrijpen en om er opvolging aan te kunnen geven.

De verkregen data (inclusief benchmark) en de begeleiding maakt dat ik Great Place To Work zeker zou aanbevelen bij andere organisaties die een medewerkersonderzoek willen uitvoeren.”

5. Wat heeft meedoen aan het Great Place to Work-traject opgeleverd?

“Allereerst levert het ons een bevestiging op van wat je denkt te zien en te voelen in de organisatie. Het is fijn als door een extern onderzoek bevestigd wordt dat je een Great Place To Work bent.  

Daarnaast biedt meedoen aan het traject concrete aanknopingspunten en handvatten om aan de slag te gaan met je organisatiecultuur. Het onderzoek geeft antwoorden op belangrijke vragen, zoals: wat doen we goed? En wat kan beter?

Ook zien we dat meedoen bijdraagt aan het gevoel van trots zijn op onze organisatie. We zijn van nature bescheiden en scoren over het algemeen lager op stellingen die gaan over trots. Dit onderzoek laat zien dat je niet zomaar een Great Place to Work bent: het is een prestatie waar we allemaal trots op mogen zijn. 

Tot slot maakt meedoen aan Great Place to Work onze organisatie een aantrekkelijke werkgever. Het onderscheidt ons van de rest. Dat we gecertificeerd zijn, laten we dan ook zien: het staat op onze website, we benoemen het in onze vacatures en tijdens sollicitatiegesprekken, het is zichtbaar op ons kantoor en we delen het op social media. Het is echt een onderdeel van onze employer branding. Zeker op een krappe arbeidsmarkt is het zijn van een Great Place to Work extra waardevol.”

Foto: Menno Ringnalda

Lees ook