Menu

Testimonial Squerist

Squerist doet al sinds 2016 mee aan het traject. Ontdek waarom het onderzoek relevant blijft. We gaan in gesprek met Anne Donkers, Consultant & Cultuur Ambassadeur bij Squerist.

Anne_Donkers_Squerist
Anne Donkers is Consultant & Cultuur Ambassadeur bij Squerist. Squerist is expert op het gebied van Software Testen, Agile Transformation en Business Transformation.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

"Alle werkzaamheden binnen Squerist voeren wij uit binnen onze visie ‘Verder brengen’. Hiermee maken wij het onze missie om Squeristers, onze opdrachtgevers en ons vakgebied continue te ondersteunen in ontwikkeling. Dit doen wij door de mens op 1 te zetten. ‘Mens op 1’ is daarmee een van de hoofdwaarden binnen Squerist. Het Great Place To Work-traject helpt ons om objectief inzicht te krijgen en te behouden in hoe medewerkers de organisatie ervaren en of ons beleid aansluit bij de behoeften van de Squeristers. Nu we al een aantal jaren succesvol meedoen, wordt steeds duidelijker hoe er gestructureerd actie ondernomen kan worden aan de hand van de resultaten."

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"Na de presentatie van Great Place To Work aan de managers wordt alle data beschikbaar gemaakt in onze online omgeving. Bij de eerstvolgende unitmeetings krijgt het vaste agenda item ‘Cultuur’ uitgebreid de tijd en staan we voor iedere unit stil bij hun hoogste scores, laagste scores en scores waarin ten opzichte van vorig jaar het meest veranderd is. Dit wordt in alle units geleid door onze Cultuur Ambassadeur. Dit om te garanderen dat de stellingen op dezelfde manier uitgelegd worden en aan alle units dezelfde vragen gesteld worden.

De input van alle units en teams wordt verzameld in het ‘Input Squeristers Dashboard’. Op dit dashboard kunnen Squeristers van al hun input altijd de actuele status inzien. Ze kunnen hier zien of er nog geen besluit over genomen is, of het uitgevoerd gaat worden en wanneer dit uitgevoerd gaat worden. Wordt er besloten een actiepunt niet op te pakken dan kunnen ze hier ook lezen waarom dat besluit genomen is. Besluiten worden genomen door het management gebaseerd op voorstellen en input vanuit de Squeristers."

3.Wat waren de belangrijkste lessen in het begin?

"In de eerste jaren dat wij meededen schreven meerdere mensen mee aan de Culture Audit. Dit zorgde voor zoveel verschillende schrijfstijlen en antwoorden dat we hiervan af gestapt zijn en besloten hebben de gehele audit door één Squerister te laten schrijven en redigeren. Toen wij met het Great Place To Work traject begonnen viel ons ook op dat wij een heleboel dingen al deden maar deze nooit geformaliseerd hadden.

Door dit ieder jaar in de Culture Audit opnieuw te beschrijven staan we ieder jaar stil bij ons beleid en of dit nog bij ons past. Ook zorgt dit ervoor dat we de medewerkers ieder jaar weer meenemen in de ontwikkelingen. Wij doen dit door de Culture Audit na het traject om te schrijven naar een echt Squerist Magazine.

Daarnaast hebben wij geleerd dat de Trust Index in sommige gevallen wat meer begeleiding nodig heeft. Omdat het een wereldwijd onderzoek is worden soms woorden gebruikt die in ons vakgebied net wat anders betekenen of die wij binnen Squerist helemaal niet gebruiken. Door regelmatig en breed te communiceren wat we onder die termen verstaan kunnen we meer continuïteit in de interpretatie van de stellingen garanderen.

Wij zijn vrij laat begonnen met het volgen van de Great Place To Work inspiratiesessies en dat vinden we eigenlijk heel jammer! Iedere organisatie die voor het eerst meedoet raden we zeker aan deze sessies bij te wonen omdat het echt veel bijdraagt aan het gehele traject."

"Het traject heeft er vanaf het begin voor gezorgd dat wij bewuster omgaan met de cultuur die we al hebben en deze beter kunnen borgen." 

Anne Donkers, Consultant & Cultuur Ambassadeur bij Squerist

4. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"Ieder jaar halen wij via het Great Place To Work traject weer veel ideeën en verbeterpunten op. Veel wensen en veranderingen zijn gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden, iets waar wij als Squerist ook altijd mee bezig zijn. Zo zijn wij bijvoorbeeld op dit moment aan het bekijken hoe we onze arbeidsvoorwaarden zo flexibel mogelijk aan kunnen bieden zodat Squeristers zelf het pakket samen kunnen stellen dat voor hen past.

Andere veranderingen die door het Great Place To Work traject gedreven worden hebben te maken met communicatie, ons applicatie landschap en werkplekken maar ook kleine dingen als MVO verantwoorde koffie. We hebben daarbij gemerkt dat juist kleine veranderingen een grote impact kunnen hebben op onze medewerkers."

5. Hoe hebben jullie het traject ervaren?

"Wij doen nu al een aantal jaar mee en ervaren de samenwerking met Great Place To Work altijd als erg prettig. Toen we net meededen was er genoeg begeleiding om het traject goed te doorlopen. Nu wij al een aantal jaar meedoen en het doorlopen van het traject eigenlijk bijna als vanzelf gaat is Great Place To Work voor ons een erg fijne sparpartner geworden. We hebben regelmatig contact over uitdagingen en mogelijkheden en Great Place To Work is altijd bereid hierover mee te denken of ons in contact te brengen met andere organisaties om mee te sparren." 

6. Wat heeft Great Place To Work jullie als organisatie opgeleverd?

"Het Great Place To Work-traject heeft er vanaf het begin dat we ermee werken voor gezorgd dat wij bewuster omgaan met de cultuur die we al hebben en deze beter binnen de organisatie kunnen borgen. Het schrijven van de Culture Audit zorgt ervoor dat we ieder jaar weer stilstaan bij de vraag ‘Wat doen we nu eigenlijk echt?’. De Trust Index geeft ons ieder jaar een onafhankelijk beeld over hoe het beleid beleefd wordt door de Squeristers en waar hun wensen liggen. Hiermee helpt het Great Place To Work traject ons ieder jaar weer met het verder brengen van onze organisatie." 

Lees ook