Menu

Testimonial LCG

Ontdek waarom LCG heeft gekozen voor Great Place To Work en wat meedoen heeft opgeleverd.

LCG-Great-Place-To-Work-Certified-1
LCG begeleidt organisaties met verschillende vraagstukken in uiteenlopende sectoren. Van zakelijke dienstverlening tot de zorg en van het onderwijs tot de overheid. Het team bestaat uit zo'n 60 consultants, trainers en coaches.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen aan Great Place To Work?

"Ons 50-jarendoel is om het levensgeluk te vergroten. Een van de pijlers om hieraan te werken is ‘werk is inspiratie’. De voornaamste motivatie voor onze deelname aan het Great Place To Work-traject is dus ook omdat het direct linkt aan ons 50-jarendoel. Voor ons is de meting van Great Place To Work een moment om de peilstok erin houden en door een onafhankelijke partij te checken hoe we ervoor staan. Daarnaast doen wij jaarlijks mee aan het, onderzoek omdat wij geloven in ‘practice what you preach’. Dagelijks zijn wij zelf bezig om organisaties te helpen hun klanten blijer en voor medewerkers het werk inspirerend te maken. Dit resulteert in betere (bedrijfs)resultaten."

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"Afhankelijk van de verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen, kiezen wij welke punten prioriteit hebben en welke aansluiten bij het behalen van onze doelstellingen. We hebben geleerd om duidelijk te communiceren wat we wél en wat we niet op zullen pakken en het waarom hierachter. Vervolgens wordt gekeken wie graag aan een bepaald verbeterproject (kaizen) zou willen werken. Het verbeterteam is in de lead om de rest van de organisatie mee te nemen. Ieder verbeterproject volgt de PDCA-structuur en wordt dus geëvalueerd aan het einde en bijgestuurd waar nodig."

"De waardering vanuit Great Place To Work helpt ook om bewust stil te staan bij de successen, deze te vieren en te koesteren wat goed gaat."

3. Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

"Toen wij in 2014 voor het eerst meededen aan Great Place To Work, werden wij geconfronteerd met het feit dat ons beleid veelal impliciet was. Meedoen aan het onderzoek en met name het schrijven van de Culture Audit heeft ons gedwongen om bewust stil te staan bij onze overtuigingen, waarom doen we de dingen zoals we ze doen. Dit heeft geleid tot het expliciet maken van beleidsterreinen zoals ontwikkeling, vieren, werven en delen. Dit bewustzijn en het transparant maken van keuzes helpt ons nu in onze groei.

Een andere belangrijke les is dat wij ieder jaar de terugkoppeling van de uitkomsten van het onderzoek vieren op een ludieke manier. De terugkoppeling vindt plaats richting alle collega’s (management en medewerkers) waardoor we gelijk een moment creëren van transparantie en eerste stappen kunnen zetten op concrete verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Tot slot, een geleerde les is om de uitreiking van de award ook groots te vieren. Na afloop van het evenement gaan met alle collega’s de kroeg in. Iedereen draagt bij aan het zijn van een great workplace en wij vinden het belangrijk om dit ook gezamenlijk te vieren."

4. Welke veranderingen zijn gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"Het onderzoek geeft ieder jaar inzicht in de verbeterpunten. Soms zijn het grote verbeterpunten die we structureel moeten oplossen en soms helpt het onderzoek er al bij dat we ons van bepaald gedrag bewust worden. Zo is bijvoorbeeld vorig jaar naar voren gekomen dat het ‘management’ (de 3 partners van LCG) meer transparant mag zijn in keuzes en beslissingen. Deze stelling scoorde relatief laag in het onderzoek en hield hen scherp en maakte hen weer bewust dat zij nog veel explicieter hun verwachtingen moeten en willen uitspreken. We hebben hier geen concreet verbeterplan voor gemaakt, maar het feit dat deze feedback zichtbaar werd heeft al impact gehad.

Een ander groot verbeterpunt dat vorig jaar naar voren is gekomen lag op het aspect werk – privé balans. Ons werk is van nature gekenmerkt door pieken en dalen. Het verbeterinitiatief is ontstaan om iemand specifiek naar capaciteit te laten kijken en dit te monitoren. We hebben de rol van ‘matchmakelaar’ gecreëerd. De matchmakelaar krijgt alle capacititeits- en klantvragen binnen. Omdat medewerkers wekelijks hun MPS (medewerkerstevredenheidsscore) geven, weet de matchmakelaar ook wat er speelt bij de medewerkers. Op deze manier heeft hij het overzicht van zowel klanten & medewerkers en kan hij samen met de medewerker kijken naar een optimale verdeling van werk. We zagen dit jaar al verbetering op dit punt, echter blijft dit een aandachtspunt voor LCG. Op dit moment zijn we bezig om bijvoorbeeld inzichtelijk te krijgen hoe wij als LCG voor een beter balans kunnen zorgen in onze werk activiteiten.

Dit jaar werd door het onderzoek van Great Place To Work bevestigt dat medewerkers ontevreden zijn over het huidige salarissysteem. We hebben deze feedback serieus opgepakt en zijn een salaris kaizen opgestart. Op dit moment zitten we er nog middenin en hebben vertrouwen dat we hier samen sterker uitkomen. Het streven is dat de oplossing een simpel en transparant salarissysteem wordt waar we ons allemaal in kunnen vinden."

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place To Work opgeleverd?

"Meedoen aan Great Place To Work levert waardevolle inzichten in verbeterpunten op. De waardering vanuit Great Place To Work helpt ook om bewust stil te staan bij de successen, deze te vieren en te koesteren wat goed gaat. Daarnaast levert het mee doen en het winnen van de Best Workplaces award veel trots en erkenning op zowel persoonlijke als ook voor LCG. Het stimuleert het ‘wij- gevoel’. Uit de ervaring van afgelopen jaren blijkt dat we vaker door klanten en niet-klanten benaderd worden omdat wij gezien worden als inspiratiebron en als voorbeeldorganisatie voor Great Place To Work. Wij kunnen andere organisaties nog meer inspireren en meer levensgeluk verspreiden. Op deze manier dragen wij bij aan ons 50-jarendoel."

Lees ook