Menu

Klantcase: Considerati

Considerati2
18.02.2019


Considerati opereert op het raakvlak van juridische- en public affairs vraagstukken in het digitale domein. De organisatie, gehuisvest in Amsterdam en Den Haag, helpt technologie- en datagedreven organisaties bij het realiseren van hun doelen. Sinds twee jaar doet Consideratie mee aan het Great Place to Work onderzoek. In dit artikel beschrijven zij wat hun redenen zijn om mee te doen en wat het hen heeft opgeleverd. 

1. Wat is de aanleiding om mee te doen met Great Place to Work?

We willen graag een zo goed mogelijke organisatie bouwen en vinden het welzijn van de medewerkers en de cultuur daarbij een belangrijke graadmeter. Great Place to Work biedt ons een goede methode om helder te krijgen waar we staan en hoe we kunnen verbeteren.

2. Hoe geven jullie opvolging aan de resultaten van het onderzoek?

De resultaten worden eerst per afdeling besproken. We proberen in een open feedbacksessie te achterhalen wat men daadwerkelijk met zijn of haar antwoord heeft bedoeld. Vervolgens houden we ronde-tafelsessies met de hele organisatie. De belangrijkste onderwerpen (zowel positief als negatief) die uit het onderzoek naar voren komen worden tijdens deze sessie besproken. We hebben een GPTW-team gevormd, bestaande uit 1 medewerker van elke afdeling. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de input vanuit de ronde-tafelsessies formuleert het GPTW-team samen met HR en het MT een aantal speerpunten die dan worden aangepakt in het jaar daarna. De nadruk ligt hierbij op het realiseren van concreet resultaat.

3.  Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

Dat er weliswaar veel goede initiatieven en bedoelingen waren, maar dat het belangrijk is die ook zichtbaar te maken en goed te communiceren. Sowieso is communicatie cruciaal in een snelgroeiende organisatie in opbouw. Het gaf ook goed inzicht in wat de medewerkers in het bijzonder waarderen aan Considerati. Dat was in ons geval: kameraadschap, onderlinge verbondenheid en sfeer. We doen er alles aan om dat te behouden. 

4. Welke veranderingen zijn gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

De afgelopen 2 jaar hebben we veel kleine veranderingen gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten. Voorbeelden hiervan zijn een interne nieuwsbrief de ‘informati’ en oprichting van de GPTW-groep als klankbord. Daarnaast hebben we ook een aantal grote veranderingen gerealiseerd zoals de oprichting van een uitgebreide interne academy op het gebied van inhoudelijke, consultancy en interpersoonlijke skills. Dit heeft ook geleid tot een sterk verbeterd resultaat in de enquête van het jaar daarna.

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place to Work jullie organisatie opgeleverd?

Een nog betere organisatie, hetgeen resulteert in goede resultaten, tevreden medewerkers en ook veel positieve aandacht. Daarnaast zijn we met de hele organisatie bewust bezig om de goede zaken te behouden en koesteren en hebben we duidelijke en werkbare aanwijzingen gekregen voor verdere verbeteringen.

Ben je benieuwd wat Great Place to Work voor jouw organisatie kan opleveren? Neem dan contact met ons op.