Menu

Testimonial Considerati

Ontdek waarom Considerati heeft gekozen voor Great Place To Work en wat meedoen heeft opgeleverd.

Considerati_Foto_1
Considerati opereert op het raakvlak van juridische- en public affairs vraagstukken in het digitale domein. De organisatie, gehuisvest in Amsterdam en Den Haag, helpt organisaties bij het realiseren van hun doelen.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat is de aanleiding om mee te doen met Great Place to Work?

"We willen graag een zo goed mogelijke organisatie bouwen en vinden het welzijn van de medewerkers en de cultuur daarbij een belangrijke graadmeter. Great Place To Work biedt ons een goede methode om helder te krijgen waar we staan en hoe we kunnen verbeteren."

2. Hoe geven jullie opvolging aan de resultaten van het onderzoek?

"De resultaten worden eerst per afdeling besproken. We proberen in een open feedbacksessie te achterhalen wat men daadwerkelijk met zijn of haar antwoord heeft bedoeld. Vervolgens houden we ronde-tafelsessies met de hele organisatie. De belangrijkste onderwerpen (zowel positief als negatief) die uit het onderzoek naar voren komen, worden tijdens deze sessie besproken. We hebben een Great Place To Work-team gevormd, bestaande uit 1 medewerker van elke afdeling. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de input vanuit de ronde-tafelsessies formuleert dit team samen met HR en het MT een aantal speerpunten die dan worden aangepakt in het jaar daarna. De nadruk ligt hierbij op het realiseren van concreet resultaat."

"Met de hele organisatie zijn we bewust bezig om de goede zaken te behouden en koesteren, en hebben we duidelijke en werkbare aanwijzingen gekregen voor verdere verbeteringen."

3. Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

"Dat er weliswaar veel goede initiatieven en bedoelingen waren, maar dat het belangrijk is die ook zichtbaar te maken en goed te communiceren. Sowieso is communicatie cruciaal in een snelgroeiende organisatie in opbouw. Het gaf ook goed inzicht in wat de medewerkers in het bijzonder waarderen aan Considerati. Dat was in ons geval: kameraadschap, onderlinge verbondenheid en sfeer. We doen er alles aan om dat te behouden." 

4. Welke veranderingen zijn gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"De afgelopen 2 jaar hebben we veel kleine veranderingen gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten. Voorbeelden hiervan zijn een interne nieuwsbrief de ‘informati’ en oprichting van de GPTW-groep als klankbord. Daarnaast hebben we ook een aantal grote veranderingen gerealiseerd zoals de oprichting van een uitgebreide interne academy op het gebied van inhoudelijke, consultancy en interpersoonlijke skills. Dit heeft ook geleid tot een sterk verbeterd resultaat in de enquête van het jaar daarna."

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place to Work jullie organisatie opgeleverd?

"Een nog betere organisatie, hetgeen resulteert in goede resultaten, tevreden medewerkers en ook veel positieve aandacht. Daarnaast zijn we met de hele organisatie bewust bezig om de goede zaken te behouden en koesteren en hebben we duidelijke en werkbare aanwijzingen gekregen voor verdere verbeteringen."

Lees ook