Menu

Testimonial ALD Automotive

Ontdek waarom ALD Automotive heeft gekozen voor Great Place To Work en wat meedoen heeft opgeleverd.

ALD_Automotive_Foto_1
ALD Automotive is een wereldwijde speler in financiering en beheer van mobiliteit. Door ieder bedrijf de juiste mobiliteitsmix te bieden, het mobiliteitsmanagers gemakkelijker te maken en de leaserijder te ontzorgen.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

"Sinds twee jaar nemen wij deel aan het onderzoek van Great Place To Work, omdat wij graag willen weten hoe medewerkers ALD Automotive als werkgever ervaren. Wat gaat goed en wat kan beter? In het verleden werd jaarlijks bij ons de medewerker tevredenheid gemeten, maar met het onderzoek van Great Place To Work wordt vanuit een breder perspectief gekeken, iets wat ons erg aansprak. Deelname aan het onderzoek houdt ons scherp in onze doelstellingen om talenten voor ALD Automotive te behouden en als aantrekkelijk werkgever gezien te worden door nieuwe (potentiële) medewerkers. En dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker, de "war on talent" is nog lang niet voorbij."

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"De resultaten worden allereerst met de hele organisatie gedeeld. Vervolgens bespreken de managers de resultaten uitgebreider met hun team. Hierbij is het van belang niet alleen naar de resultaten te kijken maar bovenal het gesprek aan te gaan over wat de medewerker echt belangrijk vindt. Soms is dat iets anders dan uit de resultaten blijkt, bijvoorbeeld omdat er geen directe vraag over werd gesteld of omdat het onderliggende probleem de oorzaak is. Elk team stelt samen een concreet actieplan op en is zelf verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. De voortgang van deze actieplannen wordt met de hele organisatie gedeeld. Het MT heeft een eigen, overkoepelend actieplan wat ook (inclusief de voortgang) met de hele organisatie wordt gedeeld."

"Naast het dagelijkse werk wil je als werkgever een omgeving bieden die als prettig wordt ervaren en waar men trots op is om onderdeel van uit te maken."

3. Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

"Wat we ons aanvankelijk niet meteen realiseerden, is het feit dat je een spiegel wordt voorgehouden als (management van een) organisatie. In het begin waren wij wat terughoudend met het openbaar stellen van alle resultaten, maar wij hebben geleerd dat juist transparantie zorgt voor meer betrokkenheid. Het is daarbij belangrijk aan alle resultaten uit het onderzoek aandacht te schenken, of deze nu positief of negatief zijn. Gaandeweg hebben wij ontdekt dat je duidelijk moet durven zijn over wat mogelijk is en wat niet. Je neemt de mening en het advies van je medewerkers serieus en zal je ook moeten kunnen uitleggen waarom sommige zaken wel worden opgepakt en andere niet.

Verder hebben we gemerkt, dat onze medewerkers het belangrijk vinden om, naast de waan van alledag, stil te staan bij waar je als organisatie (voor) staat en wat je al hebt bereikt. Dit deden wij al door met regelmaat successen (groot en klein) met elkaar te delen en te vieren. Het samenstellen van de Culture Audit ondersteunt dit stukje beleving: er staat alles waar je als medewerker en als organisatie trots op kan zijn in één document beschreven, uiteraard voorzien van het nodige beeldmateriaal."

4. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"In de eerste plaats levert deelnemen aan het onderzoek ons inzicht op. Essentieel inzicht in specifieke punten waarvan onze medewerkers vinden dat ze beters of anders kunnen. Of waar ze al heel tevreden over zijn en wat we dus moet continueren. Omdat medewerkers zelf de actieplannen opstellen en uitvoeren, merken zij dat ze direct invloed kunnen uitoefenen op het verbeteren van hun werkplek. Uit de actieplannen komen altijd concrete veranderingen voort die van ALD Automotive nog meer een great place to work maken.

Het opstellen van de Culture Audit heeft als resultaat dat je de verschillende beleidsterreinen inzichtelijk maakt, op een heldere en bondige manier. Wij hopen dat dit bijdraagt aan het gevoel van medewerkers. Want naast het dagelijkse werk, de doelen die we als commerciële organisatie nastreven, wil je als werkgever ook graag een omgeving bieden die als prettig wordt ervaren en waar men trots op is om onderdeel van uit te maken."

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place To Work opgeleverd?

"Uit de onderzoeken bleek duidelijk dat winst te behalen is bij het verbeteren van onze interne communicatie. Daar is een uitgebreid en gedetailleerd communicatieplan met concrete acties voor opgesteld waar we onlangs mee van start zijn gegaan. Wij denken dat dit voor meer transparantie, openheid en eerlijkheid zal zorgen.

Daarnaast is er nog aantal mooie initiatieven te noemen dat voortkomt uit Great Place To Work: het tot stand komen van ALD Anywhere, flexibel werken met voor iedereen thuiswerkmogelijkheden. Ook is er een Ambition Team geformeerd, met als doel de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Tot slot wordt momenteel hard gewerkt aan de livegang van een online leerportaal, waarmee voor elke medewerker de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden en mogelijke carrièrepaden inzichtelijk gemaakt worden."

Lees ook