Menu

Testimonial Fakton

Ontdek waarom Fakton heeft gekozen voor Great Place To Work en wat meedoen heeft opgeleverd.

Fakton_Foto_1-1
Fakton begeleidt complexe financiële, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van vastgoed, ruimte en energie. Fakton werkt vanuit haar kernwaarden Leergierig, Verbindend, Daadkrachtig en Energiek.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen aan Great Place To Work?

"Geïnspireerd door het gedachtengoed van Great Place To Work stelden wij ons als Fakton tot doel om een nog betere organisatie te worden in termen van trots, vertrouwen en plezier. We kozen daarbij bewust voor een meerjarige samenwerking met Great Place To Work om, op basis van de jaarlijkse onderzoeksresultaten, continu aan verbeterpunten te kunnen werken."

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"In de twee jaren dat we nu aan het onderzoek meededen, gingen we serieus aan de slag met de resultaten, leerpunten en adviezen uit de metingen. Zo stonden we in het eerste jaar met alle medewerkers gezamenlijk stil bij de resultaten en stemden we onder begeleiding van Great Place To Work ‘met de voeten’ over de verbeterpunten waaraan we wilden werken. Dit gaf niet alleen goed inzicht in (de achtergrond van) de resultaten, maar werkte tevens verbindend. Ook gevoelige onderwerpen werden bespreekbaar. In het tweede jaar doorliepen we met het hele bedrijf een vierdaags op maat programma “Persoonlijke Impact” waarin ook deze verbeterpunten een plek kregen." 

3. Wat waren de belangrijkste lessen uit het begin?

"We hebben goed geluisterd naar de resultaten en zijn in dialoog met de medewerkers met de resultaten aan de slag gegaan. Ten opzichte van onze score in jaar één hebben we bij de meting in jaar twee een enorme stijging van maar liefst 10%-punt behaald in de overall score van de Trust Index. We scoorden daarbij over de gehele linie beter; alle aspecten waren gestegen ten opzichte van de meting van het eerste jaar. Dit prachtige resultaat geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat een aantal veranderingen die dankzij de resultaten van het jaar ervoor zijn ingezet effect hebben. Voor ons werkt dit als een mooie steun in de rug om met de ingezette veranderingen door te gaan."

"Durf je als organisatie en management kwetsbaar op te stellen, doe een eerste keer mee aan Great Place to Work en zie zelf wat het je aan concrete inzichten brengt."

4. Welke veranderingen zijn gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"Naar aanleiding van de resultaten uit jaar één investeerden we onder meer in verbeterde communicatie via een speciale interne website (Faktoon.nl) en een nieuwsbrief. Ook gaven we samen vorm aan het hiervoor genoemde unieke maatwerk trainingsprogramma Persoonlijke Impact voor alle medewerkers. Daarnaast vonden onze visie- en strategieontwikkeling veel meer bottom-up plaats."

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place To Work opgeleverd?

"De samenwerking met Great Place To Work heeft eraan bijgedragen dat belangrijke onderwerpen, zoals de work-life balance, veel beter bespreekbaar zijn binnen onze organisatie en er in het algemeen een groter bewustzijn is ontstaan rondom (de elementen van) goed werkgeverschap. Great Place To Work krijgt structureel aandacht binnen Fakton en komt terug in zowel beleidsdocumenten (zoals ons nieuwe HR-beleid) als in de communicatie met medewerkers (intranet, nieuwsbrieven). De overall medewerkerstevredenheid is dus na 1 jaar al substantieel gestegen.

Bovendien vergroot het feit dat we ons een great place to work mogen noemen ook de trots van medewerkers. Zo geeft in het laatste onderzoek 95% van onze medewerkers aan trots te zijn om anderen te vertellen dat ze bij Fakton werken. Als bedrijf zijn we er juist trots op dat de medewerkers Fakton ervaren als organisatie waar mensen zich snel welkom voelen, waar je veel verantwoordelijkheid en grote opleidings- en ontwikkelmogelijkheden krijgt, waar een sterk familie- of teamgevoel heerst, waar mensen zichzelf kunnen zijn en bovenal wat een leuke plek is om te werken."         

6. Als je een tip mag geven aan andere organisaties, wat zou dat dan zijn?

"Durf je als organisatie en management kwetsbaar op te stellen, doe een eerste keer mee aan Great Place To Work en zie zelf wat het je aan concrete inzichten brengt. Wanneer je oprecht aan het verbeteren van je organisatie in termen van vertrouwen, trots en plezier wilt werken, dan is Great Place To Work daarvoor een prachtig middel. Vooral zelf doen en ervaren dus!"

Lees ook