Menu

Klantcase: Fakton

Fakton
18.02.2019


Fakton heeft als missie om een beslissende bijdrage te leveren aan het creëren van veerkrachtige stedelijke leefomgevingen en vitale vastgoedorganisaties. Sinds twee jaar doet Fakton mee aan het Great Place to Work onderzoek. In deze klantcases beschrijven zij wat hun redenen zijn om mee te doen en wat het hen heeft opgeleverd. 

1. Wat is de reden om mee te gaan doen met Great Place to Work?

Geïnspireerd door het gedachtengoed van Great Place to Work stelden wij ons als Fakton tot doel om een nog betere organisatie te worden in termen van trots, vertrouwen en plezier. We kozen daarbij bewust voor een meerjarige samenwerking met GPTW om, op basis van de jaarlijkse onderzoeksresultaten, continu aan verbeterpunten te kunnen werken.

2. Hoe hebben jullie opvolging gegeven aan de resultaten?

In de twee jaren dat we nu aan het onderzoek meededen, gingen we serieus aan de slag met de resultaten, leerpunten en adviezen uit de metingen. Zo stonden we in het eerste jaar met alle medewerkers gezamenlijk stil bij de resultaten en stemden we onder begeleiding van GPTW ‘met de voeten’ over de verbeterpunten waaraan we wilden werken. Dit gaf niet alleen goed inzicht in (de achtergrond van) de resultaten, maar werkte tevens verbindend. Ook gevoelige onderwerpen werden bespreekbaar. In het tweede jaar doorliepen we met het hele bedrijf een vierdaags op maat programma “Persoonlijke Impact” waarin ook deze verbeterpunten een plek kregen. 

3.  Wat zijn de belangrijkste lessen voor jullie geweest?

We hebben goed geluisterd naar de resultaten en zijn in dialoog met de medewerkers met de resultaten aan de slag gegaan. Ten opzichte van onze score in jaar één hebben we bij de meting in jaar twee een enorme stijging van maar liefst 10%-punt behaald in de overall score van de Trust Index. We scoorden daarbij over de gehele linie beter; alle aspecten waren gestegen ten opzichte van de meting van het eerste jaar. Dit prachtige resultaat geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat een aantal veranderingen die dankzij de GPTW-resultaten van het jaar ervoor zijn ingezet effect hebben. Voor ons werkt dit als een mooie steun in de rug om met de ingezette veranderingen door te gaan.

4. Welke veranderingen zijn gerealiseerd naar aanleiding van de opvolging van het onderzoek?

Naar aanleiding van de resultaten uit jaar één investeerden we onder meer in verbeterde communicatie via een speciale interne website (Faktoon.nl) en een Nieuwsbrief. Ook gaven we samen vorm aan het hiervoor genoemde unieke maatwerk trainingsprogramma Persoonlijke Impact voor alle medewerkers. Daarnaast vonden onze visie- en strategieontwikkeling veel meer bottom-up plaats.

5. Wat heeft de samenwerking met Great Place to Work jullie opgeleverd?

De samenwerking met GPTW heeft eraan bijgedragen dat belangrijke onderwerpen zoals de work-life balance veel beter bespreekbaar zijn binnen onze organisatie en er in het algemeen een groter bewustzijn is ontstaan rondom (de elementen van) goed werkgeverschap. GPTW krijgt structureel aandacht binnen Fakton en komt terug in zowel beleidsdocumenten (zoals ons nieuwe HR-beleid) als in de communicatie met medewerkers (intranet, nieuwsbrieven). De overall medewerkerstevredenheid is dus na 1 jaar al substantieel gestegen. Bovendien vergroot het feit dat we ons een Great Place to Work mogen noemen ook de trots van medewerkers. Zo geeft in het laatste onderzoek 95% van onze medewerkers aan trots te zijn om anderen te vertellen dat ze bij Fakton werken. Als bedrijf zijn we er juist trots op dat de medewerkers Fakton ervaren als organisatie waar mensen zich snel welkom voelen, waar je veel verantwoordelijkheid en grote opleidings- en ontwikkelmogelijkheden krijgt, waar een sterk familie- of teamgevoel heerst, waar mensen zichzelf kunnen zijn en bovenal wat een leuke plek is om te werken.         

6. Als jullie 1 tip zouden willen geven aan organisaties die overwegen om met Great Place to Work te gaan werken, wat zou dat dan zijn?

Durf je als organisatie en management kwetsbaar op te stellen, doe een eerste keer mee aan Great Place to Work en zie zelf wat het je aan concrete inzichten brengt. Wanneer je oprecht aan het verbeteren van je organisatie in termen van vertrouwen, trots en plezier wilt werken, dan is GPTW daarvoor een prachtig middel. Vooral zelf doen en ervaren dus!

Lees ook:

Ben je benieuwd wat Great Place to Work voor jouw organisatie kan opleveren? Neem dan contact met ons op.