Menu

Testimonial McCoy

McCoy laat zien dat de Trust Index steeds weer nieuwe inzichten en verbeterpunten geeft, ondanks jaarlijks stijgende scores. We gaan in gesprek met Martijn de Coninck, MT-lid bij McCoy.

Testimonial_Great Place to Work
Martijn de Coninck is MT-lid bij McCoy. McCoy is de grootste onafhankelijke SAP-implementatiepartner van Nederland. Met +250 medewerkers opereert McCoy vanuit Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Manilla.
Bekijk werkgeverspagina

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place to Work?

"Zelf dachten we bij McCoy een aantal jaren terug dat we een goede werkgever waren voor onze medewerkers. Om dit te toetsen kun je zelf een enquête opstellen, maar Great Place To Work is in de markt gezien een erkende naam hiervoor. De methodiek die erachter zit, gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier, maar ook het meenemen van het medewerkers- als werkgeversperspectief beviel ons. Juist ook het feit dat het herhaalbaar is sprak ons aan.

Uiteindelijk was de allereerste aanleiding om het onderzoek te gaan doen, om te kijken of de dingen die we doen als werkgever inderdaad de juiste zijn. En daarbij om op deze manier feedback op te halen. Wat kan er beter? Waar zitten onze blind spots? Wat ik ook heel prettig vind is dat je met het onderzoek een goede segmentatie kunt doen binnen je organisatie en dat je je resultaten kunt vergelijken met die van andere deelnemende organisaties. Dat lukt je niet met een eigen onderzoek."

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"De manier van opvolging geven komt voort uit de manier waarop we het Great Place To Work-traject in eerste instantie opgezet hebben. Binnen McCoy als SAP-dienstverlener, bestaan verschillende teams. In elk van die teams hebben we een ambassadeur benoemd voor het Great Place To Work-project. Deze ambassadeurs hebben ervoor gezorgd dat de respons van het onderzoek hoog was, door hier aandacht voor te vragen in de teammeetings. Ze werden helemaal vrijgelaten in de manier waarop ze dat wilden doen.

Toen de resultaten van het onderzoek bekend waren, zijn we samen met de verschillende ambassadeurs gaan kijken naar de meest opvallende resultaten. Deze bevindingen bespraken we met de Team Leads van de verschillende teams. Vervolgens hebben we de punten die hieruit voortkwamen gedeeld tijdens onze Synergy-meeting, met de hele organisatie. Dit om met iedereen te delen: Welke zaken vallen op en waar gaan we mee aan de slag? Vanuit het MT zijn we aan het werk gegaan met de antwoorden uit de open vragen. Daarin hebben we de twee grootste thema’s bij onszelf belegd."

3. Wat waren de belangrijkste lessen in het begin?

"Dit jaar was de respons hoger dan het jaar ervoor, mede dankzij het betrekken van de eerdergenoemde ambassadeurs. Een les is dan ook, betrek alle collega’s zoveel mogelijk bij het Great Place To Work-traject. Zeker gezien onze bedrijfscultuur, geloven we erin dat het traject versterkt wordt wanneer je het ondernemerschap en de kracht van verschillende mensen benut. Daarbij is een les om eerlijkheid bij het invullen van de vragenlijst te benadrukken. Omdat we echt eerlijke feedback willen, hebben we dat expliciet benadrukt richting onze medewerkers."

"Het Great Place To Work-onderzoek geeft ons telkens nieuwe inzichten in onze organisatie." 

Martijn de Coninck, MT-lid bij McCoy

4. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"De scores bleken enorm positief, zonder een specifiek gebied dat aandacht nodig had. We zagen dat juist in de opmerkingen van onze collega’s twee thema’s heel sterk terugkwamen vanuit het Great Place To Work-onderzoek: purpose en vitaliteit.

Met betrekking tot het thema vitaliteit kwamen we tot de conclusie dat er al heel veel losse initiatieven zijn binnen McCoy. Van fietsgroepen tot loopclubjes en mentale trainingen. Deze initiatieven hebben we wat meer gebundeld en we gaan elkaar ook frequenter informeren over lopende initiatieven. Met betrekking tot het thema purpose zijn we nog volop bezig om hier een volgende stap in te zetten. We hebben een werkgroep opgezet om dit vorm te geven.

Heel praktisch gezien, hebben we naar aanleiding van de resultaten een aantal monitoren aangeschaft, zodat onze medewerkers wanneer ze op kantoor komen werken nooit misgrijpen en altijd een goede werkplek hebben. Ook zijn er belcellen geïnstalleerd om in stilte een meeting of belletje te kunnen doen en hebben we de leaseregeling tegen het licht gehouden."

5. Hoe hebben jullie het traject ervaren?

"Heel positief. De technische kant, de tooling, het online dashboard werkt allemaal goed. Ook de ondersteuning vanuit Great Place To Work is goed en professioneel, zowel aan de voorkant als de follow-up. Het (communicatie)pakket in templates en voorbeelden wat Great Place To Work biedt werkt erg prettig. Mijn overtuiging is dat dit het beste werkt als je deze passend maakt voor jouw organisatie. Dat zou ik dan ook aanraden aan andere organisaties die ook instappen."

6. Wat heeft Great Place to Work jullie als organisatie opgeleverd? 

"Het Great Place To Work-onderzoek geeft ons telkens nieuwe inzichten in onze organisatie. Daarbij is het feit dat het traject elk jaar terugkomt erg prettig, om zo te kunnen zien wat je acties hebben opgeleverd. En in ons geval ook motiverend om de resultaten elk jaar te zien stijgen. Nu van 93, naar 95, naar 97%.

Ook versterkt Great Place To Work ons merk naar buiten toe, op marketing en recruitment-gebied. Belangrijk is daarbij dat de Great Place To Work-certificering zorgt voor een versterking van onze arbeidsmarktcommunicatie op een manier die echt heel dicht bij onszelf ligt. Daarnaast vind ik het sterk richting onze klanten om deze certificering te hebben. Als je goed voor je mensen zorgt als consultancy partij, dan heeft dat ook waarde voor de organisaties waar je mee samenwerkt."

Lees ook