Menu

Het geheim van goed werkgeverschap anno 2023

Het ene na het andere nieuwsbericht over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bijna een derde van alle ziekmeldingen heeft te maken met psychische klachten. Historische krapte op de arbeidsmarkt. Hybride werken is het nieuwe normaal geworden en flexibiliteit is belangrijker dan ooit.

De afgelopen jaren is de wereld van werk in rap tempo veranderd. Alleen een goed salaris, feestjes en goede koffie is niet meer genoeg om in 2023 een goede werkgever te zijn. Maar wat heb je dan wel nodig? In deze blog delen we het geheim van goed werkgeverschap. 

Anouk Minnes
Leestijd 3 min
14 juni 2023, geüpdatet 13 juli 2023
Drie vrouwelijke collega's praten met elkaar

Wat is goed werkgeverschap?

Om te begrijpen wat goed werkgeverschap is, beginnen we bij de wet. Want volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek moeten werkgevers zich gedragen als een goede werkgever. Maar wat betekent dat precies?

In de rechtspraak zijn zes beginselen gedefinieerd om invulling te geven aan het begrip ‘goed werkgeverschap’:

 • Wees zorgvuldig. Dit betekent dat je bij ingrijpende besluiten moet onderzoeken welke feiten en belangen hierbij een rol spelen, moet overleggen met je medewerkers en hun belangen moet meewegen. 

 • Maak geen misbruik van je sterkere positie.

 • Leg uit waarom je bepaalde beslissingen neemt en geef medewerkers de kans om hiertegen bezwaar te maken.

 • Maak je verwachtingen waar. 

 • Behandel je medewerkers gelijk.

 • Zorg voor een goede verzekering voor ongevallen tijdens werk. 

Een andere definitie van goed werkgeverschap

Hoe zit het dan met een goed salaris, onbeperkt vakantiedagen en de (inmiddels beruchte) pingpongtafel? Want veel mensen denken dat goed werkgeverschap hierom draait.

Maar wat als medewerkers structureel moeten overwerken voor dat goede salaris? Of als ze die vakantiedagen niet durven op te nemen, omdat de werkdruk te hoog is? Of dat er helemaal niemand op die pingpongtafel durft te spelen, vanwege een angstcultuur?

Wij hebben een hele andere kijk op goed werkgeverschap. Het gaat helemaal niet om materiële zaken, maar om vertrouwen en hoe je met elkaar omgaat. Een hoge mate van vertrouwen tussen leiders en medewerkers en tussen medewerkers onderling is de basis van goed werkgeverschap. 

Doe de test: Hoe scoort jouw organisatie op onze lat van goed werkgeverschap?

Het geheim van goed werkgeverschap anno 2023

Al meer dan 30 jaar weten we dat vertrouwen het geheim is van goed werkgeverschap. 

Onze kijk op goed werkgeverschap is samengevat in het Great Place To Work For All-model. De basis van dit model is vertrouwen. Een cultuur van vertrouwen wordt gevoed door betekenisvolle waarden en gefaciliteerd door effectief leiderschap.

Hierdoor ontstaat een omgeving waarin iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zijn of haar potentieel kan en wil inzetten. Een plek waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Dit verhoogt de innovatiekracht binnen de organisatie, wat weer leidt tot groei. 

Meer weten? Lees de gratis whitepaper over onze Great Place To Work For All-filosofie

Voorbeelden van goed werkgeverschap

Er zijn talloze voorbeelden te noemen van goed werkgeverschap. We geven er een paar:

 • Medewerkers op de hoogte houden van belangrijke zaken en veranderingen en verwachtingen duidelijk maken. 

 • Medewerkers betrekken bij besluiten die invloed hebben op hun werk en werkomgeving.

 • Medewerkers erkenning en waardering geven voor hun werk. 

 • Medewerkers eerlijk betalen voor het werk dat ze doen. 

 • Medewerkers gelijk behandelen, ongeacht leeftijd, herkomst, religie, gender of seksuele geaardheid. 

 • Speciale gelegenheden vieren. 

 • Een fysieke en psychologisch veilige werkplek waarborgen. 

 • Een gezonde balans tussen werk en privé stimuleren. 

Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

Uit meer dan 30 jaar data blijkt dat vertrouwen positieve effecten heeft op medewerkers en op de organisatie als geheel: 

 • 3,75x grotere omzetgroei.* Organisaties die hoog scoren op vertrouwen, zien dat duidelijk terug in hun omzetgroei. 

 • 1,75x meer sollicitanten.* Door de enorme krapte is de arbeidsmarkt veranderd in een strijdtoneel om talent. Voor goede werkgevers die investeren in vertrouwen, is het makkelijker om nieuw talent aan te trekken. Hierdoor hoef je minder tijd, geld en mankracht in werving en selectie te stoppen. 

 • 2,2x lager verloop.* Door een goede werkgever te zijn, is het niet alleen makkelijker om nieuw talent aan te trekken, maar ook om je huidige medewerkers aan je te binden. Hierdoor bespaar je op de kosten van het vervangen en inwerken van nieuwe medewerkers. 

 • Medewerkers als ambassadeurs. Een goede werkgever hoeft geen reclame voor zichzelf te maken: medewerkers doen dat uit zichzelf al. Dit helpt weer bij het aantrekken van nieuw talent. 

 • Productieve medewerkers. In organisaties die hoog scoren op vertrouwen, zijn medewerkers bereid om extra inspanningen te leveren om hun werk af te krijgen. 

 • Loyale medewerkers. In organisaties die goed zorgen voor hun medewerkers, hebben meer medewerkers de intentie om langere tijd bij die organisatie te blijven. 

*Deze cijfers zijn gebaseerd op data van organisaties met een Trust Index-score tussen 70% en 80% versus organisaties met een Trust Index-score tussen 80% en 90%. 

Zo meten we goed werkgeverschap

Great Place To Work helpt organisaties op weg naar een cultuur van vertrouwen. Dat doen we met de Trust Index: ons medewerkersonderzoek dat vertrouwen, trots en plezier in organisaties meet.

Jaarlijks voeren we dit onderzoek in meer dan 10.000 organisaties wereldwijd uit. Omdat de Trust Index is gebaseerd op universele waarden, kan het in elke organisatie worden uitgevoerd, ongeacht grootte, branche of land.

Wil je meer weten over Great Place To Work? Bekijk dan deze video

Anouk Minnes
Anouk studeerde antropologie en commerciële economie en werkt al meer dan tien jaar bij Great Place To Work. Met haar jarenlange kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening is ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Goed werkgeverschap

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.