Brancherapport Multinationals » Great Place to Work Nederland

Brancherapportage
Multinationals

Goed werkgeverschap is meer dan alleen tevreden medewerkers: het gaat erom dat de organisatie een cultuur van vertrouwen, trots en plezier creëert, waarin doelstellingen worden behaald, medewerkers het beste uit zichzelf halen en samenwerken als een team. Great Place to Work Nederland heeft getoetst in welke mate medewerkers die werkzaam zijn bij multinationals deze aspecten in hun werk ervaren.

In deze brancherapportage staan we stil bij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd bij 66 multinationals.

Interesse in andere whitepapers, (branche)rapporten en specials?

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC