Menu

Vertrouwen is geen ‘nice to have’

Het is misschien wel het minst begrepen, het meest onderschatte en helaas soms ook het meest verwaarloosde aspect binnen een organisatie: vertrouwen. Vertrouwen ondersteunt en bepaalt de kwaliteit van iedere interactie, elke relatie, elk project en elk team. En uiteindelijk ook van de relatie met de klant en de reputatie van een organisatie. Een sterke reputatie begint intern. Want één ding hebben succesvolle organisaties met elkaar gemeen – zij blinken uit in vertrouwen.

Anouk Minnes
Leestijd 4 min
5 december 2022, geüpdatet 28 maart 2024

Wanneer medewerkers zichzelf kunnen zijn en elkaar en hun leiders vertrouwen, is de kans vele malen groter dat zij hun volle potentie durven in te zetten. Het maakt dat samenwerking tussen mensen, in teams en tussen afdelingen optimaal verlopen. Hierdoor is er geen afleiding door ‘gedoe’ en kan gefocust worden op de dingen die écht belangrijk zijn en die bijdragen aan het succes van de organisatie. Immers, wanneer er geen vertrouwen is, ontstaan er politieke spelletjes, ontstaat er bureaucratie, pesterijen, slechte of zelfs gestaakte communicatie en andere vele afleidingen waardoor organisatieresultaten niet of vertraagd worden behaald.

René Brouwers, directeur van Great Place To Work Nederland: “In onze overtuiging, dat vertrouwen de belangrijkste factor is voor goed werkgeverschap, worden wij gesterkt door tal van onderzoeken. Onder andere Covey, Lencioni en in 2015 met het onderzoek van Google over de eigenschappen van hun best functionerende teams. In deze best presterende teams bleken medewerkers een zeer grote mate van psychologische veiligheid als belangrijkste drijfveer voor hun succes te benoemen. De basis daarvan is vertrouwen.”

Vertrouwen als belangrijkste concurrentievoordeel

Vertrouwen is dat ene ding wat concurrenten niet kunnen kopiëren. Het lijkt op het eerste gezicht iets softs en ontastbaar. Maar in werkelijkheid is vertrouwen ontzettend pragmatisch en werkt het excellerend. Op basis van de data van Great Place To Work blijkt dat organisaties met een hoge mate van vertrouwen significant betere resultaten laat zien dan organisaties met een lagere mate van vertrouwen. Dit komt overeen met de formule die Covey* gebruikt: “Een hoge mate vertrouwen leidt tot versnelling in de organisatie en lagere kosten. Daarentegen leidt een lage mate van vertrouwen tot vertraging en hogere kosten.” 

Organisaties met een hoge mate van vertrouwen* kenmerken zich door:

 • Leiders zijn eerlijk en vertonen ethisch gedrag

 • Medewerkers krijgen het vertrouwen om hun eigen werk in te richten

 • Leiders zijn goed aanspreekbaar

 • Leiders zijn competent

 • Medewerkers kunnen vragen stellen en daar een eerlijk antwoord op krijgen

 • Een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden

 • Beloftes worden nagekomen

 • Acties komen overeen met wat er is gezegd

Dit resulteert positieve bedrijfsresultaten:

 • Hogere omzetgroei (22.5%)

 • Lager verloop (5%)

 • Meer sollicitanten (6,6 sollicitanten per medewerker)

 • Retentie (89%)

 • Merkambassadeurschap (95%)

 • Productiviteit (97%) 

Organisaties met een lagere mate van vertrouwen* kenmerken zich door:

 • Onduidelijkheid over verwachtingen

 • Onduidelijkheid over rollen en taken

 • Medewerkers worden niet betrokken bij beslissingen

 • Er is geen duidelijke visie

 • Er bestaat vriendjespolitiek

 • Er is geen goede informatievoorziening

 • Beloftes worden verbroken

 • Acties komen niet overeen met wat er gezegd is 

Dit resulteert, ten opzichte van organisaties met een hoge mate van vertrouwen, tot minder goede bedrijfsresultaten:

 • Lagere omzetgroei (6%)

 • Hoger verloop (11%)

 • Meer sollicitanten (4 sollicitanten per medewerker)

 • Mensen willen langer bij de organisatie blijven werken (74%)

 • Merkambassadeurschap (82%)

 • Productiviteit (80%)

Een optimale employee journey: bouw aan je cultuur 

“Culture is the feeling. It’s the thing that you really want to go to work. Or what makes you really not want to go to work.” – Michael C. Bush, global CEO Great Place To Work

Een goede employee journey zorgt voor een consistent positieve employee experience. De basis hiervoor is een goede organisatiecultuur gebaseerd op vertrouwen. In alle fasen van de employee journey is handelen vanuit de (gewenste) organisatiecultuur, en op basis van vertrouwen, cruciaal. Een goede organisatiecultuur kun je helpen bouwen aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 • Zorg voor een duidelijke integratie met de visie, missie en kernwaarden van de organisatie. Spreek jullie intenties en ambities uit en laat duidelijk zien waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Zo bouw je aan geloofwaardigheid.

 • Ieder mens is verschillend, maar wil wel gelijk en eerlijk behandeld worden. Zorg ervoor dat het aanbod aansluit bij verschillende behoeften en wensen. Maak het beleid en initiatieven gevarieerd en beschikbaar voor iedereen in de organisatie, ongeacht functie, leeftijd, hiërarchische positie, religie of achtergrond. Zorg voor een inclusieve cultuur, waar verschillen verwelkomd worden.

 • Eigenheid is belangrijk, kopieer niet zomaar beleid of best practices van een andere organisatie. Bedenk waar jouw organisatie voor staat en geef een eigen draai aan de programma’s en activiteiten die je aanbiedt. Bedenk iets wat mensen trots maakt om over te vertellen als zij op een feestje staan en wat mensen zullen onthouden.

 • En als laatste, zorg ervoor dat de programma’s en activiteiten een gevoel van waardering, vrijgevigheid en warmte in zich dragen. Wanneer je als organisatie in staat bent om persoonlijke verbindingen te maken, zullen individuele medewerkers zich gezien en erkent voelen. Dat is één van onze eerste levensbehoeften als mens en medewerkers verdienen dit respect.

Een cultuur van vertrouwen, niet alleen tussen leiders en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling bevordert de samenwerking en maakt dat beslissingen sneller gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk leidt vertrouwen tot betere bedrijfsresultaten. Organisaties met een hoge mate van vertrouwen hebben een hogere omzetgroei, lager verloop, trekken meer sollicitanten aan, een hoger merkambassadeurschap en een hogere productiviteit. Een goede employee journey is alleen succesvol indien er in alle fases gewerkt gehandeld wordt op basis van vertrouwen. 

Hoe gaat het bij jullie organisatie?

Vertrouwen is niet soft of alleen maar een ‘nice to have’. Het draait niet alleen om empathie maar juist ook om opleveren van resultaten en de verwachtingen duidelijk hebben. Hoe staat het bij jullie organisatie? Hoeveel procent van jullie tijd besteden jullie aan het echte werk? Weet iedereen binnen de organisatie wat de prioriteiten zijn? Luisteren jullie naar alle medewerkers? En leveren jullie wat jullie beloven aan jullie klanten?

Anouk Minnes
Anouk werkte +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening was ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Organisatiecultuur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.