Flag

Best Practice: MVO-beleid


Steeds meer organisaties passen een MVO-beleid toe. Op steeds grotere schaal zie je op websites een stukje geschreven over hoe de organisatie bijdraagt aan de samenleving. De een maakt een geldbedrag vrij voor een goed doel en de ander gaat samen bomen planten. Maar hoe zorg je ervoor dat het MVO-beleid past bij de organisatie en bijdraagt aan de trots van de mensen binnen de organisatie?

Betrek medewerkers bij het MVO-beleid

Organisaties die op een transactionele manier omgaan met de werknemer, informeren werknemers over de filantropische activiteiten die de organisatie onderneemt. Echter, echte betrokkenheid van de hele organisatie bij deze activiteiten is ver te zoeken als alle communicatie alleen vanuit een richting wordt verspreid. Wanneer er een relationele omgang is, worden medewerkers actief betrokken bij de MVO-activiteiten om iets terug te geven aan de maatschappij. Daarmee ontstaat een gemeenschappelijke trots.

Organisaties kunnen dit doen door samen met werknemers de projecten en initiatieven te bespreken en te bekijken hoe zij met hun core business een steentje kunnen bijdragen. Ook kan dit door bijvoorbeeld vrije tijd voor de werknemer vrij te maken om vrijwilligerswerk te doen en collega’s elkaar te laten inspireren op dit gebied. Daarbij komt ook dat werknemers actief erkend mogen worden voor hun bijdrage aan de samenleving. Een organisatie die een Best Practice heeft op het gebied van Bijdragen is Viisi.

Best Practice Viisi: Stichting LEF

Samen met Stichting Leven en Financiën (LEF) start Viisi komend jaar met het verzorgen van gastcolleges op MBO-scholen in de regio Amsterdam. Stichting LEF zet zich al enkele jaren met succes in om MBO-studenten verantwoordelijk met geld om te leren gaan. Bij Viisi wordt er naartoe gewerkt dat uiteindelijk alle consultants een paar keer per jaar een gastcollege verzorgen op een MBO-school in de regio. Door MBO-leerlingen te leren om beter met geld om te gaan, kunnen de consultants van Viisi hun kennis gebruiken om een mooie bijdrage aan de samenleving te leveren vanuit de core business van Viisi.

Waarom een Best Practice?

Great Place to Work heeft vijf criteria ontwikkeld waarmee werkgeversbeleid wordt beoordeeld. Deze zijn van belang voor het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur en het effectiever maken van het beleid. Van de vijf criteria blinkt deze Best Practice uit op twee criteria. Namelijk, originaliteit en integratie met de kernwaarden. Viisi gebruikt de expertise die binnen de eigen organisatie aanwezig is om anderen verder te helpen. Viisi laat hier een bijzonder en origineel programma zien waarbij ze haar kennis niet alleen gebruikt om met de core business klanten te ondersteunen, maar ook om anderen die dit goed kunnen gebruiken te helpen. Het beleid is origineel en in verbinding met de kernwaarden.

MVO-beleid dat past bij de core business

Als je als organisatie iets wil toevoegen aan de maatschappij is het dus verstandig om met zorg iets uit te kiezen wat bij je past. Waar staat de organisatie voor en hoe kunnen wij dit reflecteren op de samenleving? Wanneer organisaties gebruik maken van hun core business om bij te dragen aan de maatschappij, ontwikkelen zij ook een effectiever programma. Bekijk wat de organisatie voor sterktes heeft om mee aan de slag te gaan en betrek werknemers actief bij de activiteiten. Op die manier kun je mooie initiatieven bedenken die tegelijkertijd een toegevoegde waarde zijn voor de samenleving en ook het gemeenschappelijke gevoel van trots bij werknemers stimuleren.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: → Verwelkomen (Onboarding) → Delen - Bijdragen aan de maatschappij → Ontwikkelen → Werven → Best Practices gidsen → Spreken → Luisteren → Inspireren → Delen - Belonen → Bedanken → Zorgen

Comments