Flag

Best Practice: een goede werk-privébalans

Er is een verschil tussen een transactionele omgang en een relationele omgang met de medewerker. Een organisatie die op transactionele basis met de medewerker omgaat, faciliteert een werk-privébalans voor de medewerker, zoals deze is vormgegeven in de regels en wetten van het bedrijf en binnen de kaders die de overheid meegeeft. Oftewel, volgens het boekje. Logisch, zou je zeggen. Er moeten regels zijn, toch? Of zou er meer te zeggen zijn voor een relationele omgang?

Werk-privébalans

Het zorgen voor een optimale werk-privébalans voor de medewerker is een van de negen beleidsterreinen in de Culture Audit. En inderdaad, er moeten kaders bepaald worden om deze werk-privébalans te kunnen faciliteren. Echter, dat betekent niet dat je de medewerker slechts moet zien als iemand die werk verricht, geld verdient en weer naar huis gaat. Je kunt je medewerker ook zien als iemand die meebouwt aan het bedrijf en hierbij het beste uit zichzelf kan halen. Dan is de omgang relationeel in plaats van transactioneel. Wanneer dit zo is, reageert de organisatie op een persoonlijke manier op de behoefte van medewerkers om hun werk te kunnen balanceren met hun persoonlijk leven en familieverplichtingen. Op deze manier staat de medewerker het beste in zijn of haar kracht, wat reflecteert op de werkresultaten. Een Best Practice op het gebied van zorgen voor de werk-privébalans is die van AbbVie.

Best Practice AbbVie: Life Navigation

AbbVie heeft een trainingsprogramma ontwikkeld dat de naam ‘Life Navigation’ draagt. Dit is een trainingsprogramma waarin AbbVie de medewerkers ondersteunt bij het zoeken naar de juiste persoonlijke balans tussen werk en privé. De training bestaat uit vijf sessies van drie uur waarbij het krijgen van controle over je tijd centraal staat. Een goede controle leidt ertoe dat medewerkers relaxter, creatiever en productiever in het leven én het werk komen te staat.

Bij aanvang moeten de medewerkers zich een tot vier doelen stellen die gaan bepalen welke richting ze op willen en welke veranderingen (werk/privé) ze daarbij voor ogen hebben. Vervolgens wordt onderzocht welk deel van de dag de medewerkers de meeste energie hebben en het meest actief en productief zijn én in welke omgeving ze geïnspireerd raken en ongestoord kunnen werken. Medewerkers worden zich hierdoor sterk bewust van wie ze zijn en wat ze prettig vinden. Na de training kunnen ze in overleg met hun managers bepalen welke werktijden goed bij ze passen, welke omgeving ze inspireert en hoe ze in het vervolg aan de slag willen.

Waarom een Best Practice?

Great Place to Work heeft vijf criteria ontwikkeld waarmee werkgeversbeleid wordt beoordeeld. Deze zijn van belang voor het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur en het effectiever maken van het beleid. Van de vijf criteria blinkt deze Best Practice uit op Variëteit, Originaliteit en Warmte. Flexibiliteit, balans en ruimte voor het individu passen ook bij het Life Navigation programma van AbbVie. Door de wensen en energie van de medewerker centraal te stellen, profiteert AbbVie van de verhoogde productiviteit. Daarnaast ervaart de medewerker dat het werk beter en plezieriger gaat door deze begeleiding. Een uitgebreid, genereus en belangrijk onderdeel van het Zorgen-beleid van AbbVie.

Wat kan mijn organisatie doen?

Het ondersteunen van het persoonlijk leven van de medewerker kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door op een proactieve manier met medewerkers in gesprek te gaan over flextijden, job sharing, telewerken en alternatieve werkschema’s. Het tonen van betrokkenheid en belangstelling speelt hierbij een grote rol. Elke medewerker is uniek en heeft andere behoeften wat betreft zorg en steun vanuit de organisatie. Hoe beter dit gedaan wordt, hoe meer een medewerker ook in staat is het beste uit zichzelf te halen.

Maak daarbij uitzonderingen voor exceptionele casi en verwijs naar diensten voor begeleiding en coaching wanneer dit nodig is. Individuele zorg en aandacht kan al door middel van kleine dingen tot uiting worden gebracht, zoals het sturen van bloemen wanneer zich een vervelende situatie voordoet of het bezoeken van een medewerker in het ziekenhuis. Moedig ook flexibele werktijden en vrije tijd aan bij overlijdenssituaties en ziekte binnen de familie. Het maximaal haalbare is om het voor medewerkers mogelijk te maken anderen te helpen omgaan met crises binnen persoonlijke- en/of familiesferen.

Transactionele of relationele omgang?

Op een relationele manier omgaan met de medewerker houdt in dat er individuele aandacht gegeven wordt aan de werk-privébalans van medewerkers en dat zij hierin worden gesteund. De zorgtaak van de organisatie is om te stimuleren dat medewerkers hun werk goed kunnen combineren met hun privéleven. Elke medewerker is uniek en heeft andere zorgbehoeften. Als hier goed op ingespeeld wordt, zullen zij beter in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Zij zullen ook op het werk beter in hun kracht staan, wat een positieve invloed heeft op de resultaten van de organisatie. Een transactionele omgang is hiervoor niet genoeg.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: → Verwelkomen (Onboarding) → Delen - Bijdragen aan de maatschappij → Ontwikkelen → Werven → Best Practices gidsen → Spreken → Luisteren → Inspireren → Delen - Belonen → Bedanken → Zorgen

Comments