Flag

Best Practice: conflicten oplossen

Conflicten oplossen. Het is niet onze meest favoriete bezigheid. En toch is het van groot belang om zowel op individueel-, team- als organisatieniveau de bedrijfsvoering naar een volgende niveau te tillen. Wanneer conflicten actief worden behandeld met betrokkenheid van velen, kan het effectiever worden opgelost en minder zorg creëren op de lange termijn. Want stel jezelf eens de vraag: hoe kunnen medewerkers in mijn organisatie ongewenste situaties op de werkplek aangeven of conflicten met het management oplossen?

Conflicten oplossen

Luisteren is één van de negen beleidsterreinen van de Culture Audit waarmee Great Place to Work onderzoek doet naar werkgeversbeleid binnen een organisatie. Het oplossen van conflicten valt hier ook onder. Een organisatie die een transactionele omgang heeft met de medewerkers, laat issues die er spelen bij hun directe leidinggevende neerleggen. Maar wordt hier dan actief op de lange termijn een oplossing gezocht? Nee, daarvoor is er echt meer vereist.

Wanneer organisaties op een relationele manier met elkaar omgaan, wordt er binnen de organisatie actief aangemoedigd om persoonlijke dialogen aan te gaan om werkconflicten op te lossen. Meerdere wegen om conflicten op te lossen worden dan duidelijk bekendgemaakt. Er zijn duidelijke beroepsmogelijkheden om grieven op een eerlijke en vertrouwelijke manier te behandelen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een ombudspersoon of vertegenwoordiger van de medewerkers. Ook kunnen er commissies van medewerkers worden opgezet om die conflicten samen op te lossen. Een organisatie die een Best Practice heeft op dit gebied is DELA.

Best Practice: Emotiemanagement

Bij DELA bieden ze in hun opleidingsprogramma de module Emotiemanagement aan. Deze module is samengesteld om zo effectief mogelijk te werken in situaties waar emoties een rol spelen, bijvoorbeeld in het geval van een conflict. Daarnaast speelt de vertrouwenspersoon een prominente rol binnen DELA. Er zijn diverse vertrouwenspersonen, zodat er vanuit elke sector een vertegenwoordiging is. Al tijdens het kennismakingsprogramma maken collega’s kennis met de vertrouwenspersonen en ook voor de ‘zittende’ populatie ontplooien zij regelmatig activiteiten om zich voor te stellen. Laagdrempeligheid en bekendheid zijn natuurlijk belangrijk. Dit zorgt ervoor dat niemand zich bij DELA hoeft af te vragen waar hij of zij naar toe moet als er raad nodig is en je het binnen de normale lijnen lastig vindt.

Waarom een Best Practice?

Great Place to Work heeft vijf criteria ontwikkeld waarmee werkgeversbeleid wordt beoordeeld. Deze zijn van belang voor het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur en het effectiever maken van het beleid. Van de vijf criteria blinkt deze Best Practice uit op de twee criteria van variëteit en toegankelijkheid. Omdat de core business van DELA een emotioneel karakter heeft, zijn vertrouwenspersonen en begeleiding van groot belang. Door een aparte module Emotiemanagement aan te bieden, en daarnaast de vertrouwenspersonen zichtbaar te laten zijn binnen de organisatie, kunnen medewerkers adequaat geholpen worden wanneer nodig.

Vertrouwen

Nadat je jezelf hebt afgevraagd hoe conflicten binnen jouw organisatie worden opgelost, heb je kunnen lezen hoe dit op een effectieve manier kan worden gedaan. Hierbij speelt vertrouwen een belangrijke rol. Kan ik mijn issues met iemand bespreken? Wordt er serieus mee omgegaan? En wordt er ook actief wat mee gedaan? Wanneer dit duidelijk is voor iedereen, kunnen we werken aan een sterke organisatiecultuur waarbij vertrouwen ten grondslag ligt aan het oplossen van conflicten.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: → Verwelkomen (Onboarding) → Delen - Bijdragen aan de maatschappij → Ontwikkelen → Werven → Best Practices gidsen → Spreken → Luisteren → Inspireren → Delen - Belonen → Bedanken → Zorgen

Comments