Flag

Best Practice: Waarderen


Je hebt je taken goed gedaan en wat er door de organisatie van je werd verwacht, heb je waar gemaakt. Daarvoor in ruil krijg je een bedankje voor je inzet. Dat is de manier waarop organisaties die op transactionele basis opereren, hun medewerkers bedanken. Krijg je een warm gevoel bij deze vorm van bedanken? Nee, ik ook niet. Maar hoe kan het dan wel? En waarom is bedanken zo belangrijk?

Waarderen

Binnen organisaties die op een transactionele manier met medewerkers omgaan, wordt loyaliteit aan de organisatie en goed werk beloond. Wanneer er op een relationele manier van omgang met medewerkers is, gaat bedanken veel verder. Dan wordt er een klimaat van waardering opgebouwd. En dat houdt meer in dan alleen het bedanken voor loyaliteit en hard werken. Dat betekent dat dankbaarheid en waardering op dagelijks niveau geïntegreerd worden in de cultuur. Er wordt een klimaat van waardering gecultiveerd door het erkennen van goed werk en extra inzet op oprechte, frequente en unieke manieren. Niet alleen eenrichtingsverkeer vanuit het management, maar ook vooral door medewerkers naar elkaar toe. Een organisatie die op dit gebied een Best Practice heeft is Atlassian.

Elkaar Kudos geven

Bij Atlassian kunnen collega’s elkaar Kudos geven. Dat is een bedankje/cadeautje voor medewerkers die iets extra’s hebben gedaan, elkaar hebben ondersteund in een project of op een andere manier iets buitengewoons hebben gedaan voor Atlassian. Elke medewerker kan zijn of haar collega’s Kudos geven zonder dat er goedkeuring van het management nodig is. De medewerker ontvangt dan een handgeschreven kaart en een cadeautje ter waarde van 20 euro in de vorm van een Bol.com-bon, wijn, koffiekaart etc. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen er Big Kudos gegeven worden. Dit kan een cadeau zijn van ongeveer 500 euro. Deze heeft wel de manager's goedkeuring nodig. De Kudos worden binnen een week na de aanvraag aan de medewerker gegeven. Het is een mooie manier om mensen die zich extra inzetten, ook extra en persoonlijk te belonen. Kudos worden altijd gekoppeld aan het naleven van een van de waardes van Atlassian.

Waarom een Best Practice?

Great Place to Work heeft vijf criteria ontwikkeld waarmee werkgeversbeleid wordt beoordeeld. Deze zijn van belang voor het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur en het effectiever maken van het beleid. Van de vijf criteria blinkt deze Best Practice uit op de criteria toegankelijkheid en integratie met de kernwaarden. Iedereen kan iedereen Kudos toesturen. Elkaar onderling een schouderklopje geven maakt dat er verbinding op de werkvloer plaatsvindt. Het programma is toegankelijk omdat iedereen een Kudo kan ontvangen. Op deze manier stimuleert Atlassian oprecht een cultuur van bedanken.

Een cultuur van waardering

Betrokken zijn met elkaar en elkaar op een continue basis bedanken en erkennen. Dat is het fundament voor een cultuur van waardering. Als medewerkers zich gewaardeerd voelen, voelen zij zich ook meer betrokken bij de organisatie. Op die manier creëer je een succescultuur waar iedereen samen aan bouwt.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:


Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: → Verwelkomen (Onboarding) → Delen - Bijdragen aan de maatschappij → Ontwikkelen → Werven → Best Practices gidsen → Spreken → Luisteren → Inspireren → Delen - Belonen → Bedanken → Zorgen

Comments