Great Place to Work » Great Place to Work Nederland

Extra’s als een pingpongtafel zijn leuk, maar geen garantie voor goed werkgeverschap. Sommige organisaties lijken van buitenaf een goede werkgever die alles biedt, zoals een goed salaris en mooi gebouw, maar waar eigenlijk de interne organisatiecultuur niet op orde is. Onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier zijn bepalend of de organisatie het beste uit zichzelf en haar mensen haalt.

De belangrijkste aspecten voor het zijn van een Great Place to Work zijn niet duur. Iedere organisatie, van elke grootte en in elke sector, kan een Great Place to Work zijn. Het goede nieuws is dat wereldwijd 1 biljoen mensen werken bij goede werkgevers. Helaas is het ook het geval dat 2 biljoen mensen wereldwijd niet gelukkig zijn op werk. En dat zijn een heleboel mensen. Het is onze missie om dat te veranderen. Ons doel is dat iedere organisatie een Great Place to Work is en en dat binnen een Great Place to Work iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, dit ook zo ervaart. 

In deze TED video deelt onze global CEO Michael C. Bush drie tips, op basis van onze internationale data en inzichten, om te zorgen dat de medewerkers van jouw organisatie blijer naar werk gaan. 

 

Het model voor het zijn van een Great Place to Work

 

Great Place to Work kijkt vanuit twee perspectieven naar goed werkgeverschap: vanuit de medewerkers en vanuit de organisatie. Beide onderzoeken vormen een leidraad om te ontwikkelen naar een Great Place to Work. De perspectieven zijn aan elkaar gekoppeld om zo inzicht te geven in of wat je doet als organisatie ook het gewenste effect heeft op de medewerkers. 

Medewerkersonderzoek


Vanuit het perspectief van medewerkers is een Great Place to Work een organisatie waarin je vertrouwen hebt in degenen voor wie je werkt, trots bent op je baan en plezier hebt met collega’s. Het Great Place to Work onderzoek biedt inzicht in wat er echt speelt binnen de organisatie en geeft concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 

Organisatieontwikkeling_Perspectief via het medewerkersonderzoek

Werkgeversonderzoek


Vanuit het perspectief van de organisatie is een Great Place to Work een organisatie waar doelen worden behaald, met mensen die het beste uit zichzelf halen en samenwerken als een team in een omgeving van vertrouwen. De Culture Audit biedt een framework om het werkgeversbeleid vorm te geven en de organisatiecultuur inzichtelijk te maken.

Organisatiecultuur als onderdeel van organisatieontwikkeling

Goed werkgeverschap levert resultaat

Mensgerichte organisaties zijn niet soft. De focus op vertrouwen en het handelen naar het zijn van een organisatie die bestaat uit mensen en onderlinge relaties, in plaats van cijfers, heeft positieve gevolgen die leiden tot betere bedrijfsresultaten.

1. Focus behalen op organisatiedoelstellingen
In een omgeving van vertrouwen is er geen afleiding die veroorzaakt kan worden door onduidelijkheid over doelen of onderling wantrouwen. Dit zorgt voor een gezamenlijke focus op het behalen van doelen, die zowel cijfermatig als op andere doelen gericht kan zijn. 

2. Innovatie komt tot bloei
In een omgeving van vertrouwen durven mensen met creatieve ideeën te komen en meer van zichzelf te laten zien, zonder dat daar specifiek om wordt gevraagd. Er is ruimte voor eerlijke feedback en mensen worden betrokken bij beslissingen die van invloed op hen zijn. 

3. Betere onderlinge samenwerking
Medewerkers zien elkaar als meer dan alleen collega’s wanneer zij elkaar vertrouwen waardoor zij het gevoel hebben onderdeel uit te maken van iets groters dan zichzelf en echt een teamgevoel kan ontstaan. 

Hoe helpt Great Place to Work organisaties?

Wij geloven dat iedere organisatie, ongeacht omvang of sector, een Great Place to Work kan zijn en zou moeten zijn. Wij willen zoveel mogelijk organisaties als een Great Place to Work kunnen erkennen én organisaties die dat niet zijn willen we helpen in hun ontwikkeling daar naar toe. Dit doen wij, in Nederland en in 57 andere landen, op basis van hetzelfde gedachtegoed en methodologie. Vanuit Nederland werken wij vanuit drie uitgangspunten. De keuze voor 1 van de richtingen stemmen wij af op basis van de behoefte van jullie organisatie. 

Partner in ontwikkeling


Heeft jouw organisatie begeleiding of advies nodig in jullie ontwikkeling naar het zijn van een Great Place to Work? Wij bieden een 3-jaren traject met een combinatie van onderzoek, advies en workshops. Dit traject maken wij passend voor jouw organisatie. 

Het bieden van inzichten


Wil je weten wat er echt speelt binnen jouw organisatie? Op basis van de twee onderzoeken krijg je inzicht in wat er door de medewerkers gewaardeerd wordt en wat de verbeterpunten zijn. Dit traject bestaat uit verschillende metingen. 

Certificering & Best Workplaces


Door de titels Great Place to Work Certified en de Top Best Workplaces erkennen wij goede werkgevers in Nederland én in 52 andere landen. De erkenning is gebaseerd op het medewerkersonderzoek en de evaluatie van het werkgeversbeleid. Voldoet jullie organisatie aan de criteria?

Welke organisaties zijn een Best Workplace? 

Al 17 jaar publiceert Great Place to Work Nederland jaarlijkse de Best Workplaces lijst. Deze organisaties voldoen aan de Great Place to Work criteria. Ben je benieuwd naar welke organisaties er in de afgelopen jaren zijn erkend? Je kunt zoeken op lijst, organisatienaam, locatie, grootte en branche. 

Staat jouw organisatie er niet bij? Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Meer dan 6.000 organisaties gingen jullie voor. Ontdek hun ervaringen. 

Iedere organisatie kan een Great Place to Work zijn ongeacht omvang of sector. Wat levert werken aan goed werkgeverschap op? Ontdek in de klantcases wat deelname aan het Great Place to Work heeft opgeleverd voor  onder andere  DELA, Novo Nordisk, Nationale Politie, Lean Consultancy Group en Rexel. 

Hoe scoort jouw organisatie op goed werkgeverschap?

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC