Menu

Testimonials Solid Professionals

Solid Professionals wil een topwerkgever worden. Daarbij is het belangrijk om een 'secure base' cultuur te hebben. We gaan in gesprek met Rosa Vroegindeweij, corporate recruiter bij Solid Professionals.

Rosa-Vroegindeweij-circle
Rosa Vroegindeweij was tot 2022 werkzaam bij Solid Professionals. Solid Professionals ondersteunt organisaties in de financiële sector met kennis, capaciteit en innovatie, zodat zij makkelijker meebewegen met de tijd.
Ga naar website

1. Wat was de aanleiding om mee te doen met Great Place To Work?

"Het is onze ambitie om een topwerkgever te worden en die vervolgens dagelijks te zijn en te blijven. Daarin is het met name van belang om zoals wij het noemen een ‘secure base’ cultuur te hebben. Daarin is voor ons onder andere het stuk caring belangrijk, wat alles te maken heeft met vertrouwen en veiligheid. Daar sluit de Trust Index perfect op aan, om dat ook echt te kunnen meten.

Het geeft antwoord op vragen als: In hoeverre zijn we al een ‘secure base’, in hoeverre kunnen we dat nog bevorderen en in hoeverre moeten we de dingen die we doen vasthouden? Waar het Great Place To Work-model en onderzoek voor staat heeft grote overeenkomsten met de visie en ambitie die wij hebben." 

2. Hoe geven jullie opvolging aan het onderzoek?

"Solid Professionals bestaat uit drie verschillende schillen: kantoormedewerkers, consultants en young professionals. Wanneer de resultaten vanuit de Trust Index bekend zijn, gaan we in die verschillende groepen het gesprek aan met onze collega’s. We kiezen ervoor om per groep het gesprek aan te gaan om zo goed mogelijk de specifieke behoefte van die groep in kaart te brengen. We begeleiden deze gesprekken vanuit de Great Place To Work-projectgroep, die bestaat uit personen met verschillende functies uit verschillende lagen van de organisatie.

Vervolgens brengen we de informatie uit de gesprekken in kaart, waarna we de resultaten daarvan presenteren aan de directie en verbeteracties formuleren."

3. Wat waren de belangrijkste lessen in het begin?

"Dat we erachter kwamen dat onze consultants en young professionals zich minder verbonden voelden met de organisatie ten opzichte van kantoormedewerkers. Daarom hebben we voor de young professional lunches bij de klant georganiseerd en sturen de consultants wekelijks een vlog over hun projecten bij de klant.

Ook is het besef gekomen dat alles valt of staat met heldere en transparante communicatie. Vandaar dat we voor elke derde donderdag van de maand overleg & borrel een business boost versturen om iedereen op de hoogte te stellen van nieuws en veranderingen. Tijdens de derde donderdag wordt ook stil gestaan bij successen en dat wordt gevierd met champagne." 

"Het is een bewijs dat we niet alleen pretenderen een goede werkgever te zijn. Het is ook echt zo, want onze medewerkers zeggen het." 

Rosa Vroegindeweij, corporate recruiter bij Solid Professionals

4. Welke veranderingen zijn er gerealiseerd naar aanleiding van de resultaten?

"‘Hoe gaat het met je? Hoe was je weekend?’ Persoonlijke betrokkenheid gaat als vanzelf binnen Solid Professionals, maar professionele betrokkenheid is een aandachtspunt. Daarbij gaat het om kritische feedback durven geven. Om dat meer een plaats te geven hebben we #beatyesterday als jaarthema gekozen en daar een plan voor gemaakt, om meer een topsportcultuur te creëren waarin gevraagd en ongevraagd feedback geven als must wordt gezien. 

Ook ontdekten we door de dialoogsessies dat er een grote overlap werd ervaren tussen de twee expertises van onze consultancy-tak en er hierover onenigheid ontstond. Door deze twee groepen samen te voegen hebben we dit kunnen oplossen. Ook hebben we een nieuw trainingsprogramma ontworpen voor de young professionals om individueler in te kunnen spelen op hun ontwikkelbehoeftes en de arbeidsvoorwaarden geëvalueerd. Tot slot zijn we begonnen om een professionaliseringsslag te maken op het gebied van performance management. Om zo voor iedereen een stip op de horizon te creëren wat betreft persoonlijke ontwikkeling met een daarbij horende transparante en eerlijke beloning."

5. Hoe hebben jullie het traject ervaren?

"Ik heb het ervaren als een mooi initiatief en een mooi middel waarmee je heel erg goed kunt inspelen op de behoefte van medewerkers. Daarbij vind ik het voor mij persoonlijk, zeker gezien de huidige tijd waarin we zitten, veel zeggen over onze organisatie dat we ook nu jaarlijks het Great Place To Work-traject uitvoeren. Dwars door reorganisaties en de financieel moeilijke tijd heen, wordt het belang gezien om in te spelen op de behoeftes van onze collega’s die uit de resultaten van het onderzoek komen." 

6. Wat heeft Great Place To Work jullie als organisatie opgeleverd?

"Naast dat het heeft geholpen met het vergroten van onze naamsbekendheid en employer branding is het een bewijs van een onafhankelijke partij dat we niet alleen pretenderen een goede werkgever te zijn. Het is ook echt zo, want onze medewerkers zeggen het. Ook bij het werven van nieuwe collega’s is dit erg fijn om te benoemen. Intern heeft het ervoor gezorgd dat er een plek is om je stem te laten horen en de secure base gedachte achter daring en caring ook uit te kunnen voeren. Je mening geven, je behoefte te vertellen en van daaruit het werkgeluk van medewerkers van Solid Professionals te vergroten."

Lees ook