Analyse van de organisatiecultuur » Great Place to Work Nederland

Culture Audit

De Culture Audit is het middel om inzicht te krijgen in de organisatiecultuur en geeft handvatten aan de werkgever om binnen de negen Great Place to Work thema’s het beleid, programma’s en initiatieven bewust in te richten om de cultuur te versterken. In de Culture Audit vertelt de organisatie wie zij zijn als werkgever en wat medewerkers hiervan in hun dagelijkse werk ervaren.

De negen thema’s van de Culture Audit helpen organisaties om hun organisatiecultuur expliciet te maken, te veranderen of te versterken. Een succesvolle organisatie kent zijn eigen DNA en toekomstplannen en nog belangrijker… medewerkers weten dit te vertalen in hun dagelijkse werk. Het beleid en initiatieven binnen een organisatie hebben directe invloed op de beleving en inzet van medewerkers, hoe mensen samenwerken en de mate waarin organisatiedoelstellingen worden behaald. 

Veel organisaties beschikken op papier over indrukwekkende programma’s, maar halen hier in de praktijk niet altijd het beste uit. Dit kan komen omdat het beleid geen aansluiting vindt bij de dagelijkse praktijk van de medewerker. In combinatie met het medewerkersonderzoek is de Culture Audit een mooi instrument om de effectiviteit van het werkgeversbeleid in de praktijk te meten en vergroten. 

Wil je als organisatie meedoen aan certificering (en daarmee in aanmerking komen tot een positie bij de lijst van Best Workplaces)? Dan is participatie aan de Culture Audit (en met het medewerkersonderzoek) een vereiste. 

Culture Audit: 9 thema's

De Culture Audit bestaat uit twee delen die door de organisatie zelf wordt geschreven (veelal door een Great Place to Work projectgroep bestaande uit medewerkers met verschillende rollen). Culture Audit deel 1 bestaat uit feitelijke gegevens zoals trainingsuren, demografische kenmerken en verzuimpercentage. Culture Audit deel 2 bestaat uit open vragen over de negen thema's die wij hieronder toelichten.

1. Werven & Verwelkomen

Hoe werf  je mensen die passen binnen de organisatiecultuur? En hoe verwelkom je nieuwe medewerkers?

2. Inspireren

Hoe inspireer je medewerkers in dat hun werk meer betekenis heeft dan zomaar een baan?

Ontdek Best Practices op het thema Inspireren

3. Spreken

Hoe deel je regelmatig en transparant belangrijke informatie?

Ontdek Best Practices op het thema Communicatie

4. Luisteren

Op welke manier kunnen medewerkers feedback geven over hun werk(omgeving), worden zij betrokken en kunnen zij ongewenste situaties aangeven?

5. Bedanken

Hoe toon je waardering voor extra inzet, goede resultaten of andere successen van medewerkers?

Ontdek Best Practices op het thema Bedanken

6. Zorgen

Hoe help je medewerkers om een balans te vinden tussen werk en privé? En hoe ondersteun je de medewerkers tijdens en na belangrijke gebeurtenissen?

Ontdek Best Practices op het thema Werk privé balans

7. Ontwikkelen

Hoe laat je medewerkers hun talenten ontwikkelen en vergroot je hun persoonlijke groei?

Ontdek Best Practices op Ontwikkelen 

8. Vieren

Hoe vier je successen en stimuleer je een teamgevoel?

Ontdek Best Practices op het thema Vieren

9. Delen

Hoe bevorder je een gevoel van eerlijkheid en transparantie over beloning? En hoe kunnen medewerkers deelnemen en bijdragen aan het MVO-beleid?

Ontdek Best Practices op MVO-beleid en Beloningsbeleid

De belangrijkste aspecten van de Culture Audit

Geen HR plan meer, maar de Culture Audit

De Culture Audit draait om het beleid in de dagelijkse praktijk. Vele HR plannen worden gemaakt voor het MT, maar de medewerker voelt er weinig bij. De Culture Audit laat je als HR denken over de beleving dat je wilt meegeven. 

Best Practices

Benieuwd naar wat de goede werkgevers zo goed maakt? Via de thema's uit de Culture Audit geven wij inzicht in de succesvolle programma's en initiatieven van de Best Workplaces. Het zijn praktische voorbeelden die ter inspiratie dienen. Ieder jaar publiceren wij een Best Practices gids. Ontdek alle Best Practices. 

Wereldwijde VOAHI methode

In alle landen waarin wij gevestigd zijn maken wij gebruik van de VOAHI methode. Goed werkgeverschap draait niet om alleen secundaire arbeidsvoorwaarden of faciliteiten. Daarom kijken we naar Variëteit (Variety), Originaliteit (Orginality), Toegankelijkheid (All-Inclusiveness), Warmte (Human Touch) en Integration (Integratie). 

Koppeling met de medewerkersbeleving

Veel organisaties beschikken op papier over indrukwekkende programma’s, maar halen in de praktijk niet het gewenste resultaat. Het inzicht dat de Culture Audit geeft, helpt het succes van het beleid te vergroten. De inzichten uit de Culture Audit kunnen gekoppeld worden aan resultaten van het medewerkersonderzoek om te zien wat het effect van de organisatiecultuur is. 

Employee Experience

Employee experience draait om de beleving die medewerkers ervaren binnen de organisatie, van werving tot uitdiensttreding. Deze nieuwe term beschrijft in feite wat de Culture Audit al jaren beschrijft. Als je als organisatie werkt aan de negen thema's en die vanuit de vijf criteria constant blijft verbeteren, in ogenschouw nemend, hoe het blijft linken met de medewerkersbeleving dan bouw je de beste employee experience. 

Interne & Externe communicatie

De Culture Audit kun je gebruik in zowel de interne communicatie om vertrouwen te bouwen en het trotsgevoel te versterken. Anderszijds gebruiken veel organisaties de Culture Audit in hun arbeidsmarktcommunicatie. Het geeft namelijk op een praktische wijze weer wat de organisatie doet op verschillende ascepten. Dit kan duidelijkheid voor huidige medewerkers brengen en voor potentiele werkzoekenden een goed beeld van wat ze mogen verwachten. 

Wil je meer weten wat de Culture Audit jouw organisatie oplevert? 

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC