Analyse van de organisatiecultuur » Great Place to Work Nederland

Culture Audit

Michael quote BPP gids


De Culture Audit is het middel om inzicht te krijgen in jullie organisatiecultuur. Het geeft handvatten om, binnen de negen Great Place to Work thema’s, het beleid, programma’s, rituelen en tradities bewust in te richten om de cultuur te versterken. In de Culture Audit vertellen jullie wie jullie zijn als werkgever en wat medewerkers hiervan in hun dagelijkse werk ervaren. Het beleid en rituelen binnen een organisatie hebben directe invloed op de beleving en inzet van medewerkers, hoe mensen samenwerken en de mate waarin doelen worden behaald. 

Veel organisaties beschikken op papier over indrukwekkende programma’s, maar halen hier in de praktijk niet altijd het beste uit. Dit kan komen omdat het beleid geen aansluiting vindt bij de dagelijkse praktijk van de medewerker. In combinatie met het medewerkersonderzoek (Trust Index) is de Culture Audit een mooi instrument om de effectiviteit van het werkgeversbeleid in de praktijk te meten en vergroten. 

Willen jullie meedoen aan certificering (en daarmee in aanmerking komen tot een positie op de Best Workplaces lijst)? Dan is participatie aan de Culture Audit (en met het medewerkersonderzoek) een vereiste. 

Ontdek op deze pagina:

 • De 9 thema's van de Culture Audit
 • Voorbeelden van de Culture Audit van enkele Best Workplaces
 • Wat de Culture Audit jouw organisatie kan opleveren
 • Tips van enkele Best Workplaces over het schrijven van een goede Culture Audit
 • Antwoorden op de meest gestelde vragen

Een paar keer per jaar organiseren wij, samen met een deelnemende organisatie, een Culture Audit inspiratiesessie. De volgende sessie zal in september plaatsvinden, samen met Tony's Chocolonely. Wil je hierbij zijn? Stuur een e-mail naar NL_Info@greatplacetowork.com

Culture Audit: 9 thema's

De Culture Audit bestaat uit twee delen die door de organisatie zelf wordt geschreven (veelal door een Great Place to Work projectgroep bestaande uit medewerkers met verschillende rollen). Culture Audit deel 1 bestaat uit feitelijke gegevens zoals trainingsuren, demografische kenmerken en verzuimpercentage. Culture Audit deel 2 bestaat uit open vragen over de negen thema's die wij hieronder toelichten.

1. Werven & Verwelkomen

Hoe werf  je mensen die passen binnen de organisatiecultuur? En hoe verwelkom je nieuwe medewerkers?

2. Inspireren

Hoe inspireer je medewerkers in dat hun werk meer betekenis heeft dan zomaar een baan?

3. Spreken

Hoe deel je regelmatig en transparant belangrijke informatie?

4. Luisteren

Op welke manier kunnen medewerkers feedback geven over hun werk(omgeving), worden zij betrokken en kunnen zij ongewenste situaties aangeven?

5. Bedanken

Hoe toon je waardering voor extra inzet, goede resultaten of andere successen van medewerkers?

6. Zorgen

Hoe help je medewerkers om een balans te vinden tussen werk en privé? En hoe ondersteun je de medewerkers tijdens en na belangrijke gebeurtenissen?

7. Ontwikkelen

Hoe laat je medewerkers hun talenten ontwikkelen en vergroot je hun persoonlijke groei?

8. Vieren

Hoe vier je successen en stimuleer je een teamgevoel?

9. Delen

Hoe bevorder je een gevoel van eerlijkheid en transparantie over beloning? En hoe kunnen medewerkers deelnemen en bijdragen aan het MVO-beleid?

Wat levert de Culture Audit op?

1. Bewustwording

De Culture Audit biedt een effectieve manier om het bewustzijn te vergroten in wat je goed doet als organisatie en waar nog ruimte ligt voor ontwikkeling.

2. Kapstok voor HR-beleid

Gebruik de structuur van de Culture Audit voor het vormen en ontwikkelen van het HR- en werkgeversbeleid met jullie eigen rituelen, initiatieven en programma’s. 

3. Inzicht in sterke punten en ontwikkelpunten

Op welke thema’s scoort de organisatie hoog en waar liggen de ontwikkelkansen?

4. Inzicht in de effectiviteit

In combinatie met de uitkomsten uit het medewerkersonderzoek (Trust Index) krijg je inzicht in: ‘Heeft wat we doen ook het gewenste effect op de employee experience?’

5. Certificering en lijstdeelname

De score van de Culture Audit is een van de criteria voor certificering. Indien die criteria is behaald telt de score van de Culture Audit voor 1/3e mee voor de nominatie van de Top 10 Best Workplaces per categorie.

6. Interne trots & employer branding

De Culture Audit kun je intern inzetten om vertrouwen te bouwen en het trotsgevoel te versterken. Anderzijds gebruiken veel organisaties de Culture Audit in hun arbeidsmarktcommunicatie. Het geeft namelijk op een praktische wijze weer wat de organisatie doet op verschillende aspecten. Dit kan duidelijkheid voor huidige medewerkers brengen en voor potentiële werkzoekenden een goed beeld geven van wat ze mogen verwachten. 

Veelgestelde vragen & antwoorden Culture Audit

1. Wat is de methodologie?

De Culture Audit is gebaseerd op de definitie van een Great Place to Work vanuit het werkgeversperspectief "een organisatie waarin doelstellingen worden behaald, mensen het beste uit zichzelf halen en samenwerken als een team, in een omgeving van vertrouwen". Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: feitelijke gegevens (zoals demografische kenmerken, trainingsuren, aantal sollicitanten et cetera) en weergave van beleid en programma's op basis van 9 thema's. Deze 9 thema's zijn gekoppeld aan het medewerkersonderzoek (Trust Index) en zijn ook gekoppeld aan de definitie van een Great Place to Work. De negen thema's zijn als volgt:

1. Behalen van organisatiedoelstellingen

 • Trotsgevoel van mensen vergroten (Inspireren)
 • Transparante communicatie (Spreken)
 • Medewerkersbetrokkenheid (Luisteren)

2. Het beste van jezelf geven

 • Waardering tonen (Bedanken)
 • Werk-privé balans (Zorgen)
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling (Ontwikkelen)

3. Samenwerken als een team

 • Innoverende wervings- en onboardingprogramma's (Werven & Verwelkomen)
 • Cultuur van plezier (Vieren)
 • Eerlijk delen in termen van beloning en betrokkenheid bij de maatschappij (Delen) 

2. Hoe verloopt het proces van het schrijven van een Culture Audit?

Het proces van de start tot de terugkoppeling ziet er grofweg als volgt uit:

 • Beslissing nemen om te starten. Een organisatie besluit om beide onderzoeksonderdelen (het medewerkersonderzoek en de Culture Audit) uit te voeren.
 • Opstellen van een projectgroep en maken van planning. Je ontvangt de documenten en een uitleg van een van onze consultants tijdens de kick-off call. Veel organisaties stellen een projectgroep samen en nemen ruim de tijd. Het voordeel van een projectgroep is dat je vanuit diverse lagen in de organisatie creatieve input ontvangt, het een levendig document van de gehele organisatie wordt en dat je taken kunt verdelen.
 • Informatie verzamelen. Dit kun je op verschillende manier doen. Je kunt alles gezamenlijk doen, bijvoorbeeld een brainstormsessie om de verschillende thema's in kaart te brengen of de thema's verdelen onder de leden van de projectgroep. Vraag informatie uit binnen de organisaties, zoals nieuwsbrieven, video's, quotes, documenten, initiatieven. Verzamel deze op een gezamenlijke plek binnen de 9 thema's.
 • Schrijven van het document. We adviseren dat 1 persoon het schrijft omdat er dan een gezamenlijke schrijfstijl gehanteerd wordt. Als je ervoor kiest dat iedereen zelf schrijft, zorg er dan wel voor dat 1 persoon redigeert. In het document kan je verwijzen naar bijlagen ter toelichting zoals video's en foto's, dit ter ondersteuning van je verhaal. Het is ook mogelijk om het creatieve in te vullen in de vorm van een website of een app.
 • Evaluatie. Great Place to Work evalueert de Culture Audit per beleidsterrein op basis van vijf criteria (variëteit, originaliteit, toegankelijkheid, warmte en integratie met kernwaarde/visie/missie).
 • Terugkoppeling. De organisatie ontvangt een terugkoppeling in de vorm van een document en een gesprek met daarin onder andere feedback op alle thema's, inzicht in de sterke- en zwakke thema's met bijbehorende best practices, inzicht in de effectiviteit van het beleid en een benchmark met de Best Workplaces.

3. Waarop wordt de Culture Audit beoordeeld?

In de 52 landen waar Great Place to Work gevestigd is, hanteren wij de VOAHI methode om de Culture Audit te evalueren. Deze criteria zijn als volgt:

 • Variëteit - Verscheidenheid in programma's, beleid en initiatieven en de implementatie daarvan.
 • Originaliteit - Programma's, beleid en initiatieven zijn uniek, creatief en dragen de signatuur van het bedrijf.
 • Toegankelijkheid - Programma's, beleid en initiatieven zijn voor iedereen beschikbaar en mensen worden goed betrokken bij het ontwikkelen en implementeren ervan.
 • Warmte - Een oprecht gevoel van waardering, vrijgevigheid en persoonlijke aandacht in de programma's en het beleid.
 • Integratie - Programma's en beleid zijn verbonden door een centraal thema, een overkoepelend raamwerk van waaruit wordt gehandeld. Duidelijke link met missie, visie en kernwaarden.

4. Hebben jullie praktische tips voor het schrijven van een goede Culture Audit?

De belangrijkste tips die wij willen meegeven zijn:

 • Gebruik de Culture Audit als kapstok voor het ontwikkelen van je (HR-) beleid en programma's;
 • Bedenk hoe het beleid bijdraagt aan het creëren van de gewenste cultuur en het leven van je missie/visie en kernwaarden;
 • Stel een GPTW-projectgroep samen met ambassadeurs uit de gehele organisatie en maak een realistische planning;
 • Geef relevante onderbouwing hoe je invulling geeft aan je beleid en programma's;
 • Wees niet te bescheiden: vergeet niet de zaken die je 'normaal' vindt te benoemen;
 • Houd de 5 Culture Audit criteria in je achterhoofd bij het ontwikkelen en schrijven van je beleid;
 • Benut de uitkomsten van de Culture Audit én Trust Index dialoogsessies om je beleid te verbeteren en hiermee te blijven bouwen aan je werkgeverschap. 

5. Wat voor terugkoppeling en rapportage ontvang je?

Rapportage

Als terugkoppeling ontvangen jullie een PDF met daarin inzicht in de analyse van jullie organisatiecultuur op basis van de vijf criteria (Variëteit, Originaliteit, Toegankelijkheid, Warmte en Integratie. De volgende onderdelen komen in de rapportage aan bod:

 • Terugblik op jullie doelstellingen en ambitie
 • Inzicht in de scores op de negen thema’s 
 • Feedback op de negen thema’s 
 • Inzicht in de scores van de vijf criteria
 • Inzicht in de combinatie tussen de scores van het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur om inzicht te krijgen in de effectiviteit van ingezet gedrag en programma’s. 
 • Grafiek met daarin een overzicht van hoe jullie scoren ten opzichte van de Best Workplaces. 

Terugkoppeling in de organisatie

De terugkoppeling van de resultaten doen wij na de presentatie van de resultaten van het medewerkersonderzoek. We doen dit veelal in een kleiner committee met de mensen die ook een bijdrage hebben geleverd aan de Culture Audit.

Wil je meer weten wat de Culture Audit jouw organisatie oplevert? 

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC