Flag

11 vragen & antwoorden over Great Place to Work Certified

Sinds 2018 erkent Great Place to Work organisaties die excelleren op het gebied van goed werkgeverschap met het nieuwe label Great Place to Work Certified. Wanneer krijg je als organisatie deze erkenning, wat is het verschil met het al 15 jaar bestaande label Best Workplaces en wat levert het een organisatie op? Ontdek de antwoorden op de 11 veelgestelde vragen.

1. Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor certificering?

Goed werkgeverschap draait om meer dan arbeidsvoorwaarden of faciliteiten. Vanuit de visie van Great Place to Work gaat goed werkgeverschap om drie onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier. De erkenning is gebaseerd op zowel het perspectief van de medewerkers als de wijze waarop het werkgeverschap in de organisatie wordt ingezet. Deze unieke combinatie en de strikte criteria maakt dat niet iedere organisatie het certificaat behaald en dat het een prestatie is om trots op te zijn. 

Voldoet jouw organisatie aan de volgende criteria? Dan mag je het label Great Place to Work Certified voor 1 jaar dragen:

 • Een score van 70% of hoger op de 58 stellingen van het medewerkersonderzoek (Trust Index)
 • Vereiste respons op het medewerkersonderzoek (afhankelijk van de organisatie-omvang)
 • 21 punten of meer op de analyse van de negen thema’s van een succesvolle organisatiecultuur (Culture Audit)

2. Wat is het verschil met de lijst van Best Workplaces?

Organisaties die voldoen aan de bovenstaande criteria ontvangen, bij de terugkoppeling van de resultaten door een Great Place to Work consultant, direct het certificaat. De top van deze gecertificeerde organisaties, de allerbeste werkgevers, komen op de lijst van Best Workplaces. Deze lijst maken wij bekend in maart tijdens het Best Workplaces event. De organisaties die de lijst behalen mogen zich dan een Best Workplace noemen. Voor iedere categorie maken wij een top 10. De categorieën zijn als volgt:

 • Top 10 Best Multinational Workplaces – aanwezig in minimaal 4 landen, met een minimum aantal medewerkers per land van 20 en in Nederland van 50
 • Top 10 Best Large Workplaces – organisaties met meer dan 250 medewerkers
 • Top 10 Best Medium Workplaces – organisaties met 50 t/m 250 medewerkers
 • Top 10 Best Small Workplaces – organisaties met 20 t/m 49 medewerkers

3. Wat is het verschil tussen dit certificaat en andere certificaten van beste werkgevers?

Het label Great Place to Work Certified onderscheidt zich op vier vlakken:

 • Great Place to Work kijkt vanuit twee perspectieven naar goed werkgeverschap: vanuit het perspectief van de medewerker (naar de mate van vertrouwen, trots en plezier) en vanuit het perspectief van de organisatie (naar de negen thema’s van goed werkgeversbeleid). Het is daarom geen “lucky-shot”, omdat medewerkers dat jaar toevallig goed in hun vel zitten, maar laat zien dat de organisatie op alle vlakken bezig is om vanuit gedrag en beleid een goede werkgever te zijn. 
 • De filosofie van Great Place to Work draait niet om tevredenheid. Uit onderzoek is gebleken dat goede werkgevers zich onderscheiden door de hoge mate van vertrouwen, trots en plezier binnen de organisatie. Dit model bestaat al meer dan dertig jaar, is nog steeds actueel en wordt momenteel in 52 landen toegepast. Dit maakt het een alomvattend model waarin alle aspecten van goed werkgeverschap worden uitgevraagd. Dit betekent ook dat wij 58 stellingen aan medewerkers voorleggen en organisaties vragen om uitleg te geven over hoe zij inrichting geven aan de negen thema’s. 
 • Bij Great Place to Work gelden strikte criteria (zie vraag 1) om als organisatie een Great Place to Work Certified te worden. Veel organisaties behalen de eisen op deze criteria dan ook niet. Deze organisaties helpt Great Place to Work in hun blijvende ontwikkeling naar goed werkgeverschap. Ook organisaties die erkend zijn, blijven wij helpen in hun ontwikkeling als goed werkgever.
 • Indien een organisatie meedoet aan certificering, doe je als organisatie automatisch ook mee voor de Europese lijst van Best Workplaces. De hoogst scorende organisaties, in hun eigen categorie, kunnen bij de Top 125 van Europa behoren. Multinationals kunnen in aanmerking komen voor de World’s Best Workplaces. Meer informatie hierover is in de richtlijnen te vinden. 

4. Wanneer kan ik een organisatie het logo gaan gebruiken?

Voordat er sprake is van certificering voert iedere organisatie het medewerkersonderzoek en de evaluatie van de negen thema’s uit. Na afloop van het onderzoek zal een consultant van Great Place to Work een terugkoppeling verzorgen in de vorm van een presentatie aan het managementteam/HR/projectgroep. Tijdens deze bijeenkomst, waarin ook wordt gekeken naar de ontwikkelpunten, maken wij bekend dat een organisatie erkent is als Great Place to Work Certified. 

Het is mogelijk om op elk moment van het jaar mee te doen aan het onderzoek.  

De Top Best Workplaces zal 26 maart 2019 bekend worden gemaakt.  

5. Hoe lang mag een organisatie het logo uitdragen?

Vanaf de maand van de bekendmaking van de certificering mag het logo 1 jaar gehanteerd worden. Gecertificeerde organisatie die behoren tot de Best Workplaces mogen vanaf eind maart het Best Workplace logo voor 1 jaar voeren. 

6. Wat kost het logo?

Het is logo is niet “even te koop”. De erkenning van goed werkgeverschap is een gevolg van het succesvol (behalen van de criteria) uitvoeren van het medewerkersonderzoek en de evaluatie van het werkgeversbeleid. Aan de kosten voor lijstdeelname zitten geen aparte kosten verbonden. De investering van een organisatie heeft betrekking op de twee onderzoeken en is afhankelijk van een aantal variabelen zoals het aantal medewerkers, de rapportages en aanvullende workshops. 

7. Wat levert de certificering op, bijvoorbeeld op het gebied van ‘Employer Branding’? 

Vanuit de visie van Great Place to Work kan een sterk Employer Brand alleen gerealiseerd worden als de interne organisatie dit beeld ondersteunt. De organisatie kan pas een goede werkgever zijn, als de medewerkers dit beamen.

Het zijn van een Great Place to Work Certified, en daarmee het succesvol hebben uitgevoerd van het medewerkersonderzoek en de evaluatie van de negen thema’s, kan drie zaken opleveren:

 • Inzicht in de perceptie van medewerkers en de ontwikkeling van de interne organisatie. De onderzoeken geven een goed inzicht waar je staat als organisatie, wat de verbeterpunten zijn en of wat je inzet qua werkgeverschap ook het gewenste effect heeft bij de medewerkers.
 • Toenemende resultaten. In een organisatie waarin onderling vertrouwen bestaat, gaat geen tijd verloren aan bijvoorbeeld onduidelijke communicatie, geen optimale samenwerking of vriendjespolitiek. Uit onderzoek blijkt dat organisaties met een hoge mate van vertrouwen ook beter presteren op onder andere verzuim, omzet en aantrekken van sollicitanten. 
 • Sterker werkgeversmerk. Organisatie die erkend zijn als goede werkgever zetten dit in voor hun arbeidsmarktcommunicatie en werving. Mensen zijn ook steeds vaker op zoek naar een organisatie die bij hen past qua missie en cultuur, veel meer dan op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ook kan Great Place to Work Certified ambassadeurs maken van medewerkers, die in staat zijn om het imago van de organisatie te verbeteren en extern uit te dragen. 

8. Wat is de media-aandacht welke Great Place to Work aan de certificering en de lijst van Best Workplaces geeft

Er bestaat een verschil tussen de media-aandacht die wordt gegeven aan de gecertificeerde organisaties en de Best Workplaces. 

 • Iedere organisatie die het label Great Place to Work Certified mag dragen, ontvangt het logo, een certificaat en een mediakoolkit om zowel intern als extern te communiceren over hun certificering. Tevens krijgen ze een plek op de website met een link naar de vacaturepagina en een post op onze Social Media-kanalen. Maandelijks besteden wij ook aandacht aan alle gecertificeerd organisaties van de afgelopen maand. Dit label is vooral ingericht om direct na bekendmaking als tool ingezet te worden in de arbeidsmarktcommunicatie van de organisatie. 
 • De media-aandacht voor het exclusieve label Best Workplace is procentueel hoger dan de media-aandacht die wordt geschonken aan het label Great Place to Work Certified. Voorheen was dit het enige label dat Great Place to Work gebruikte om organisaties erkenning te geven voor hun goed werkgeverschap. Nadat de groep Best Workplaces steeds groter werd (afgelopen jaar 63 organisaties) hebben wij de keuze gemaakt om het label exclusiever te maken. Daarom hebben wij gekozen om vanaf maart 2019 te werken met een Top 10 per categorie. Een overzicht van de media-aandacht, die vergelijkbaar zal zijn met de volgende editie, is te vinden via deze link.

9. Doen jullie actief controle op het gebruik, of eventueel misbruik, van het logo?

De basis van ons gedachtegoed is vertrouwen. Om deze reden zoeken wij niet actief de organisaties op om na te gaan of zij het logo goed inzetten. Het logo mag altijd nog gebruikt worden mits het jaartal bij het logo staat. Een enkele keer komen wij een organisatie tegen, of horen wij dat een organisatie het logo zonder jaartal op de website heeft geplaatst. Als wij dit tegenkomen, zullen wij contact opnemen met de organisatie met het verzoek om het logo met het jaartal te gebruiken. Wij kunnen alleen garanderen dat de organisatie in die periode voldeed aan de eisen van goed werkgeverschap. 

10. De organisatie levert een Culture Audit aan waarin mooie programma’s, initiatieven en beleid staan beschreven. Hoe weten jullie of dit in de praktijk ook wordt uitgevoerd?

Dit verschil wordt vaak zichtbaar in de koppeling tussen de resultaten van het medewerkersonderzoek en die van de Culture Audit (evaluatie van de negen thema’s). Soms zien wij in de Culture Audit mooie programma’s die op basis van de criteria (variatie, originaliteit, toegankelijkheid, warmte en integratie) hoog scoren, maar dat de gerelateerde stellingen uit het medewerkersonderzoek lager scoren. Dit betekent dat de perceptie van de medewerker lager is op het thema dan wat de organisatie inzet qua beleid, initiatieven of programma’s. Dit verschil zal zichtbaar zijn in de resultaten en kan verschillende oorzaken hebben. Allereerst bijvoorbeeld dat het niet goed is gecommuniceerd, ten tweede dat het alleen bestemd is voor een bepaalde groep medewerkers of ten derde dat het niet voldoet aan de behoefte van de medewerkers. Vanuit de koppeling tussen het medewerkersonderzoek en de Culture Audit krijg je als organisatie dus goed inzicht in wat je inzet qua werkgeverschap ook het gewenste effect heeft. Daarnaast helpt het ons om de invulling van het thema op waarde te schatten.

11. Waarom kan ik niet meedoen met één afdeling van mijn organisatie?

Vanuit Great Place to Work willen wij met deze twee labels toekomstige medewerkers garanderen, voor een bepaalde periode, dat zij bij een goede werkgever terecht gaan komen en dat huidige medewerkers ook echt ervaren dat hun organisatie een goede werkgever is. Indien wij alleen een bepaalde afdeling erkennen, kunnen wij niet garanderen dat de rest van de organisatie ook een goede werkgever is. Als wij bijvoorbeeld Organisatie X Sales erkennen als goede werkgever en er is maar 1 organisatielogo, dan wordt dat logo ingezet in de arbeidsmarktcommunicatie. Dit kan de illusie wekken bij huidige en toekomstige medewerkers dat de gehele organisatie een goede werkgever is. Dit kunnen wij vanuit Great Place to Work niet garanderen en daarom kunnen wij afdelingen niet certificeren. 

Is jullie organisatie ook een Great Place to Work? Meld je dan aan voor deelname of neem contact met ons op!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!