Great Place To Work logo

Hoe maak je kernwaarden betekenisvol? 6 Best Practices

Betekenisvolle waarden zijn principes die helpen bij het dagelijks werk. Het zijn geen losse slogans op de muur. Waarden bieden een handvat wanneer keuzes gemaakt moeten worden. Bij organisaties die hun waarden echt leven, zie je dat de medewerkers dit ook uitstralen met een positief effect op de klantbeleving. Maar hoe stel je waarden op? Hoe pas je ze toe in het dagelijks werk en hoe geef je erkenning aan het naleven van de waarden? We delen 6 Best Practices.

(De voorbeelden zijn verzameld uit voorgaande Best Practices gidsen. Het kan zijn dat het voorbeeld niet meer actueel is binnen de organisatie maar natuurlijk nog wel inspirerend is!) 

Hoe ontdek je de kernwaarden?

Best Practice: Synthon - Een reis naar Mars

Synthon wilde een manier creëren om samen met medewerkers de authentieke cultuur en waarden van de organisatie te ontdekken. Om die reden is de zogenaamde Mars-groep gevormd. Synthon legde de directieleden het volgende vraagstuk voor: ‘Onze organisatie en de beste eigenschappen daarvan moeten op een andere planeet (Mars) opnieuw opgezet worden. Je hebt maar voor een beperkt aantal mensen plek in de raket en je kunt zelf niet gaan. Wie zou je sturen?’ Dit zijn natuurlijk medewerkers die in de ogen van de directie de kernwaarden intrinsiek begrijpen en met zich meedragen. Ieder directielid benoemde een Mars-reiziger. Hieruit ontstond een Mars-groep, bestaande uit een zeer gevarieerde groep medewerkers. Hen werd gevraagd om met elkaar het gesprek aan te gaan en te beschrijven wat voor hen de Synthon-cultuur en waarden inhouden. Alle input vanuit de internationale Mars-groepen werd verzameld en vergeleken. Op basis van drie in het oog springende thema’s zijn de breed gedeelde cultuur en waarden van Synthon beschreven. Het resultaat is gedeeld met alle betrokkenen bij de groepsgesprekken, en daarna met de volledige organisatie.

Hoe stimuleer je het naleven van de kernwaarden?

Best Practice: House of Performance - Punten voor voorbeeldgedrag

Waardering uiten kan bij House of Performance ook door het uitdelen van punten voor ‘voorbeeldgedrag’. Collega’s geven elkaar deze punten voor gedrag in lijn met de kernwaarden van de organisatie: Intensiteit, Authenticiteit en Reciprociteit. Naast het uitspreken van waardering, laadt men zo de kernwaarden ook met concrete voorbeelden. Deze punten worden openlijk en transparant gedeeld en hangen zichtbaar in het pand. Ieder punt is € 10 waard en deze kunnen worden aangewend voor opleiding/ontwikkeling, boeken, aankoop extra verlofdagen of voor zaken als een kookworkshop met collega’s (met inhuur van een kok), het inhuren van een stoelmasseur, een workshop kleur/stijl/uitstraling e.d. Afgelopen jaar hebben de medewerkers van House of Performance hier zelfs een piano voor op kantoor voor aangeschaft.

Hoe koppel je gedrag aan de kernwaarden? 

Best Practice: Jobsrepublic - Normen bij waarden

Bij Jobsrepublic hebben ze een set aan kernwaarden. Maar daar hebben ze het niet bij gelaten. Zo hebben ze voor alle kernwaarden normen gedefinieerd: basisregels die verder invulling geven aan wat de kernwaarden betekenen. Voor iedere kernwaarde hebben ze een basisnorm gedefinieerd die bedrijfsbreed wordt nageleefd. Daarnaast heeft ieder team hier een eigen norm aan toegevoegd. Doordat de teams hier zelf vorm en inhoud aan geven worden deze normen ook gedragen. En Jobsrepublic ging nog een stap verder. Op basis van de normen hebben ze daar effectieve gedragingen geformuleerd. Dit zijn voorbeelden van gedrag die gebaseerd zijn op de normen en die de kernwaarden ondersteunen. Het doel daarvan is om teamleden heldere handvatten te geven om te begrijpen wat deze kernwaarden nou precies betekenen voor de mensen en het samenwerken zelf. Om de kernwaarden tot leven te brengen stellen ze deze gedurende een heel kwartaal centraal.

Hoe waardeer je het naleven van de kernwaarden?

Best Practice: Mars - Make the difference

Om buitengewone inzet, initiatieven en bijdragen van de medewerkers te erkennen, kent Mars sinds 1997 haar wereldwijde programma ‘Make the difference’. Elke twee jaar kunnen medewerkers een collega voordragen die door middel van een project dat ze hebben geleid of een initiatief dat ze lanceerden, de vijf waarden van Mars gebruikten om een verschil te maken voor collega’s, de business of de samenleving. Op elke locatie (drie in Nederland) kan elke medewerker één van zijn of haar collega’s nomineren. Zodra het benoemingsproces gesloten is, worden de kandidaten geselecteerd om door te gaan naar de lokale finale. Winnaars van de lokale finales gaan naar de regionale en wereldwijde finales. De wereldwijde finalisten worden uitgenodigd om een week door te brengen in de Verenigde Staten met een familielid. In die week worden de uiteindelijke winnaars door een lid van de familie Mars bekend gemaakt. ‘Make the difference’ brengt veel energie voor iedereen binnen Mars.

Hoe pas je kernwaarden toe bij onboarding?

Best Practice: Republiq - Republiq kwartert

Als nieuwe medewerker bij Republiq krijg je nog voor je eerste werkdag het Republiq kwartet opgestuurd. Hierin zijn de 6 kernwaarden verwerkt en kunnen nieuwe medewerkers op speelse wijze alvast met de organisatie kennis maken. Ook geeft het bij binnenkomst de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met nieuwe collega’s. Het is een laagdrempelige manier waarmee Republiq uitdrukking geeft aan hun cultuur en hopen ze enthousiasme op te wekken voor de eerste dag.

Hoe vernieuw je de kernwaarden?

Best Practice: Protime - Value journey

Na acht jaar en meer dan een verdubbeling van het personeel, besloot het management van Protime dat het tijd was voor vernieuwing. En wel, vernieuwing van de organisatiekernwaarden. Dit deden ze met de Value Journey. Via een persoonlijke brief van de CEO, die bij iedere medewerker op de deurmat viel, werd de vraag gesteld om een aantal kernwaarden op een A4 te zetten en deze in te leveren per mail of in de hiervoor speciaal ontworpen ideeënbussen. Vervolgens zijn deze waardes in een groot bestand gezet en deels samengevat. Hieruit ontstond een flink aantal waarden. Tijdens de teambuilding kon iedere medewerker met Glow in de Dark verf op een groot bord aangeven waar die waarden op stonden. Tijdens het eindfeest werd dit bord onthult en de uiteindelijke waarden zijn tijdens de kick-off in januari 2018 bekend gemaakt. Protime is van de CAPRI-waarden overgegaan op de C3 waarden. C3 staat voor: Collaboration, Camaraderie, Customer Focus en de 3 staat voor Growth.

Betekenisvolle waarden zijn onderdeel van het nieuwe Great Place To Work For All model. Wil je meer weten over dit meet- en organisatiemodel? Vraag de whitepaper aan of ontdek de 12 belangrijkste vragen & antwoorden.

Topics: Organisatiecultuur Best Practices

Comments

Laat je inspireren!

Ontdek al onze blogs, best practices en artikelen over goed werkgeverschap, leiderschap, organisatiecultuur en employee experience.

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!