Flag
Online portal Great Place to Work

Online portal Great Place to Work

Het medewerkersonderzoek meet de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen een organisatie. 

Inzicht in de respons 
De portal van Great Place to Work, genaamd Customer Center, is een beveiligd, online platform. Op deze portal staat de actuele respons en worden de rapportages geüpload, zodra deze beschikbaar zijn. Als manager heb je 24/7 inzicht in de respons van jouw eigen unit, afdeling of team. De respons is ook te volgen via de speciale Respons App (meer hierover is te lezen in de handleiding). Na de verwerking van de resultaten zal ook de rapportage (indien afgenomen voor jouw specifieke groep) te downloaden zijn vanaf de portal. 

Inloggen
Heb je van Great Place to Work al inloggegevens voor Customer Center ontvangen? Inloggen in Customer Center kan via deze link

Vragen?
Bij vragen kun je contact opnemen met onze helpdesk via NL_Helpdesk@greatplacetowork.com of 020 236 12 40.

Bekijk de handleiding