Flag
Vertrouwen-is-geen-nice-to-have3

Vertrouwen bouw je niet in één dag

De basis van het zijn van een Great Place to Work is vertrouwen. Zoals het gezegde zegt: 'vertrouwen komt te voet en gaat te paard'. Een organisatie ontwikkelen tot een goede werkgever, en dat blijven, vergt daardoor tijd, energie en commitment. De meeste organisaties realiseren dit niet binnen 1 of 2 jaar. Daarom stellen wij, in overleg, een traject op dat bestaat uit verschillende interventies. Dit geeft de organisatie de kans om geleidelijk te ontwikkelen naar een goede werkgever onder persoonlijke begeleiding. Mochten jullie de behoefte hebben om elementen los af te nemen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

Het Great Place to Work traject

Een succesvol traject start met commitment en een goede voorbereiding. Een Great Place to Work-traject kan bestaan uit verschillende fases:

  1. Commitment & voorbereiding
  2. Onderzoek: medewerkersonderzoek en evaluatie werkgeversbeleid
  3. Erkenning: Great Place to Work Certified
  4. Opvolging van de resultaten
  5. Erkenning: Best Workplaces
  6. Evaluatie

Organisaties kunnen kiezen wat zij afnemen in fase 2. Fase 4 is optioneel. Voor erkenning van goed werkgeverschap zijn de twee onderzoeken vereist. In alle gevallen zijn de stappen voorbereiding, opvolging en evaluatie van belang. Wij adviseren graag wat het beste bij jullie organisatie past.  

 

Ontdek de 12 stappen van het traject
GPTW-Jaartraject-Cirkel-NL
Organisatieontwikkeling-Klantcase-Lean-Consultancy-Group

"Meedoen aan het Great Place to Work-traject levert waardevolle inzichten in verbeterpunten op. De terugkoppeling vindt plaats richting alle collega’s (management en medewerkers) waardoor we gelijk een moment creëren van transparantie en eerste stappen kunnen zetten op concrete verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen"

Leonie Mul - van Luth

Coach & Trainer bij Lean Consultancy Group

Begeleiding & Interventies

Meer dan 70% van de deelnemende organisaties werken voor meerdere jaren met ons samen. Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht en relatief korte interventies vanuit de visie dat de kracht van verandering binnen de organisatie zelf ligt. Jullie organisatie krijgt een eigen consultant en projectmanager die de primaire contactpersonen zijn tijdens het gehele traject. 

Ontdek onze korte interventies
Organisatieontwikkeling-Persoonlijke-begeleiding

Wat levert een ontwikkeltraject op?

1. Inzicht in de perceptie van medewerkers

Een Great Place to Work-traject helpt om inzicht te krijgen in hoe de medewerkers de organisatie ervaren en of de organisatiecultuur aansluit bij de medewerkers.

2. Toenemende resultaten door bouwen aan vertrouwen

Door samen met de medewerkers te bouwen aan een organisatiecultuur van vertrouwen, trots en plezier, zal de betrokkenheid en inzet van mensen toenemen.

3. Sterker werkgeversmerk door erkenning

Indien jullie organisatie erkent wordt als Great Place to Work Certified zorgt dit voor publiciteit, het vergroten van de interne trots en het uitdragen van het label in arbeidsmarktcommunicatie.

Wil je weten hoe een Great Place to Work-traject bij jouw organisatie eruit kan zien?