Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Geef per categorie jouw keuze voor het gebruik van cookies aan. Lees meer over de cookies in onze privacyverklaring. Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vinkjes aan.
Noodzakelijk
- Sessie cookies
- Inlog cookies
Statistieken
- Google Analytics
Functioneel
- Google Maps
- YouTube
- Social Media
Marketing
- Facebook

Het Great Place to Work medewerkersonderzoek 

Een gezonde organisatiecultuur waar maximale aandacht is voor de mens maakt een organisatie een goede werkgever. De basis hiervoor is vertrouwen. Een hoge mate van vertrouwen leidt tot betere bedrijfsresultaten. Het medewerkersonderzoek (Trust Index) geeft inzicht in de mate van vertrouwen binnen jouw organisatie en biedt gerichte aanknopingspunten om de organisatiecultuur te verbeteren.

De Trust Index is een vaste set aan vragen die universele waarden meet waarvan uit onderzoek is gebleken dat dit de factoren zijn die een organisatie succesvol maken. Het is gecombineerd met ons werkgeversonderzoek (Culture Audit) om inzicht te krijgen in of wat je doet als werkgever ook de gewenste medewerkersbeleving oplevert.

"Het medewerkersonderzoek moet geen doel, maar een middel zijn. Het is een onderzoek naar de perceptie van medewerkers waarbij de resultaten een startpunt zijn om de dialoog intern aan te gaan om te bespreken welke onderwerpen verbeterd kunnen worden."

 Het Great Place to Work model: vertrouwen is de basis

Het medewerkersonderzoek is gebaseerd op de vijf waarden uit het universele Great Place To Work-model. De waarden Geloofwaardigheid, Respect en Eerlijkheid vormen Vertrouwen. Hieronder vind je de verschillende subdimensies die vallen onder de vijf waarden. 

Geloofwaardigheid

 • Communicatie
 • Vakbekwaamheid
 • Integriteit

Respect

 • Ontwikkeling
 • Samenwerking
 • Zorg

Eerlijkheid

 • Gelijkwaardigheid
 • Onpartijdigheid
 • Rechtvaardigheid

Trots

 • Persoonlijk werk
 • Team
 • Imago van de organisatie

Kameraadschap

 • Verbondenheid
 • Gastvrijheid
 • Gemeenschap

Het medewerkersonderzoek in 90 seconden

Hoe lang duurt het om het onderzoek in te vullen? Hoe vul je het onderzoek in? En wat levert het invullen van de vragenlijst op?

 

Wat levert het medewerkersonderzoek op?

 • Inzicht in wat er echt speelt binnen de organisatie.
 • Een startpunt om met elkaar de dialoog aan te gaan (dit kan met ondersteuning vanuit Great Place To Work).
 • Een benchmark om te kijken hoe jullie scoren ten opzichte van andere (vergelijkbare) organisaties. 
 • Een van de twee onderdelen om in aanmerking te komen voor certificering
 • Het vergroten van de mate van vertrouwen levert betere bedrijfsresultaten op. 

 

 

“In het verleden werd jaarlijks bij ons de medewerkertevredenheid gemeten, maar met het Great Place To Work onderzoek wordt vanuit een breder perspectief gekeken, iets wat ons erg aansprak. Deelname houdt ons scherp in onze doelstellingen om talenten te behouden en als aantrekkelijk werkgever gezien te worden door nieuwe (potentiële) medewerkers.”
- ALD Automotive 

Het medewerkersonderzoek in detail

Vragenlijst

De Trust Index wordt in jaarlijks in 60 landen bij meer dan 7.000 organisaties uitgevoerd. De vragenlijst is in iedere organisatie, ongeacht grootte, sector of land toepasbaar. De vragenlijst bestaat uit 60 stellingen.  Het is mogelijk om:

 • Extra vragen toe te voegen
 • De vragenlijst is verschillende talen uit te vragen
 • De vragenlijst in jullie eigen look & feel in te richten

Online Portal & App

De portal is een beveiligd platform, waarop de actuele respons en de rapportages (zodra deze beschikbaar zijn) te vinden zijn. Er is 24/7 inzicht in de response rate van  de organisatie, afdelingen en teams (ook in de Respons App).  Het is mogelijk om:

 • Managers toegang te geven tot de respons en rapportages van hun eigen onderdeel

Rapportages 

Het doel van de rapportages is een middel te zijn voor het faciliteren van de opvolging van de resultaten. Het belangrijkste onderdeel in de opvolging is de dialoog met de medewerkers. Onze rapportages zijn daarom ook niet gecompliceerd, maar makkelijk toepasbaar. We hebben verschillende soorten rapportage-onderdelen om te voldoen aan de behoeftes (visueel, tekstueel et cetera). Voorafgaand aan het traject stemmen wij het aantal rapportages af. 

Privacy & databeveiliging 

Great Place to Work waarborgt de anonimiteit van de deelnemers aan het medewerkersonderzoek. Deze gegevens worden gebruikt om het medewerkersonderzoek te kunnen vormgeven, te kunnen verspreiden  en de resultaten te kunnen verzamelen en verwerken tot een geanonimiseerde rapportage welke de organisatie kan gebruiken voor haar interne ontwikkeling.  Hoe wij omgaan met de privacy en data is terug te lezen in onze privacyverklaring. 

Tussentijdse metingen & pulse surveys

Naast het Trust Index onderzoek bieden wij de optie aan om tussentijds te meten hoe het staat met de opvolging van de resultaten. Dit kan zowel op de gehele vragenlijst zijn als op stellingen waarop actiepunten zijn geformuleerd. Ook bieden wij pulse surveys aan die (buiten de Trust Index) ingaan op specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld nieuwe programma’s van jullie organisatie. Het projectteam zal advies geven over de inhoud en de frequentie. 

Benchmarks

Hoe scoort jullie organisatie ten opzichte van andere (vergelijkbare) organisaties? Iedere deelnemende organisatie ontvangt een benchmark met de Best Workplaces. Het is ook mogelijk om een extra benchmark af te nemen met daarin de scores van een specifieke branche of organisaties van vergelijkbare grootte. 

Dit maakt het Great Place to Work medewerkersonderzoek anders

Meer dan tevredenheid

Het medewerkersonderzoek meet meer dan alleen tevredenheid. Een tevreden medewerker kan namelijk de hele dag koffie drinken én niet het beste uit zichzelf halen. Vertrouwen bepaalt of een medewerker zijn of haar volledige potentie inzet.

Empirisch onderzoek

Op basis van uitvoerig empirisch onderzoek is het Great Place To Work model 35 jaar geleden geformuleerd. Het model wordt in 60 landen gehanteerd. Lees meer over ons verhaal

Inzicht in effect van HR-beleid

Het medewerkersonderzoek is gelinkt aan die van werkgeversonderzoek (Culture Audit). Deze unieke combinatie geeft inzicht in of wat je doet als organisatie ook het gewenste effect heeft bij de medewerkers.

Persoonlijk projectteam

Iedere organisatie die bij ons meet krijgt persoonlijke begeleiding van een consultant en een projectmanager. Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de organisatie en met aandacht de juiste ondersteuning en advies te geven. 

In 3 stappen naar een great place to work

Wat kun je als organisatie doen om een great place to work te bouwen? En hoe ziet een Great Place to Work traject in de praktijk eruit? De basis voor ieder traject is het medewerkersonderzoek én het werkgeversonderzoek. 

Ontdek:

 • Het Great Place to Work meetmodel
 • Het traject 
 • Een voorbeeld jaarplan inclusief per maand een toelichting, een (interactieve) checklist en een uitleg over de tijdinvestering
 • Wat je van ons kan verwachten
 • Deadlines en events voor 2020 

 

Checklist: is jullie organisatie er klaar voor?

Medewerkersonderzoek 10 vuistregels2

 

Het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is een waardevolle interventie. Het biedt inzicht in wat er leeft bij de medewerkers en het geeft handvatten voor ontwikkeling van het werkgeverschap. Great Place to Work heeft 10 vuistregels, met bijbehorende vragen, opgesteld die inzicht geven in waar je staat als organisatie wanneer je van plan bent om een medewerkersonderzoek te starten. Vul hiernaast je gegevens in en download de 10 vuistregels en geef aan waar jullie organisatie staat op vragen zoals:

 • Is het medewerkersonderzoek een doel op zichzelf of een middel om een ander doel te bereiken?
 • Wie voelt zich eigenaar: enkel de directie en HR of is het iets van iedereen?
 • Is het een losstaande interventie of geïntegreerd in een strategisch ontwikkelproces?
 • Is het een eenmalige meting of is het terugkerend om te blijven leren en verbeteren?

Wil je meer weten wat het medewerkersonderzoek jouw organisatie kan opleveren?

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC