Medewerkersonderzoek » Great Place to Work Nederland

Medewerkersonderzoek

illus big ipad3

Het medewerkersonderzoek, de Trust Index, meet de perceptie van medewerkers op de mate van vertrouwen, trots en plezier in een organisatie. Uit onderzoek blijkt dat dit de factoren zijn die bepalen of een organisatie een Great Place to Work is. Het onderzoek is gebaseerd op waarden en gaat verder dan tevredenheid. Het is een middel om jullie organisatie continue te blijven ontwikkelen naar het worden of het blijven van een Great Place to Work. 

(Inter)nationaal medewerkersonderzoek
Iedere organisatie kan een Great Place to Work zijn. Vanuit deze overtuiging hanteren wij dezelfde methodologie voor iedere organisatie: in ieder land (57 wereldwijd) waar wij aanwezig zijn, van 20 medewerkers tot duizenden medewerkers en in iedere sector. Jaarlijks zetten wereldwijd meer dan 6.000 organisaties de Trust Index in om hun organisatie te ontwikkelen. Ben je specifiek op zoek naar de uitvoering van een multinationaal onderzoek? Bekijk dan deze pagina.  

7 kenmerken van het Great Place to Work medewerkersonderzoek

 1. Vaste vragenlijst gebaseerd op het Great Place to Work-model met de flexibiliteit om extra vragen toe te voegen; 
 2. Online beveiligde portal en respons app;
 3. Resultaten bieden de mogelijkheid tot een goede opvolging op basis van dialoog;
 4. Internationaal dezelfde vragenlijst ten doeleinde om te kunnen benchmarken en geschikt voor de uitvoering van een consistent internationaal onderzoek;
 5. Onderdeel van een groter Great Place to Work-traject met begeleiding en tools;
 6. Mogelijkheid tot uitvoering van tussentijdse metingen en pulse surveys;
 7. Persoonlijke begeleiding vanuit Great Place to Work door een eigen consultant (advies en begeleiding) en projectmanager (praktische afstemming en planning). 

 Medewerkersonderzoek gebaseerd op het Great Place to Work model:
vertrouwen als basis

Het medewerkersonderzoek is gebaseerd op de vijf waarden uit het Great Place to Work-model. De waarden Geloofwaardigheid, Respect en Eerlijkheid vormen Vertrouwen. Daarnaast zijn er Trots en Kameraadschap. Hieronder vind je de verschillende subdimensies die vallen onder de vijf waarden. 

Geloofwaardigheid

 • Communicatie
 • Vakbekwaamheid
 • Integriteit

Respect

 • Ontwikkeling
 • Samenwerking
 • Zorg

Eerlijkheid

 • Gelijkwaardigheid
 • Onpartijdigheid
 • Rechtvaardigheid

Trots

 • Persoonlijk werk
 • Team
 • Imago van de organisatie

Kameraadschap

 • Verbondenheid
 • Gastvrijheid
 • Gemeenschap

Wat levert het medewerkersonderzoek op?

Wat zijn de thema's binnen het medewerkersonderzoek? Hoe vul je het onderzoek in en wat levert het onderzoek voor medewerkers zelf op?
Ontdek het in onderstaande video.

Great Place to Work vragenlijst

Uit empirisch onderzoek onder duizenden medewerkers en managers, werkend bij allerlei soorten organisaties, is gebleken dat onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier bepalend zijn voor langdurig organisatiesucces. Onze vragenlijst gebruikt om deze redenen woorden en zinnen die door medewerkers zelf vaak naar voren zijn gekomen. Dit is ook de kracht van het onderzoek en maakt het onderscheidend ten opzichte van andere onderzoeken.

58 stellingen behorend tot het Great Place to Work-model

Het medewerkersonderzoek bestaat uit 58 stellingen. Deze stellingen behoren tot de vijf dimensies van het Great Place to Work-model. Elke dimensie bestaat uit drie subdimensies. Medewerkers worden gevraagd om antwoord te geven op een schaal van 1 tot 5, van bijna altijd onwaar tot bijna altijd waar. Daarnaast bestaat de vragenlijst uit twee open vragen. Vraag 1 is ‘Is er iets uniek of ongewoon aan deze organisatie waardoor dit een 'Great Place to Work' is?’ en vraag 2 is 'Als je één ding kon veranderen aan deze organisatie om het een 'Great(er) Place to Work' te maken, wat zou dat dan zijn? Daarnaast stellen wij enkele demografische vragen. Voor alle vragen is er de mogelijkheid om de antwoordoptie 'geen antwoord' aan te vinken. 

Voorbeelden stellingen in het medewerkersonderzoek
Enkele voorbeelden van stellingen die worden uitgevraagd in het medewerkersonderzoek zijn:

Behorende tot Geloofwaardigheid:

 • Management doet wat het belooft.
 • Management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.
 • Mensen hier krijgen veel verantwoordelijkheid.

Behorende tot Respect:

 • Ik krijg opleidings- en/of ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden om professioneel te kunnen groeien.
 • Management vraagt om en reageert oprecht op suggesties en ideeën van medewerkers.
 • Mensen hier worden aangemoedigd om balans aan te brengen tussen hun werk en privéleven.

Behorende tot Eerlijkheid:

 • Mensen hier worden eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten.
 • Managers vertonen geen voortrekgedrag. 
 • Mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht hun leeftijd.

Behorende tot Trots:

 • Mijn werk heeft betekenis; het is niet zomaar een baan.
 • Als ik kijk naar wat we bereiken, ervaar ik een gevoel van trots.
 • De wijze waarop wij een bijdrage leveren aan de maatschappij geeft mij een goed gevoel.

Behorende tot Kameraadschap:

 • Ik kan hier mezelf zijn.
 • Wanneer je hier komt werken, wordt ervoor gezorgd dat je je snel welkom voelt.
 • Mensen hier vieren speciale gelegenheden.

Vragenlijst gehanteerd in 57 landen 

Het medewerkersonderzoek wordt in meer dan 57 landen wereldwijd uitgevoerd. Omdat het model gebaseerd is op waardes, is het in iedere organisatie, ongeacht omvang, sector of land toepasbaar. Van een fabriek in China, een IT-organisatie in Brazilië tot een ziekenhuis in Zweden: goed werkgeverschap draait om onderlinge relaties gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier. Sinds 30 jaar passen wij dit model toe en blijkt dat het een goed middel is in de ontwikkeling van organisaties naar het worden van een goede werkgever. De vragenlijst is om deze reden ook in vele talen beschikbaar. Indien het hoofdkantoor van de organisatie in Nederland is, zullen wij het internationale onderzoek coördineren. 

Benchmarks

Door de vaste vragenlijst, en daarmee de vergelijkbaarheid, zijn er vele benchmarks mogelijk. We kunnen een organisatie benchmarken met bijvoorbeeld vergelijkbare sectoren of groottes. Dit stemmen wij van te voren af.  Op deze pagina vind je ook enkele algemene brancherapporten

Perceptie van de term management in de vragenlijst

Een belangrijk onderdeel in het Great Place to Work-model is de relatie tussen management en medewerkers. De term management is hierbij een collectief begrip van alle managementrollen in een organisatie. De vragenlijst heeft niet het doel om managers te beoordelen, maar is een meting van de vertrouwensrelatie tussen mensen met een leidinggevende rol en zonder een leidinggevende rol. Het is daarom ook in zelfsturende teams, waar vertrouwen alleen maar nog belangrijker wordt, mogelijk om de vragenlijst te gebruiken. 

Extra toevoegingen aan de vragenlijst

Naast de vaste set aan vragen is het mogelijk om extra vragen toe te voegen aan het onderzoek. We adviseren organisaties om maximaal 2 tot 5 vragen toe te voegen. In overleg kunnen wij samen komen tot de beste toevoegingen aan het onderzoek. De mogelijkheden zijn om een extra stelling, extra open vraag of een extra demografische vraag toe te voegen.

Dit maakt het Great Place to Work medewerkersonderzoek anders

1. Het is meer dan tevredenheid

Het medewerkersonderzoek meet meer dan alleen tevredenheid. Een tevreden medewerker kan namelijk de hele dag koffie drinken, niet voldoen aan doelstellingen en niet het beste uit zichzelf halen. De factoren vertrouwen, trots en plezier bepalen of een medewerker het beste uit zichzelf haalt. 

2. Het model is gebaseerd op empirisch onderzoek

Op basis van empirisch onderzoek is het Great Place to Work model 35 jaar geleden geformuleerd, bestaande uit geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Het model vormt de basis van het medewerkersonderzoek en wordt in meer dan 57 landen gehanteerd. 

3. Meet de employee experience

Het model van het medewerkersonderzoek is gekoppeld aan die van de analyse van de organisatiecultuur. Dit geeft een uniek inzicht in of wat je doet als organisatie ook het gewenste effect heeft bij de medewerkers. Ofwel of jullie organisatie een goede employee experience heeft. 

4. Tool om dialoog aan te gaan

Het medewerkersonderzoek moet geen middel, maar een doel zijn. Het is een onderzoek naar de perceptie van medewerkers waarbij de resultaten een startpunt zijn om de dialoog intern aan te gaan om te bespreken welke onderwerpen verbeterd kunnen worden. Het is hiermee geen managersbeoordeling. 

5. (Internationale) benchmarks

Ieder type organisatie kan meedoen aan het medewerkersonderzoek. Door de jarenlange ervaring en de vestigingen in meer dan 52 landen biedt Great Place to Work de mogelijkheid om internationaal onderzoek te doen met dezelfde methode én biedt het talloze benchmarkmogelijkheden. 

6. Persoonlijk projectteam

Iedere organisatie die bij ons meet krijgt persoonlijke begeleiding van een consultant en een projectmanager. Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de organisatie en met aandacht de juiste ondersteuning en advies te geven. 

Checklist: is jullie organisatie er klaar voor?

Het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is een waardevolle interventie. Het biedt inzicht in wat er leeft bij de medewerkers en het geeft handvatten voor ontwikkeling van het werkgeverschap. Great Place to Work heeft 10 vuistregels, met bijbehorende vragen, opgesteld die inzicht geven in waar je staat als organisatie wanneer je van plan bent om een medewerkersonderzoek te starten. 

Wil je meer weten wat het medewerkersonderzoek jouw organisatie kan opleveren?

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC