Menu

Wat levert investeren in organisatiecultuur op?

Als CEO ligt je focus op groei, innovatiekracht en continuïteit. En daarvoor heb je medewerkers nodig die hun volle potentieel kunnen, willen en durven inzetten. Dat vraagt om een sterke organisatiecultuur op basis van vertrouwen. Daarom zetten steeds meer organisaties vol in op de ontwikkeling hiervan. 

In dit artikel ontdek je hoe een sterke organisatiecultuur je organisatie verder brengt en bijdraagt aan het succes van jouw organisatie.

Anouk Minnes
Leestijd 3 min
12 september 2023, geüpdatet 12 maart 2024

Wat is organisatiecultuur?

Organisatiecultuur weerspiegelt de persoonlijkheid van een organisatie. Het zijn de gedeelde regels, gewoontes, gedragingen, overtuigingen, eigenschappen en waarden die een organisatie maken zoals het is. Dit heeft invloed op de manier waarop mensen in een organisatie doen, denken en met elkaar omgaan.

Cultuur is ook een bindmiddel: het verbindt de mensen in een organisatie aan elkaar en aan de organisatie. 

Waarom is cultuur zo belangrijk?

Organisatiecultuur is bepalend voor de manier waarop een organisatie functioneert en presteert. Dit kan twee kanten op werken: een sterke organisatiecultuur heeft een positief effect op het succes van een organisatie, terwijl een ongezonde cultuur het succes van een organisatie in de weg kan staan. Het is dus belangrijk om te investeren in een sterke cultuur om als organisatie succesvol te zijn. Als leider heb je hierin een sturende rol. 

Lees ook: De rol van leiders in het vormgeven van organisatiecultuur

Op weg naar een cultuur van vertrouwen?

Ontdek welke stappen je zet op weg naar een succesvolle cultuur van vertrouwen, trots en plezier. 

Download het stappenplan
GPTWNL-NinaVanVliet-158 kopie 2-1

Wat zijn de kenmerken van een succesvolle organisatiecultuur?

Een succesvolle organisatiecultuur is bepalend voor het functioneren en presteren van medewerkers, leiders en de organisatie als geheel. Maar wat maakt een organisatiecultuur succesvol? 

Al meer dan 30 jaar weten we dat een succesvolle organisatiecultuur is gebaseerd op vertrouwen, trots en plezier voor iedereen. We leggen het uit:

 • Vertrouwen betekent dat medewerkers vertrouwen hebben in hun leiders.

 • Trots betekent dat medewerkers trots zijn op hun werk, hun team en de organisatie. 

 • Plezier betekent dat medewerkers plezier hebben met hun collega’s. 

In een cultuur van vertrouwen, trots en plezier ontstaat een omgeving waarin iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. In zo’n omgeving kan en wil iedereen zijn of haar volle potentieel inzetten, ongeacht wie je bent, wat je doet of waar je vandaan komt. En dat draagt weer bij aan de groei en het succes van een organisatie. 

Wat levert investeren in een cultuur van vertrouwen op?

Hoewel vertrouwen vaag en ontastbaar lijkt, levert het wel degelijk meetbare resultaten op. Op basis van data van duizenden organisaties wereldwijd, weten we dat organisaties met een cultuur van vertrouwen beter presteren dan organisaties waar weinig vertrouwen is. 

Dat zie je bijvoorbeeld terug in:

 • Organisatiegroei. Een sterke cultuur op basis van vertrouwen kan fungeren als een katalysator voor organisatiegroei. In zo’n cultuur zijn medewerkers meer betrokken, innovatiever en creatiever. Dit draagt bij aan betere bedrijfsresultaten, en daarmee aan het succes en de groei van de organisatie. Zo blijkt uit onze data dat vertrouwen een positief effect heeft op omzetgroei, groei in aantal medewerkers en aantal sollicitanten. Ook is het voor organisaties met een sterke cultuur makkelijker om nieuw talent aan te trekken. 
 • Lager verloop. In organisaties die hoog scoren op vertrouwen, geeft 90% van de medewerkers aan daar langere tijd te willen blijven werken (tegenover 69% in organisaties die laag scoren op vertrouwen).
 • Medewerkers als ambassadeurs. In organisaties die hoog scoren op vertrouwen, beveelt 96% van de medewerkers hun organisatie aan als een great place to work (tegenover 57% in organisaties die laag scoren op vertrouwen).
 • Klantgerichtheid. In organisaties die hoog scoren op vertrouwen, geeft 90% van de medewerkers aan dat klanten de service als uitstekend beoordelen (tegenover 53% in organisaties die laag scoren op vertrouwen).
 • Stevige basis in tijden van verandering. Een sterke organisatiecultuur vormt de basis waar je altijd op kunt terugvallen, het fungeert als gids voor medewerkers en maakt omgaan met veranderingen makkelijker. 
 • Innovatie. Als er sprake is van wederzijds vertrouwen in een organisatie, dan is de kans een stuk groter dat medewerkers hun volle potentieel kunnen, willen en durven inzetten. Het maakt dat samenwerking tussen mensen, in teams en tussen afdelingen optimaal verloopt. Dat brengt positieve energie en zorgt dat medewerkers prettig werken. Dan komen de goede ideeën en innovatieve invalshoeken gegarandeerd boven water.

Hoe kun je als leider vertrouwen vergroten?

Vertrouwen tussen medewerkers en leiders vormt de basis van een geweldige medewerkersbeleving. 

Als leider kun je vertrouwen opbouwen door aan drie knoppen te draaien:

 • Geloofwaardigheid. Dit ontstaat door beloften na te komen en door competent, authentiek en eerlijk te zijn.  

 • Respect. Dit verdien je door te laten zien dat je oprecht om je medewerkers geeft.  

 • Eerlijkheid. Dit betekent dat alle medewerkers kansen krijgen voor groei en erkenning. 

Anouk Minnes
Anouk werkte +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening was ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Organisatiecultuur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.