Menu

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Talloze onderzoeken laten zien dat organisaties die zich inzetten voor diversiteit en inclusie, het beter doen. Maar wat betekent diversiteit en inclusie precies? En op welke vlakken presteren deze organisaties beter dan andere? Lees snel verder.

Anouk Minnes
Leestijd 4 min
6 oktober 2020, geüpdatet 5 februari 2024
Man wijst iets aan op een laptop

Wat is diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie (D&I) zijn termen die je steeds vaker hoort op de werkvloer. Andere begrippen die in het kader van diversiteit en inclusie ook vaak worden genoemd, zijn ‘equity’ (gelijke behandeling) en ‘belonging’ (erbij horen). 

In het Engels worden deze termen afgekort met ‘DEI’ (diversity, equity and inclusion) of ‘DEIB’ (diversity, equity, inclusion and belonging). 

Maar wat betekent dit allemaal? We leggen het uit:

 • Diversiteit. Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen. Die verschillen zijn soms zichtbaar, zoals leeftijd, huidskleur en geslacht. Maar veel vaker zijn die verschillen minder of helemaal niet zichtbaar, zoals religie, normen en waarden en genderidentiteit. 

 • Inclusie (of inclusiviteit). Inclusie betekent dat iedereen mag meedoen en zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelt. 

 • Equity (gelijke behandeling). ‘Equity’ is iets anders dan ‘equality’, wat gelijkheid betekent. Want gelijkheid betekent nog geen gelijke behandeling. Zo hebben vrouwen op papier dezelfde rechten als mannen, maar de praktijk laat zien dat hun positie vaak niet gelijk is. 

 • Belonging (erbij horen). ‘Belonging’ gaat over erbij horen en jezelf kunnen zijn, zonder bang te zijn voor het oordeel van een ander. 

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie zijn twee begrippen die met elkaar te maken hebben, maar ze betekenen niet hetzelfde. 

Diversiteit gaat zoals gezegd over de onderlinge verschillen tussen medewerkers. Inclusie gaat over de mate waarin de ideeën, kennis en standpunten van verschillende groepen medewerkers gezien, gewaardeerd én ingezet worden in een organisatie. 

Een organisatie kan dus heel divers, maar niet inclusief zijn. Bijvoorbeeld als er wel een mix van verschillende mensen werkt, maar waar slechts een paar groepen invloed hebben op de besluiten die worden genomen. 

Diversiteit zonder inclusie wordt vaak ‘tokenisme’ genoemd. Dit betekent dat organisaties slechts een oppervlakkige of symbolische inspanning leveren om inclusief te zijn. Een inclusieve cultuur bestaat niet alleen uit een variëteit aan mensen. Het gaat er vooral om dat iedereen mag meedoen, zodat elke medewerker zijn of haar ideeën wil en durft te delen. 

Wat betekent diversiteit en inclusie op de werkvloer?

In een diverse en inclusieve werkomgeving voelt iedereen, ongeacht wie je bent, wat je doet of waar je vandaan komt, zich betrokken en gesteund in alle facetten van de organisatie. 

De nadruk ligt hierbij op ‘alle facetten’. Is er in elk team, elke afdeling en in het leiderschap sprake van diversiteit? Of is 50% van je medewerkers vrouw, maar heeft geen enkele vrouw een leidinggevende rol? 

Of heb je over het algemeen een goede vertegenwoordiging van medewerkers van kleur, maar werken ze allemaal op dezelfde afdeling? 

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk?

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de voordelen van diversiteit en inclusie. We zetten ze op een rij: 

 • Creativiteit en innovatie. Organisaties met een divers medewerkersbestand zijn innovatiever, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt doordat diverse medewerkers problemen en uitdagingen op verschillende manieren aanpakken. Uit onderzoek blijkt ook dat organisaties met een cultureel divers management een grotere kans hebben om nieuwe producten te ontwikkelen dan organisaties met een homogeen management. 

 • Aantrekken van nieuw talent. Maar liefst 76% van de werkzoekenden vindt diversiteit op de werkvloer belangrijk bij het overwegen van een nieuwe werkgever. Dat blijkt uit onderzoek van Glassdoor. Dus: hoe diverser je organisatie, hoe meer sollicitanten je aantrekt. En daar komt nog bij dat organisaties die openstaan voor diverse medewerkers in een grotere vijver aan talent vissen. 

 • Behouden van huidige medewerkers. In een inclusieve organisatie voelt iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd, ongeacht wie je bent of wat je doet. Iedereen hoort erbij en kan meedoen. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving, wat de kans vergroot dat medewerkers langere tijd bij een organisatie blijven werken. 

 • Beter imago. Organisaties die zich inzetten voor diversiteit, hebben een positiever imago. Dit draagt weer bij aan het aantrekken en behouden van huidige medewerkers, nieuwe talenten en klanten.

 • Betere besluitvorming. Diversiteit in een team betekent verschillende achtergronden, meningen en ervaringen. Dit is handig als een team besluiten moet nemen of problemen moet oplossen. Verschillende perspectieven zorgen ervoor dat alle kanten van het vraagstuk worden bekeken, wat leidt tot betere beslissingen. 

 • Groter aanpassingsvermogen. Diverse teams kunnen zich beter aanpassen aan nieuwe omstandigheden, veranderingen en uitdagingen. 

 • Beter inspelen op behoeften van klanten en uitbreiding klantenkring. Medewerkers met verschillende achtergronden spreken andere doelgroepen aan, brengen een heel eigen netwerk mee en weten beter wat er speelt onder de verschillende klantengroepen van een organisatie. 

 • Meer marktkennis. Uit onderzoek van Tilburg University blijkt dat organisaties met een multiculturele bedrijfsstrategie vanzelf meer kennis krijgen over de markt waarin ze opereren. 

 • Hogere klanttevredenheid. Een diverse werkomgeving kan helpen bij het begrijpen van diverse klantengroepen. Dit verbetert de communicatie en relaties met klanten, wat de klanttevredenheid verhoogt. 

 • Positieve werksfeer. Een werkomgeving waarin diversiteit wordt omarmd en gewaardeerd, draagt bij aan een betere werksfeer

 • Betere financiële prestaties. Hoewel er geen causaal verband is tussen diversiteit en winst, zijn organisaties die zich inzetten voor divers leiderschap wel succesvoller. Volgens McKinsey hebben organisaties met een cultureel en etnisch divers personeelsbestand 35% meer kans op een beter financieel rendement dan hun concurrenten. En als we kijken naar genderdiversiteit, dan ligt dat percentage op 15%. Dit suggereert dat andere vormen van diversiteit (leeftijd, seksuele geaardheid en ervaring) waarschijnlijk ook een competitief voordeel opleveren. 

Al deze voordelen bij elkaar zorgen ervoor dat een organisatie zich onderscheidt in de markt én een voorsprong heeft op haar concurrenten. 

Word ook een great place to work For All

Wat maakt een organisatie succesvol? Het antwoord is simpeler dan je denkt. Al meer dan 30 jaar weten we dat succesvolle organisaties hoog scoren op vertrouwen, trots en plezier voor iedereen. Dat geldt voor elke organisatie, ongeacht branche, grootte of land. 

In een great place to work hebben medewerkers vertrouwen in hun leiders, zijn ze trots op hun werk en hebben ze plezier met hun collega’s. Die ervaring geldt voor elke medewerker, ongeacht wie hij of zij is en wat hij of zij doet in de organisatie. Want For All betekent voor iedereen. 

Organisaties die een great place to work For All zijn, halen het beste uit iedereen. En dat is nodig om het volle potentieel van je organisatie te realiseren. Terwijl organisaties die alleen ‘for some’ een goede werkplek zijn, achterop raken. Uiteindelijk kost dit geld. For All is het concurrentievoordeel om voorop te blijven lopen. En het mooie van alles: hoewel het tijd kost om op te bouwen en te onderhouden – vertrouwen is gratis.

De Trust Index is het enige medewerkersonderzoek ter wereld dat vertelt hoe organisaties scoren op vertrouwen, trots en plezier. Het laat ook zien hoe verschillende afdelingen, teams en demografische groepen scoren op deze thema’s. Zo krijg je een betrouwbaar beeld van wat goed gaat en waar nog winst valt te behalen in termen van inclusie. 

Maak kennis met de Trust Index

Download de gratis whitepaper en ontdek wat de Trust Index voor jouw organisatie kan opleveren. 

Download whitepaper
GPTWNL-NinaVanVliet-9543
Anouk Minnes
Anouk werkte +10 jaar bij Great Place To Work. Met haar kennis van en ervaring met onze filosofie en dienstverlening was ze één van onze vaste blogauteurs.

Lees meer over Diversiteit en inclusie

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste updates over events, publicaties, nieuws en andere content over goed werkgeverschap.