Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Geef per categorie jouw keuze voor het gebruik van cookies aan. Lees meer over de cookies in onze cookieverklaring. Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vinkjes aan.
Noodzakelijk
- Sessie cookies
- Inlog cookies
Statistieken
- Google Analytics
Functioneel
- Google Maps
- YouTube
- Social Media
Marketing
- Facebook
Veelgestelde vragen

Medewerkersonderzoek

1. Wat is het medewerkersonderzoek?

Het medewerkersonderzoek meet de mate waarin medewerkers hun werkgever beschouwen als een goede werkgever. Het is géén medewerkerstevredenheidonderzoek want het richt  zich met name op de mate van vertrouwen die medewerkers ervaren op hun werkplek en de kwaliteit van de relaties met het management, met hun werk en tussen werknemers onderling. Het medewerkersonderzoek (genaamd de Trust Index) is gebaseerd op het Great Place to Work-model.

2. Wat is de definitie van een Great Place to Work?

Een Great Place to Work is een organisatie waar de medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie zij werken, trots zijn op wat zij doen en plezier hebben met de collega's waar ze mee samen werken.

3. Wat is de doelstelling van het medewerkersonderzoek?

Jouw organisatie wilt zich ontwikkelen naar een goede werkgever en wil, door middel van onafhankelijk onderzoek, nagaan in welke mate de organisatie dat al is. Met dit medewerkersonderzoek kan de mening van alle medewerkers gevraagd worden en zo nodig verbeteringen initiëren die het doel dichterbij brengen. 

4. Is het onderzoek echt anoniem?

Great Place To Work waarborgt de anonimiteit van de deelnemers aan het medewerkersonderzoek. Iedere onderzoeker van elke Great Place To Work vestiging waar ook ter wereld is contractueel gebonden aan zeer strenge ethische normen. Een onafhankelijke meting waarbij de discretie van de individuele medewerkers gewaarborgd is, is de kracht van onze aanpak en een belangrijke indicator voor de geloofwaardigheid van ons instituut.

De techniek van online onderzoek maakt dat wij op naam gestelde uitnodigingen versturen. De emailadressen, beschikbaar gesteld door de opdrachtgever, worden éénmalig gebruikt om per medewerker een code te genereren om het onderzoek op te starten. Ook de reminders en bedankmailtjes achteraf tonen de namen van de medewerkers. Deze openheid doet verschillende mensen twijfelen aan de anonimiteit van het onderzoek. Dit is onterecht.

Zodra de data is afgerond en verzonden wordt in de rapportage de band tussen de persoon en zijn scores verbroken. De dataregels worden geaggregeerd. Die data die wij kunnen inzien is zijn de verschillenden eenheden (gebaseerd op de organisatiestructuur) en de persoonskenmerken (geslacht, functie, leeftijd, etc). Door deze koppelingen kan op basis van de geaggregeerde data uit het onderzoek effectieve verbeteracties worden geselecteerd.

"Ja, maar ik ben de enige vrouw van de afdeling" of "Uit mijn combinatie van persoonskenmerken kan zo worden afgeleid dat ik het ben".

Dergelijke risico's hebben wij als volgt ondervangen:

- De rapportages omvatten onder meer de datasheets, een matrix van alle stellingen van het onderzoek en de geaggregeerde scores van de organisatie en de scores per demografische kenmerk. Alle waarnemingen minder dan 5 respondenten worden niet getoond: er verschijnt een '-'.

- De data van verschillende kenmerken worden nooit gekruist. De scores worden beoordeeld per kenmerk.

Kortom, de rapportages tonen nooit persoonlijke informatie. Er kan geen dossiervorming plaatsvinden op basis van een onderzoek van Great Place To Work. Wij zullen nooit - ook op gevaar haar reputatie te verliezen - opdrachtgevers persoonlijke gegevens tonen, ook niet wie uiteindelijk wel en niet hebben deelgenomen.

Ook Survey Place, de organisatie die het technische systeem heeft ontwikkeld en onderhoudt, is contractueel gebonden om nooit data beschikbaar te stellen aan afzonderlijke organisaties, anders dan Great Place To Work. Als enige derde partij, kunnen - op basis van zeer strikte voorwaarden - wetenschappers wel met de geaggregeerde data werken. Ook deze maatregel is geen verbreking van de anonimiteit.

5. Moet iedereen meedoen?

Ja en er is een minimum responspercentage van 40% vereist om het onderzoek representatief te maken. Als jouw organisatie meedoet voor deelname aan Great Place To Work Certified en de Best Workplaces dan gelden strengere eisen aan de respons gebaseerd op het aantal uitgenodigde medewerkers.

6. Hoe lang heb ik de tijd om de vragenlijst in te vullen?

Het onderzoek duurt in principe twee weken. Daarna wordt in overleg met de leiding van uw organisatie bepaald of een herinneringsmail wordt gestuurd of dat het onderzoek wordt afgesloten.

7. Is het medewerkersonderzoek de enige wijze waarop Great Place To Work haar evaluatie baseert?

Om gecertificeerd te worden als great place to work is een Trust Index (medewerkersonderzoek) score van 70% of hoger nodig én is een volledig ingevulde Culture Brief (Excelbestand met data zoals demografische gegevens, verloop en verzuim) vereist. Wil je als gecertificeerde organisatie meedingen voor de Best Workplaces lijst? Dan is ook de Culture Audit (werkgeversonderzoek) vereist.

8. Wat doet Great Place to Work?

De methodologie van Great Place to Work is gecreëerd door Robert Levering en Molton Moskowitz. Vanaf 1979 hebben beiden boeken en artikelen geschreven en onderzoek verricht naar workplace-omstandigheden. Een doorbraak was The 100 Best Companies to Work for in America (1984). Moskowitz heeft in 1986 een lijst samengesteld van de Best Companies for Working Mothers, die een onmiskenbare invloed heeft gehad op de positie van vrouwen in organisaties en in de verhouding werk-gezin. Leverings bestseller A Great Place to Work leverde de basis voor het Great Place to Work Institute, dat in 1991 is opgericht.

Een volgende mijlpaal was de keuze van Fortune Magazine om jaarlijks een lijst van Beste Werkgevers te publiceren. Toen ook nog de Europese Commissie deze methodiek verkoos om best workplace practices te inventariseren (2001) groeide het netwerk met 19 Europese affiliates. Het internationale netwerk is momenteel actief in 60 landen wereldwijd.

020 260 06 94
© Great Place to Work® Institute. All Rights Reserved.
made with by CIC