Flag

7 belangrijkste vragen en antwoorden over de Culture Audit

1. Wat is de Culture Audit?

De Culture Audit is de tool voor het vormgeven van het HR- en werkgeversbeleid in de dagelijkse praktijk. In een succesvolle organisatie halen mensen het beste uit zichzelf, werken ze samen als een team en worden doelstellingen behaald. De primaire intentie van de Culture Audit is om de ontwikkeling en sturing van programma's en beleid binnen een organisatie te faciliteren zodat wat je doet als werkgever ook het gewenste effect heeft.

2. Wat zijn de doelen van de Culture Audit?

 • Een instrument om je werkgeversbeleid en HR-plannen mee vorm te geven en weer te geven naar je medewerkers toe.
 • Inzicht krijgen in de sterke punten en de kansen gebaseerd op universele criteria waaraan succesvol beleid moet voldoen.
 • Kijken naar de effectiviteit; wordt het beleid dat je uitvoert ook in werkelijkheid zo gepercipieerd door de medewerkers? Dit verband kunnen we weergeven omdat de stellingen uit het medewerkersonderzoek direct gelinkt zijn aan de beleidsterreinen uit de Culture Audit.
 • Benchmarking ten opzichte van de Best Workplaces en inspiratie om je beleid te verbeteren.
 • Employer Branding; je kunt de Culture Audit inzetten als communicatie naar buiten toe, om ervoor te zorgen dat potentiële kandidaten getriggerd worden en inzicht krijgen in de organisatiecultuur en het werkgeverschap.
 • Bron van inspiratie voor je eigen medewerkers, klanten, leveranciers, media en andere stakeholders.

3. Wat is de methodologie?

De Culture Audit is gebaseerd op de definitie van een Great Workplace vanuit het leiderschapsperspectief "een organisatie waarin doelstellingen worden behaald, mensen het beste uit zichzelf halen en samenwerken als een team, in een omgeving van vertrouwen".
De tool bestaat uit twee onderdelen: feitelijke gegevens (zoals demografische kenmerken, trainingsuren, aantal sollicitanten et cetera) en weergave van beleid en programma's aan de hand van 9 thema's. Deze 9 thema's zijn gekoppeld aan het medewerkersonderzoek (Trust Index) en zijn ook gekoppeld aan de definitie van een Great Place to Work. De 9 thema's zijn als volgt:

1. Behalen van organisatiedoelstellingen

 • Trotsgevoel van mensen vergroten (Inspireren)
 • Transparante communicatie (Spreken)
 • Medewerkersbetrokkenheid (Luisteren)

2. Het beste van jezelf geven

 • Waardering tonen (Bedanken)
 • Werk-privé balans (Zorgen)
 • Medewerkersontwikkeling (Ontwikkelen)

3. Samenwerken als een team

 • Innoverende wervings- en onboardingprogramma's (Werven & Verwelkomen)
 • Cultuur van plezier (Vieren)
 • Eerlijk delen in termen van beloning en betrokkenheid bij de maatschappij (Delen)

4. Hoe verloopt het proces van het schrijven van een Culture Audit?

Het proces van de start tot de terugkoppeling ziet er grofweg als volgt uit:

 1. Beslissing nemen om te starten. Een organisatie besluit om beide onderzoeksonderdelen (het medewerkersonderzoek en de tool voor het werkgeversbeleid) uit te voeren.
 2. Opstellen van een projectgroep en maken van planning. Je ontvangt de documenten en een uitleg van een van onze consultants tijdens de kick-off call. Veel organisaties stellen een projectgroep samen en nemen ruim de tijd. Het voordeel van een projectgroep is dat je vanuit diverse lagen in de organisatie creatieve input ontvangt, het een levendig document van de gehele organisatie wordt en dat je taken kunt verdelen.
 3. Informatie verzamelen. Dit kun je op verschillende manier doen. Je kunt alles gezamenlijk doen, bijvoorbeeld een brainstormsessie om de verschillende thema's in kaart te brengen of de thema's verdelen onder de leden van de projectgroep. Vraag informatie uit binnen de organisaties, zoals nieuwsbrieven, video's, quotes, documenten, initiatieven. Verzamel deze op een gezamenlijke plek binnen de 9 thema's.
 4. Schrijven van het document. We adviseren dat 1 persoon het schrijft, omdat er dan een gezamenlijke schrijfstijl gehanteerd wordt. Als je ervoor kiest dat iedereen zelf schrijft, zorg er dan wel voor dat 1 persoon redigeert. In het document kan je verwijzen naar bijlagen ter toelichting zoals video's en foto's, dit ter ondersteuning van je verhaal. Het is ook mogelijk om het creatieve in te vullen in de vorm van een website of een app.
 5. Great Place to Work evalueert de Culture Audit per beleidsterrein op basis van vijf criteria (variëteit, originaliteit, toegankelijkheid, warmte en integratie met kernwaarde/visie/missie).
 6. De organisatie ontvangt een terugkoppeling in de vorm van een document en een gesprek met daarin onder andere feedback op alle thema's, inzicht in de sterke- en zwakke thema's met bijbehorende best practices, inzicht in de effectiviteit van het beleid en een benchmark met de Best Workplaces.

 

5. Waarop wordt de Culture Audit beoordeeld

In de 52 landen waar Great Place to Work gevestigd is, hanteren wij de VOAHI methode om de Culture Audit te evalueren. Deze criteria zijn als volgt:

 • Variëteit - Verscheidenheid in programma's, beleid en initiatieven en de implementatie daarvan.
 • Originaliteit - Programma's, beleid en initiatieven zijn uniek, creatief en dragen de signatuur van het bedrijf.
 • Toegankelijkheid - Programma's, beleid en initiatieven zijn voor iedereen beschikbaar en mensen worden goed betrokken bij het ontwikkelen en implementeren ervan.
 • Warmte - Een oprecht gevoel van waardering, vrijgevigheid en persoonlijke aandacht in de programma's en het beleid.
 • Integratie - Programma's en beleid zijn verbonden door een centraal thema, een overkoepelend raamwerk van waaruit wordt gehandeld. Duidelijke link met missie, visie en kernwaarden. 

6. Hebben jullie praktische tips voor het schrijven van een goede Culture Audit?

De belangrijkste tips die wij willen meegeven zijn:

 • Gebruik de Culture Audit als kapstok voor het ontwikkelen van je (HR-) beleid en programma's;
 • Bedenk hoe het beleid bijdraagt aan het creëren van de gewenste cultuur en het leven van je missie/visie en kernwaarden;
 • Stel een GPTW-projectgroep samen met ambassadeurs uit de gehele organisatie en maak een realistische planning;
 • Geef relevante onderbouwing hoe je invulling geeft aan je beleid en programma's;
 • Wees niet te bescheiden: vergeet niet de zaken die je 'normaal' vindt te benoemen;
 • Houd de 5 Culture Audit criteria in je achterhoofd bij het ontwikkelen en schrijven van je beleid;
 • Benut de uitkomsten van de Culture Audit én Trust Index dialoogsessies om je beleid te verbeteren en hiermee te blijven bouwen aan je werkgeverschap.

7. Hebben jullie voorbeelden van andere organisaties?

Op basis van de input uit de Culture Audit's maken wij ieder jaar een Best Practices gids, een verzameling van alle best practices van programma's en initiatieven met betrekking tot de 9 thema's. Dit boek is een bron van inspiratie voor andere organisaties en een uniek kijkje in de keuken van de organisaties die excelleren in hun werkgeversbeleid. Deze voorbeelden zijn er niet om 1 op 1 door te voeren in jullie organisatie, omdat iedere organisatie verschil qua cultuur en de mensen die er werken.

Van enkele organisaties mogen wij hun Culture Audit vertrouwelijk toesturen en kunnen wij je in contact brengen met organisaties die hier al langer mee bezig zijn.

Interesse in dit onderwerp? Lees dan ook:

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties, events en ander nieuws? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief!Topics: Medewerkersonderzoek Leiderschap Employer Branding Goed werkgeverschap Trends Over Great Place to Work Organisatiecultuur Best Workplaces Vitaliteit Employee Experience Gastblogs Het nieuwe werken Werkgeluk MVO beleid Millennials Werk privé balans HR Ontwikkeling Best Practices Communicatie

Comments

Schrijf je in voor updates van nieuwe blogs!